HFB - Airflow management damper

Airflow management damper

Used for different airflow and duct pressure control applications. Pressure-independent operation. Circular VAV and CAV with factory-set airflow range limits option (min./max. airflow rates).

 • Control damper for different airflow and duct pressure control applications
 • Pressure-independent operation
 • Galvanized steel design
 • Circular duct connection equipped with integrated rubber gaskets
 • Minimum airflow is related to 1 m/s on specific product models

Product Models and Accessories

 • Model with shut-off operation; tightness fulfills EN 1751, class 4 requirements (HFB/G and HFB/I)
 • Casing tightness fulfills EN 1751, class C requirements
 • Model with external insulation
 • Several sound attenuator models
 • Several airflow controller options
 • 1 m/s - minimum airflow - the HFB/G and HFB/I with one of following controller options of EM, EK, EC, EE
 • 2 m/s - minimum airflow - any HFB models with controller option of EM, EK, EC, EE, ED, EG
 • Electric reheat coil options
 • Factory-set airflow range limits (min./max. airflow rates) as an option

The pressure-independent variable airflow control damper is made of galvanised steel, with an airflow measurement probe of aluminium.

The tightness of the control damper in closed position conforms to standard EN1751 class 4 and casing tightness to EN 1751/C.
Duct connection includes integral airtight rubber gaskets.

The management damper section contains airflow measurement, flow controller and damper actuator.

Design airflow range limits are calibrated at the factory.
Controller settings canbe adjustable on site with a PC or a handheld tool.
The airflow controller has control signal input 0...10 VDC or 2 ...10 VDC and output 0...10 VDC for airflow feedback.
Supply power is 24 VAC.

The damper is equipped with a sound attenuator in order to meet the sound level requirement for the room. As an optional extra, the sound attenuator has an access panel for cleaning purposes.

The airflow controller comprises an electric reheat coil with power supply of 230 VAC. Incorporated within the reheat coil has a safety overheat thermostat with both automatic and manual reset. A 3rd party room controller is needed to control the duct heater with 0...10 VDC control signal.

Inleiding


HFB

Luchtregelaar


 

 

 • Regelaar voor verschillende luchtstroom- en kanaaldrukregeltoepassingen

 • Drukonafhankelijke werking

 • Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal

 • Ronde kanaalaansluiting uitgerust met rubber afdichtingsmanchetten


Productmodellen en accessoires

 • Model met afsluitfunctie; de dichtheid voldoet aan de eisen voor klasse 4 overeenkomstig de EN 1751 (HFB/G en HFB/I)

 • Lekverlies van de behuizing: klasse C overeenkomstig de EN 1751

 • Model met externe isolatie

 • Verscheidene geluiddempermodellen

 • Verscheidene regelaaropties

 • Elektrische-verwarmingsbatterijopties

 • In de fabriek ingesteld luchtdebietbereik (min.-/max.luchtdebiet) als optie.

Afmetingen


AFMETINGEN

HFB/G, HFB/HNS  L  L1  ØD 
100  370 298 99
125  370 298 124
160  370 298 159
200  470 398 199
250  470 398 249
315  470 398 314
400  625 553 399
500  625 553 499


HFB/I, HFB/JNS  L  L1  ØD 
100  365 293 99
125  365 293 124
160  365 293 159
200  465 393 199
250  465 393 249
315  465 393 314
400  675 603 399
500  675 603 499

Materiaal


MATERIALEN EN AFWERKING

ONDERDEEL  MATERIAAL 
Behuizing Gegalvaniseerd staal
Klepblad Geg alvaniseerd staal :As Staal met zinkbekleding
Lagers Kunststof
Klepbladafdichting EPDM rubber
Kanaalafdichtingsmanchet 1C-polyurethane hybrid
Meetsonde Aluminium
Externe isolatie Mineraalwol (modellen HFB/I, HFB/J)


De kanaalaansluitingafdichtingsmanchetten worden op de behuizing gevulkaniseerd.

Werking


WERKING

De VAV-regelaar HFB bevat een meetkruis, een luchtdebietregelaar en een actuator. Het luchtdebiet wordt op basis van een actuele debietmeting geregeld door de positie van het regelklepblad te wijzigen. Het instelpunt voor het luchtdebiet kan tussen de minimum- en maximuminstellingen worden gewijzigd, bijv. door een ruimteregelaar met een analoog signaal (0...10 of 2...10 VDC). De HFB-luchtregelaar handhaaft het vereiste luchtdebiet onafhankelijk van de drukschommelingen in het kanaal.


De statische-drukregelaar handhaaft de gewenste constante druk in het kanaal op basis van een statische-drukmeting.

Productmodellen

Product modellen
 

De Halton HFB-luchtregelaar is verkrijgbaar in verscheidene uitvoeringen.
De klepbladafdichting zorgt voor een luchtdichte afsluiting; de externe isolatie dempt het geluid dat in de ruimte wordt uitgestraald.
 

 Model  Kenmerk  Dichtheid
 HFB/G  Met klepbladafdichting  1EN 1751, klasse 4 en C
 HFB/I  Met klepbladafdichting en
 externe isolatie van 50 mm
 EN 1751, klasse 4 en C
 HFB/H  Geen klepbladafdichting  EN 1751, klasse C
 HFB/J  Geen klepbladafdichting, met
 externe isolatie van 50 mm
 EN 1751, classe C


 

Minimumkoppel voor verschillende Halton HFB-modellen:

 Product 5 Nm 10 Nm
 HFB/G ja HFB/I 100...250 x  
 HFB/G ja HFB/I 315...500   x
 HFB/H ja HFB/J 100...500 x  


Regelunits (CU)

De HFB-regelaar kan worden uitgerust met verscheidene regelunits voor de regeling van het luchtdebiet of de druk in het kanaal.
 

Luchtdebietregeling

 • Voor toevoer- en afzuigtoepassingen.
 • Functie voor volledige afsluiting (HFB/G en HFB/I.)
 • Maximale differentiaaldruk van 1000 Pa over de regelaar.
 • Bedrijfsbereik: omgevingstemperatuur van 0 tot 50 ºC
 • Relatieve omgevingsvochtigheid < 95%, niet-condenserend.
   

Luchtregelopties:
            EM     Halton LMV-D2-MF-F.1 HI (5 Nm) (Maten 100...250)
            EK     Halton NMV-D2-MF-F.1 HI (10 Nm)
            EC     Halton LMV-D2-MP-F.1 HI (5 Nm) (Maten 100...250)
            EE      Halton NMV-D2-MP-F.1 HI (10 Nm)
            ED     Belimo VRD2 + NM24A-V (10 Nm)
            EG     Siemens GLB181.1E/3 (10 Nm)

De regelaars EM, EK, EC, EE en ED zijn uitgerust met een dynamische-drukverschilsensor met laag bypass-luchtdebiet via het sensorelement. Deze regelaars mogen dan ook niet worden gebruikt in sterk vervuilde omgevingen. De druksensor van de EG-regelaar is gebaseerd op een membraan zonder stroming door het sensorelement. De regelaars EC en EE bevatten Belimo's MP-bus aansluiting.

De ED-regelaar is uitgerust met twee potentiometers voor het instellen van de minimum- en maximumdebieten (bereiken: minimum = 0…80% en maximum = 30…100%).

De onderstaande tabel geeft het instelbare luchtdebietregelbereik weer. Voor de regelaars EM, EK, EC, EE en EG is het hoogste beschikbare minimumdebiet gelijk aan het gespecificeerde maximumdebiet.
De minimum- en maximumdebieten worden berekend als een percentage van het nominale debiet van de regelaar.

Voor de ED-regelaar is het hoogste minimumdebiet gelijk aan 80% van het gespecificeerde maximumdebiet.
Het maximumdebiet wordt berekend als een percentage van het nominale debiet en het minimumdebiet als een percentage van het maximumdebiet.
 

        


 

Drukregeling

 • Voor toevoer- en afzuigtoepassingen
 • Functie voor volledige afsluiting (HFB/G en HFB/I)
 • Statische-drukbereik van 30...100 Pa of 90...300 Pa
 • Maximale differentiaaldruk van 500 Pa over de regelaar
 • Bedrijfsbereik: omgevingstemperatuur van 0 tot 50 ºC
 • Relatieve omgevingsvochtigheid < 95%, niet-condenserend
   

Statische-drukregelopties:
            ES      Belimo VRP-STP + VFP-100 + NM24A-V (10 Nm, instelbereik: 30...100 Pa)
            ER     Belimo VRP-STP + VFP-300 + NM24A-V (10 Nm, instelbereik: 90...300 Pa)

Beide regelaars, ES en ER, zijn uitgerust met een potentiometer voor het aanpassen van de statische-drukinstelwaarde (bereik: 30…100%).
 

Geluiddempers


GELUIDDEMPERS (SA)


De geluiddempers zijn verkrijgbaar met optionele uitgangdiameters, met isolatie uit mineraalwol (MW) of polyestervezel (PEF) en met een lengte van 600 mm en 1000 mm. Optioneel kan de geluiddemper ook worden uitgerust met een inspectieluikje om reinigen en inspecteren mogelijk te maken.

H1...H8   Geluiddemper zonder inspectieluikje
H11...H18  Geluiddemper met inspectieluikje

De aansluiting (D1) is van het vrouwelijke type voor rechtstreekse aansluiting op de HFB-regelaar. De kanaalaansluiting (D2) is van het mannelijke type en is gelijk aan de maat van de regelaar of één maat groter. De technische informatie is gebaseerd op de grootste van de kanaalaansluitingen (D2).

  DIAMETER
D1<= D2
 
MATERIAAL  LENGTE
mm
 
INSPECTIELUIKJE 
H1  D1 = D2 MW 600 Nee
H2  D1 = D2 MW 1000 Nee
H3  D1 = D2 PEF 600 Nee
H4  D1 = D2 PEF 1000 Nee
H5  D1 < D2 MW 600 Nee
H6  D1 < D2 MW 1000 Nee
H7  D1 < D2 PEF 600 Nee
H8  D1 < D2 PEF 1000 Nee
H11  D1 = D2 MW 600 Ja
H12  D1 = D2 MW 1000 Ja
H13  D1 = D2 PEF 600 Ja
H14  D1 = D2 PEF 1000 Ja
H15  D1 < D2 MW 600 Ja
H16  D1 < D2 MW 1000 Ja
H17  D1 < D2 PEF 600 Ja
H18  D1 < D2 PEF 1000 Ja


Afmetingen geluiddemperBovenstaande afbeelding geeft een toevoertoepassing weer. Voor afzuigtoepassingen stroomt de lucht in de andere richting, d.w.z. van D2 naar D1.

D1/D2  D1/D2  L
nominaal
 
L
mm
 
L2
mm
 
W
mm
 
H
mm
 
MW
Gewicht
kg
 
PEF
Gewicht
kg
 
100/100    600 626 22 252 154 5.1 4.6
    1000 1036 22 252 165 7.8 7.0
125/125  100/125 600 626 22 265 179 5.7 5.1
    1000 1036 22 265 179 8.6 7.6
160/160  125/160 600 626 22 282 214 6.5 5.7
    1000 1036 22 282 214 9.8 8.6
200/200  160/200 600 626 22 341 254 8.2 7.2
    1000 1036 22 341 254 12.3 10.7
250/250  200/250 600 626 32 392 304 10.0 8.8
    1000 1036 32 392 304 14.8 12.8
315/315  250/315 600 626 32 458 369 12.3 10.7
    1000 1036 32 458 369 18.0 15.4
400/400  315/400 600 626 57 519 455 18.9 16.9
    1000 1036 57 519 455 27.6 24.1
500/500  400/500 600 626 57 702 555 28.6 24.2
    1000 1036 57 702 555 39.1 36.1
500/630    600 626 67 832 685 32.3 28.4
    1000 1036 67 832 685 50.3 43.8

Geluiddempinggegevens

Materiaal, mineraalwol (MW), frequentieband (Hz)

  L = 600                L = 1000 
D2  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100  8 14 18 30 46 47 41 33 12 20 27 42 50 50 50 50
125  6 12 16 27 47 46 40 27 13 15 23 41 50 50 50 35
160  8 10 13 25 37 39 28 20 9 12 21 35 44 50 46 30
200  9 15 13 22 33 34 25 17 9 11 21 36 45 50 33 19
250  6 7 11 18 27 27 18 14 8 9 19 29 41 40 21 16
315  5 5 11 15 19 15 12 8 7 7 18 25 38 28 18 12
400  3 2 9 14 20 15 9 7 4 6 15 22 34 22 13 12
500  4 6 7 10 15 11 8 5 5 8 13 28 44 40 25 18
630  2 3 8 17 25 20 16 12 4 6 16 22 27 22 19 11


Materiaal, polyestervezel (PEF), frequentieband (Hz)

  L = 600                L = 1000 
D2  63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100  9 12 15 20 33 34 37 29 15 17 24 32 43 40 41 40
125  9 11 14 18 33 29 32 24 14 16 23 29 43 43 44 37
160  8 10 12 17 30 24 26 20 12 13 17 25 37 40 39 30
200  6 8 10 18 28 26 23 17 9 12 17 28 40 41 34 23
250  6 7 9 16 22 22 18 12 9 10 15 24 34 36 27 19
315  5 6 10 17 20 17 13 8 8 10 15 25 31 28 20 13
400  2 3 8 11 17 13 8 6 4 6 12 19 27 21 11 10
500  4 6 7 10 14 11 8 5 5 8 10 17 24 19 10 9
630  2 3 6 9 12 10 7 5 4 6 9 14 21 17 10 9

Verwarmingsbatterijen


VERWARMINGSBATTERIJEN (RH)


Elektrische verwarmingsbatterij

De elektrische naverwarmer HFB is verkrijgbaar voor kanaalmaten 100...400 mm; het gaat steeds om een eenfasige naverwarmer (230 VAC, minder dan 16 A).

Er zijn twee opties verkrijgbaar m.b.t. de elektrische naverwarmers:

 • RM = elektrische naverwarmer zonder interne verwarmingsregelaar, PWM-stuursignaalinput (230 VAC, pulsbreedtemodulatie)
   
 • RC = elektrische naverwarmer met interne verwarmingsregelaar, 0...10 VAC-stuursignaalinput
   

Beide naverwarmers (RM en RC) zijn uitgerust met twee in serie aangesloten interne oververhittingsbeveiligingen; één daarvan is automatisch en de andere is van het handmatige-resettype. Hierdoor is een grotere verwarmingsveiligheid verzekerd.

De RC-naverwarmer is eveneens uitgerust met een ingebouwd alarmrelais met spanningsvrij omschakelcontact voor een decentrale alarmmonitoring. Het alarm wordt gegenereerd door de oververhittingsbeveiliging met handmatige reset of door het uitvallen van de voeding voor de naverwarmer.

Bij het selecteren van de luchtregelaar en de naverwarmer dient men zich ervan te vergewissen dat de luchtnelheid meer dan 2 m/s bedraagt; alleen dan kan een goede regelfunctie worden gegarandeerd.

De werking van de elektrische verwarmer in het kanaal is steeds gekoppeld aan de werking van de ventilator of aan de luchtdebietmeting via de verwarmer. De voeding van de kanaalverwarmer moet uitgeschakeld zijn als de ventilator uitgeschakeld is of als het luchtdebiet te laag is. Deze functie kan worden verbonden met de voeding van de kanaalverwarmer (schakelaar I voor beide verwarmers, RM en RC), of en dit geldt alleen voor de RC-verwarmer met het spanningsvrije contact P.
 

Afmetingen


 

MAAT D (mm) L (mm) L1 (mm)
100 99 375 291
125 124 375 291
160 159 375 291
200 199 375 291
250 249 375 291
315 314 375 291
400 399 375 291

Verwarmingsvermogen

NS Voeding
W
qv_min
v
m/s

qv
l/s

qv
m 3 /h

dT (max)
K
qv_max voorbeeld
v
m/s

qv
l/s

qv
m 3 /h

dT (max)
K
100 600 2.0 16 57 32 6.0 47 170 11
125 900 2.0 25 88 31 6.0 74 265 10
160 1500 2.0 40 145 31 6.0 121 434 10
200 2100 2.0 63 226 28 6.0 188 679 9
250 3000 2.0 98 353 25 6.0 295 1060 8
315 3000 2.1 156 561 16 6.0 468 1683 5
400 3000 2.0 251 905 10 6.0 754 2714 3

Elektrische gegevensCODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
S   Omnipolaire schakelaar voor de voeding
I   Ventilator-koppelschakelaar
P   Luchtdebiet- of kanaaldruk-koppelschakelaar
H   Verwarmingsvermogenregelaar
L1  230 VAC fase
N   Nulleider
0   Aardverbinding
 

Voedingschakelaar naverwarmer (S) Omnipolaire schakelaar, 230 VAC, max. 16 A
Ventilator-koppelfunctie (I) 230 VAC, max. 16 A
Luchtdebiet- of kanaaldrukkoppeling (P)
- Indicatie
- Contact open
- Contact gesloten
Spanningsvrij contact
10 V, max. 500 mA
Verwarming uitgeschakeld
Verwarming ingeschakeld
Verwarmingsvermogenregelaar H
- Spanning
- Aan/uit-cyclus
PWM
230 VAC, max. 16 A, overeenkomstig het
verwarmervermogen 60 s aanbevolen
Stuursignaalinput 9, 10
- Spanning
- Interne impedantie

0...10 VDC
100 ohm
Alarmuitgang 11, 12 (NG) en 13, 14 (NO)
- Max.spanning
- Max.stroom
- NG

- NO
Spanningvrij contact
230 VAC
500 mA
Contact gesloten als handmatige oververhittingsbeveiliging
wordt geactiveerd of bij een stroomonderbreking
Contact open als handmatige oververhittingsbeveiliging
wordt geactiveerd of bij een stroomonderbreking
Oververhittingsbeveiliging
- Automatische reset
- Handmatige reset

Geactiveerd bij 60 ° C, reset bij 48 ° C
Geactiveerd bij 120 ° C

  
 

Montage


MONTAGE


Veiligheidsafstanden

Bij de montage van de luchtregelaar dient er rekening gehouden met de vereiste veiligheidsafstanden. De unit moet op een zodanige manier in het kanaal worden gemonteerd dat de luchtstromingrichting door de unit overeenstemt met de richting van de pijl op de behuizing van de unit.Voor de drukregelaar bedraagt de minimale veiligheidsafstand voor de statische-metingsnippel na de regelaar 5 x D.
Het is steeds noodzakelijk de werktekeningen te raadplegen.
 

Bedrading

De bedrading moet steeds door vaklui worden uitgevoerd en overeenkomstig de lokale voorschriften en reglementen.

Voor de voeding van alle regelopties moet een veiligheidsisolatietransformator worden gebruikt.

De bedradingsinstructies worden voorgesteld aan de hand van toepassingen:

1 A  HFB; CU=EM / EK / EC / EE   Standaard VAV-toepassing
1 B  HFB; CU=EM / EK / EC / EE   Tijdelijke opheffing besturing
1 C   HFB; CU=EM / EK / EC / EE   Voorbeeld; VAV-regeling d.m.v. een ruimteregelaar
1 D   HFB; CU=EM / EK / EC / EE   Voorbeeld; VAV-regeling d.m.v. een gebouwbeheersysteem
1 E   HFB; CU=EM / EK / EC / EE   Voorbeeld; luchtdebietregeling parallel met een gebouwbeheersysteem

2 A.   HFB; CU=ED      Standaard VAV-toepassing
2 B   HFB; CU=ED      Tijdelijke opheffing besturing
2 C   HFB, CU=ED     Constant luchtvolume besturing

3 A   HFB; CU=EG      Standaard VAV-toepassing
3 B   HFB; CU=EG      Positie & constant luchtvolume besturing

4 A  HFB; CU=EM / EK / EC / EE, RH=RM    Koeling met luchtstroom en verwarming met elektrische naverwarmer, Pulse Width Modulation (PWM)
4 B   HFB; CU=EM / EK / EC / EE, RH=RC   Koeling met luchtstroom en verwarming met elektrische naverwarmer

Controle units

CU  Beschrijving     Note
EM   Halton LMV-D2-MF-F.1 HI    (5 Nm)
EK   Halton NMV-D2-MF-F.1 HI    (10 Nm)
EC   Halton LMV-D2-MP-F.1 HI    (5 Nm, met Belimo MP-bus)
EE   Halton NMV-D2-MP-F.1 HI    (10 Nm, met Belimo MP-bus)
ED  Belimo VRD2 + NM24A-V    (10 Nm)
EG  Siemens GLB181.1E/3     (10 Nm)
ES   Belimo VRP-STP + VFP-100 + NM24A-V (10 Nm, 30...100 Pa)
ER  Belimo VRP-STP + VFP-300 + NM24A-V (10 Nm, 90...300 Pa)


1A & B. HFB; CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI) - Standaard toepassing en tijdelijke opheffing besturing


1 A. Standaard VAV-toepassing 1 B Tijdelijke opheffing van alle opties

CODE  BESCHRIJVING
Halton Geleverd door Halton
3e Geleverd door een derde
ACD  HFB
1 (^)  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  2...10- of 0...10-VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  2...10- of 0...10-VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
*)  Diode 1N 4007

Werkmodus
 

2...10 VAC 0...10 VAC A B C D E
SLUITEN qv_min ON Off Off Off Off
qv_min qv_min Off Off Off Off Off Constant luchtvolume
Variabel
qv_min...qv_max
Variabel
qv_min...qv_max
Off ON Off Off Off
0.5 x (qv_max -
qv_min)+qv_min
0.5 x (qv_max -
qv_min)+qv_min
Off Off ON Off Off Constant luchtvolume
qv_max qv_max Off Off Off ON Off Constant luchtvolume
OPEN OPEN Off Off Off Off ON

Er zijn twee regelmodi beschikbaar: 0...10 VDC en 2...10 VDC. Het voornaamste verschil tussen beide modi schuilt in de werking met lage luchtdebieten en in de afsluitfunctie.

Afsluiten met stuursignaal w:

Behalve in situaties waarbij de relaissturing tijdelijk wordt opgeheven, wordt de regelaar volledig gesloten in de volgende omstandigheden:

 • 0...10 VDC : het minimale luchtdebiet van de HFB-regelaar is ingesteld op 0% (0 l/s of 0 m 3 /h) en het stuursignaal w daalt onder 0,5 VDC
   
 • 2...10 VDC : het HFB-stuursignaal w daalt onder 0,1 VDC
   
 • Zowel 0...10 VDC als 2...10 VDC : de spanning voor de instelling van het luchtdebiet daalt onder een waarde die overeenstemt met een luchtsnelheid van minder dan 1,5 m/s
   

MODUS SPANNING
VAN w, VDC
FUNCTIE
0...10 VDC 0,0...0,5 Minimumluchtdebiet (gesloten als qv_min = 0%)
  0,5...10.0 Modulerend, qv_min … qv_max
  10,0 Maximumluchtdebiet
2...10 VDC 0,0...0,1 Regelaar gesloten
  0,1...2,0 Minimumluchtdebiet
  2,0...10,0 Modulerend, qv_min...qv_max
  10,0 Maximumluchtdebiet


1C & 1D Voorbeeld: HFB; CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) of EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI) - VAV-regeling d.m.v. een ruimteregelaar of een gebouwbeheerssysteem


1C VAV-regeling d.m.v. een ruimteregelaar  1D VAV-regeling d.m.v. een gebouwbeheersysteem

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
ACD  HFB
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  0...10 VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
RC  Ruimteregelaar
PLC  Gebouwbeheerssysteem
C (AO)  Stuursignaal luchtdebietinstelling
F (AI)  Terugkoppelingsinput actueel luchtdebiet

1E. Voorbeeld: HFB; CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI) - luchtdebietregeling parallel met een gebouwbeheerssysteem


1 D  Luchtdebietregeling parallel met een gebouwbeheersysteem

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
ACD1  HFB-toevoer
ACD2  afzuiging
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  0...10 VDC-signaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
PLC  Gebouwbeheerssysteem
C (AO)  Stuursignaal luchtdebietinstelling
F (AI)  Terugkoppelingsinput actueel luchtdebiet

2A, 2B & 2C. HFB; CU=ED (VRD2 + NM24A-V) - Standaard, tijdelijke opheffing en constant luchtvolume besturing


2 A. Standaard toepassing  2B Tijdelijke opheffing besturing   2 C. Constant luchtvolume besturing

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
ACD  HFB
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
6 y  Actuatorsignaal
7 z  Input tijdelijke opheffing
*)  Diode 1N 4007
 

TIJDELIJKE OPHEFFING A B C
GESLOTEN ON Off Off
Variabel luchtvolume Off Off Off
Min. volume Off ON Off
Max. volume Off Off ON
       
CONSTANT VOLUME D E  
GESLOTEN Off ON  
Min. luchtvolume Off Off  
Max. luchtvolume ON Off  

3A & 3B HFB; CU=EG (GLB181.1E/3) - Standaard VAV-toepassing en constant luchtvolume besturing

3 A Standaard VAV-toepassing  3. B Positie & constant luchtvolume besturing

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
ACD  HFB
2 (G0)  24 VAC nulleider
1 (G)  24 VAC fase
8(YC)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
9 (U)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
6 (Y1)  Input tijdelijke opheffing
7 (Y2)  Input tijdelijke opheffing
 

CONSTANT VOLUME A B
GESLOTEN Off ON
Min. volume Off Off
Max. volume ON ON
OPEN ON Off


4A HFB; CU=EM, EK, EC or EE, RH=RM - koeling met luchtvolume en verwarming met elektrische naverwarmer

4. A Koeling met luchtvolume en verwarming met elektrische naverwarmer

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
RH  elektrische naverwarmer RM
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
RC  Ruimteregelaar
C   Stuursignaal voor luchtdebietinstelling voor koeling
F   Terugkoppelingsinput actueel luchtdebiet
S   Omnipolaire schakelaar voor de voeding
I   Ventilator-koppelschakelaar
H   Verwarmingsvermogenoutput, 230 VAC PWM, cyclus van 60 seconden aanbevolen
L1  230 VAC fase
N   Nulleider
0   Aardverbinding

4.B HFB; CU=EM, EK, EC or EE, RH=RC - koeling met luchtvolume en verwarming met elektrische naverwarmer


4. B Koeling met luchtvolume en verwarming met elektrische naverwarmer

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
RH  elektrische naverwarmer RC
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaalinput luchtdebietinstelling
5 (U5)  2...10 of 0...10 VDC-stuursignaaloutput luchtdebietterugkoppeling
RC  Ruimteregelaar
C   Stuursignaal voor luchtdebietinstelling voor koeling
F   Terugkoppelingsinput actueel luchtdebiet
S   Omnipolaire schakelaar voor de voeding
I   Ventilator-koppelschakelaar
H   Verwarmingsvermogenoutput, 0...10 VDC
P   Luchtdebiet- of kanaaldruk-koppelschakelaar
L1  230 VAC fase
N   Nulleider
0   Aardverbinding
9   24 VAC nulleider
10  Verwarmingsvermogeninput, 0...10 VAC
11,12  Alarmuitgang (NG), spanningsvrij, contact gesloten bij alarm
13,14  Alarmuitgang (NO), spanningsvrij, contact open bij alarm
21,22  Indicatie luchtdebiet- of kanaaldrukkoppeling

5 A & 5 B HFB; CU=ES or CU=ER - Standaard kanaaldrukregeling en tijdelijke opheffing besturing


5 A. Standaard kanaaldrukregeling   5 C. Tijdelijke opheffing besturing

CODE  OMSCHRIJVING
Halton  Geleverd door Halton
3e  Geleverd door een derde
ACD  HFB
1 ( ^ )  24 VAC nulleider
2 (~)  24 VAC fase
3 (w1)  0...10-VDC-signaalinput drukinstelling
5 (U5)  2...10-VDC-signaaloutput drukterugkoppeling
6 y  Actuatorsignaal
7 z  Input tijdelijke opheffing
*)  Diode 1N 4007
**)  Voorgemonteerde jumper 2-4 voor potentiometerinstelwaarde; verwijder deze indien 0...10-VDC input w1 wordt gebruikt.
**)   Minimale veiligheidsafstand voor druknippel na drukregelaar: 5 x D
 

TIJDELIJKE OPHEFFING A B
GESLOTEN Off ON
Drukregeling Off Off
OPEN ON Off

De drukregelaar is uitgerust met een instelpotentiometer voor de aanpassing van het drukinstelpunt.
 

Ingebruikname


INGEBRUIKNAME

Luchtdebietregeling

De onderstaande tabel bevat de nominale luchtdebieten van de HFB-regelaar.
 

NS qv_nominal NS qv_nominal
NS qv_nominal
l/s
qv_nominal
m 3 /h
  NS qv_nominal
l/s
qv_nominal
m 3 /h
100 70 251   250 538 1936
125 115 414   315 885 3188
160 211 758   400 1555 5600
200 340 1226   500 2449 8818

Het actuele gemeten luchtdebiet (qv) kan worden bepaald door het terugkoppelingssignaal van de regelaar (U of U5) en het nominale luchtdebiet van de luchtregelaar (qv_nom).
 

SIGNAAL FORMULE REGELAARTYPE
EN MODUS
TERMINALS
NULLEIDER
TERMINALS
SIGNAAL
0...10
VDC
qv=qv_nom*U/10 HFB;CU=EM, EK, EC of EE
(LMV-D2-MP/MF HI of NMV-D2-MP/MF HI),
modus 0...10 V
HFB;CU=EG
(GLB181.1E/3)
1 (GND)


2(G0)
5 (U5)


9(U)
2...10
VDC
qv=qv_nom*(U-2)/8 HFB;CU=EM, EK, EC of EE
(LMV-D2-MP/MF HI of NMV-D2-MP/MF HI),
modus 2...10 V
HFB;CU=ED
(VRD2+NM24A-V)
1 (GND)


1 ( ^ )
5 (U5)


5 (U5)

Het actuele luchtdebiet kan eveneens worden bepaald aan de hand van de onderstaande afbeeldingen.Het actuele luchtdebiet kan worden berekend als een functie van de differentiaaldruk op het meetkruis en de k-factor van het meetkruis. De correcte k-factor wordt vermeld in een bijlage bij het betreffende product.qv  luchtdebiet [l/s]
k   k-waarde van het product
D P_m  differentiaaldruk gemeten door meetkruis [Pa]

De luchtregelaars EM, EK, EC, EE en ED zijn uitgerust met een sensor voor de meting van het dynamische drukverschil, waarbij er een klein luchtdebiet door de druksensor gaat. Er kan dan ook geen handmatige manometer worden aangesloten parallel met de luchtregelaar voor differentiaaldrukmetingen. Indien er een manometer wordt gebruikt, dient de voeding van de luchtregelaar onderbroken te worden om elke beweging van de luchtregelaar tijdens het meten van de differentiaaldruk door het meetkruis te vermijden. Tijdens de meting kan de druk in het kanaal variëren.

De EG-luchtregelaar is uitgerust met een statische membraandruksensor met automatische nulpuntkalibrering, en er stroomt geen lucht door de differentiaaldruksensor van de regelaar. Daarom kan er een handmatige manometer voor de meting van de differentiaaldruk worden aangesloten parallel met de luchtregelaar (bijv. met T-stukken) en beide metingen kunnen parallel met een continue regeling worden uitgevoerd.

Indien de HFB besteld wordt zonder in de fabriek ingestelde minimum en maximum luchtdebietwaarden (FS=NA), zal het minimum luchtdebiet ingesteld worden op 0 en het maximum luchtdebiet op het nominale luchtdebiet.
 

Kanaaldrukregeling

Het actuele gemeten luchtdebiet kan worden bepaald door het terugkoppelingssignaal van de regelaar en het nominale luchtdebiet van de luchtregelaar.
 

SIGNAAL FORMULE REGELAARTYPE
EN MODUS
TERMINALS
NULLEIDER
TERMINALS
SIGNAAL
2...10
VDC
Pst=100 Pa * (U-2)/8
Pst=300 Pa * (U-2)/8
HFB;CU=ES
(VRP-STP+VFP-100)
HFB;CU=ER
(VRP-STP+VFP-300)
1 (GND)

1 (GND)
5 (U5)

5(U5)


De actuele statische kanaaldruk kan eveneens worden afgeleid van de afbeelding:


 

Beschrijving


BESCHRIJVING


De drukonafhankelijke VAV-regelaar is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en is uitgerust met een aluminium meetkruis.

In gesloten stand voldoet de dichtheid van de luchtregelaar aan de EN 1751/4 en het lekverlies van de behuizing aan de EN1751/C.
De kanaalaansluiting is voorzien van luchtdichte rubber afdichtingsmanchetten.

Het regelaargedeelte omvat een een meetvoorziening, een regelklep en een regelklepactuator.

De grenzen van het luchtdebietbereik voor het betreffende model worden in de fabriek gekalibreerd.
De regelaarinstellingen kunnen ter plaatse worden aangepast met behulp van een PC of een handheldtoestel.
De debietregelaar werkt met een 0...10 VDC of 2 ...10 VDC-stuursignaalinput en met een 0...10 VDC-stuursignaaloutput voor de luchtdebietterugkoppeling.
De voeding bedraagt 24 VAC.

De regelaar is uitgerust met een geluiddemper om aan de eisen inzake het geluidsniveau voor de betreffende ruimte te voldoen. Optioneel kan de geluiddemper voorzien zijn van een inspectieluikje om reiniging mogelijk te maken.

De luchtregelaar is uitgerust met een elektrische naverwarmer met een 230 VAC-voeding. Geïntegreerd in de naverwarmer bevindt zich een oververhittingsthermostaat met automatische en handmatige reset. Optioneel kan de naverwarmer voorzien zijn van een optisch geïsoleerde 0...10-VDC stuursignaalinput.


Productcode


PRODUCTCODE


HFB/S-D

   S = model
    G  Regelaar met klepbladafdichting
    H  Regelaar zonder klepbladafdichting
    I  Klepbladafdichting, isolatie van 50 mm
    J  Geen klepbladafdichting, isolatie van 50 mm

   D = maat van de kanaalaansluiting
    100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500


Speciale maten en accessoires

   MA = materiaal
    CS  Staal

   CU = regelunit
   EM  LMV-D2-MF HI
    EK  NMV-D2-MF HI
    EC  LMV-D2-MP HI (Met Belimo MP-bus)
    EE  NMV-D2-MP HI (Met Belimo MP-bus)
    ED  VRD2+NM24A-V (Belimo)
    EG  GLB181.1E/3 (Siemens)
    ES  VRP-STP+VFP-100+NM24A-V
    ER  VRP-STP+VFP-300+NM24A-V

  FS = Fabrieksinstelling min-max luchtdebieten
    NA  Niet van toepassing
    Y  Ja

   SA = geluiddemper, aansluitmaten
    NA  Niet van toepassing
    H1  L = 600 mm; uitgang = ingang; mineraalwol
    H2  L = 1000 mm; uitgang = ingang; mineraalwol
    H3  L = 600 mm; uitgang = ingang; polyestervezel
    H4  L = 1000 mm; uitgang = ingang; polyestervezel
    H5  L = 600 mm; uitgang > ingang; mineraalwol
    H6  L = 1000 mm; uitgang > ingang; mineraalwol
    H7  L = 600 mm; uitgang > ingang; polyestervezel
    H8  L = 1000 mm; uitgang > ingang; polyestervezel
    H11  L = 600 mm; uitgang = ingang; mineraalwol; inspectieluikje
    H12  L = 1000 mm; uitgang = ingang; mineraalwol; inspectieluikje
    H13  L = 600 mm; uitgang = ingang; polyestervezel; inspectieluikje
    H14  L = 1000 mm; uitgang = ingang; polyestervezel; inspectieluikje
    H15  L = 600 mm; uitgang > ingang; mineraalwol; inspectieluikje
    H16  L = 1000 mm; uitgang > ingang; mineraalwol; inspectieluikje
    H17  L = 600 mm; uitgang > ingang; polyestervezel; inspectieluikje
    H18  L = 1000 mm; uitgang > ingang; polyestervezel; inspectieluikje

   RH = elektrische naverwarmer
    NA  Niet van toepassing
    RM  Elektrische naverwarmer met PWM-stuursignaalinput (230 VAC, pulsbreedtemodulatie)
    RC  Elektrische naverwarmer met 0...10-VAC-stuursignaalinput

Codevoorbeeld

   HFB/G-100, MA=CS, CU=EE, SA=NA, RH=NA

Downloads & Media

Halton HFB - fr
Type
Datasheet
Taal
Frans (Frankrijk)
Grote
1,6 MB