Halton’s H.E.L.P.-software, een intelligente selectie- en ontwerptool.

Halton is niet alleen houder van meer dan 180 patenten voor productinnovaties, maar is ook leidinggevend in de ontwikkeling van softwareprogramma's die onze ingenieurs en technici helpen bij de maatvoering en de aanpassing van de oplossingen voor elk van de projecten waaraan we werken. 

H.E.L.P. (Halton Engineering Layout Program) is een interne ontwerptool voor de berekening van de afzuigdebieten die vereist zijn voor de Capture Jet™-kappen en -ventilatieplafonds van Halton en voor de cycloonafzuigsystemen (Jet Extraction Systems of JES).

H.E.L.P. berekent het volume van de dampwolken (thermische pluimen) die door de kookapparatuur worden geproduceerd overeenkomstig type, opgenomen vermogen, gebruiksintensiteit (gelijktijdigheidsfactor), vrije hoogte tussen kookapparatuur en afzuigkap of ventilatieplafond, compensatieluchtstrategie (mengroosters of modules met lage pulsiesnelheid) en de positie van de kookapparatuur (wand- of eilandconfiguratie).

Om de cirkel te sluiten, is het van cruciaal belang rekening te houden met de vangefficiëntie van de voorziene ventilatieoplossingen. Bij de meeste reglementaire of open berekeningsmethodes wordt deze niet in aanmerking genomen. H.E.L.P. integreert de vangefficiëntie van onze producten, getest in onze onderzoekscenters, overeenkomstig het ASTM F 1704-99-protocol, om op basis daarvan betrouwbare afzuigdebieten aan te raden. Ventilatie is nooit een exacte wetenschap

 

Afmetingen van de kappen, ruimtespecifieke en globale luchtstroombalans en terugverdientijd worden nauwkeurig beschreven in één enkele berekeningsnota die een waardevol hulpmiddel vormt voor de ontwerpbureaus en ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de projecten.