HFL - Airflow Management

Linear airflow management unit


Terminated 1.1.2018 - no replacing product available.

 • Linear airflow control unit for constant low-pressure applications
 • Airflow characteristic is linear in relation to damper position and control signal
 • Circular duct connection with rubber gasket
 • Product insulated with polyester fiber
 • Galvanized steel design

PRODUCT MODELS &ACCESSORIES

 • Sound attenuator as an accessory
 • Outlet plenum as an accessory

The flow characteristic of the airflow control damper shall be linear in relation to control signal input and damper position. The unit shall operate in constant low-pressure ductworks.

The linear airflow unit shall be made of galvanised steel.
Circular duct connections D=160…315 mm shall include rubber gaskets.
The casing shall be acoustically insulated with 25 mm thick polyester fibre to avoid airborne noise emission to the duct and radiated noise through the damper casing.
The unit shall have an access hatch for cleaning purposes.

Should the generated noise level require it, an attenuator shall be provided. The attenuator module with the same cross-section dimensions shall be installed directly to the linear damper and shall be equipped with an access hatch.

The unit outlet shall have an outlet plenum option with two circular duct connections. The outlet plenum shall be equipped with an access hatch.

Halton HFL - Zal worden beëindigd 1.1.2018

-  geen vervangingsproduct beschikbaar
 

Regelunit voor lineaire luchtdebieten

 • Regelunit voor lineaire luchtdebieten, voor toepassingen die een constante lage druk vereisen
 • Het luchtdebiet is lineair t.o.v. de regelaarpositie en het stuursignaal
 • Ronde kanaalaansluiting met rubber afdichtingmanchet
 • Product geïsoleerd met polyestervezel
 • Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal

Productmodellen en accessoires

 • Geluiddemper als accessoire
 • UItgangplenum als accessoire

Afmetingen

 
 

NS L L1 W H H1 kg
160 458 584 432 222 111 19.3
200 618 744 592 272 136 21.5
250 618 744 592 336 168 22.0
315 618 744 592 382 191 25.8

De nominale maat (NS) verwijst naar de maat van de kanaalaansluiting.

Materiaal

 Onderdeel  Materiaal
 Behuizing  Gegalvaniseerd staal
 Regelpaneel  Gegalvaniseerd staal
 Kanaalafdichtingsmanchet  1C-polyurethaan hybrid
 As  Met zink bedekt staal
 Glijlager  Polyacetaal plastic
 Lagers  Staal
 Isolatiemateriaal  Polyestervezel
 Meetnippel  Polyurethaan

Accessoires

 Accessoire Code  Omschrijving
 Actuator    Inbegrepen bij de levering
 Geluiddemper SA  
 Uitgangplenum OP  


Actuator

Als standaardlevering en onderdeel van de productcode is de Halton HFL-regelunit uitgerust met een Belimo NM24A-SR-regelaaractuator.

 Actuator Koppel  Regeling Bedrijfs-
spanning
Stroom-
verbruik
 NM24A-SR 10 Nm  Stuursignaalinput 0...10 VDC
 Bedrijfsspanningbereik 0...10 VDC (0...100%)
 Handmatige tijdelijke opheffing
 Mechanische positiegrens
24 VAC 3 VA

Werking

De Halton HFL-regelunit is uitgerust met een regelaar voor lineaire luchtdebieten en een actuator. Het luchtdebiet is lineair t.o.v. het stuursignaal en de regelaarpositie in een kanaal met constante druk. Om het luchtdebiet aan te passen, wordt de positie van het regelklepblad gewijzigd.

De minimum- en maximumdebieten kunnen worden ingesteld door de rotatiehoek van de regelaaractuator mechanisch of elektrisch te begrenzen. Meestal worden mechanische begrenzingen gebruikt als de Halton HFL-regelunit op een plaatselijke ruimteregelaar is aangesloten. Elektrische begrenzingen worden vooral gebruikt als de Halton HFL-regelunit op een gebouwbeheerssysteem is aangesloten.

De actuator wordt gestuurd door een signaal van 0 - 10 VDC met een werkingsbereik van 0 -10 VDC overeenkomstig de regelaarbeweging van 0 - 100%.

Geluiddemper

NS ØD L1 L2 L3 W1 H Wt., kg
160 160 600 0 / 65 65 432 222 10.2
200 200 600 0 / 65 65 592 272 12.4
250 250 600 0 / 65 65 592 336 13.5
315 315 600 0 / 65 65 592 382 15.8

 

De mannelijke of vrouwelijke geluiddemperaansluiting (L2) kan ter plaatse worden geselecteerd. De mannelijke interface wordt gebruikt voor kanaalaansluitingen tussen de geluiddemper en de Halton HFL-unit. De vrouwelijke interface wordt gebruikt voor rechtstreekse aansluitingen tussen de geluiddemper en de Halton HFL-unit. Interface (L3) van de geluiddemper is altijd een mannelijke aansluiting.

De geluiddemper is voorzien van een inspectieluikje om reiniging mogelijk te maken.

Uitgangplenum

NS ØD ØD2 L1 L2 W1 W2 H Wt., kg
160 160 125 600 0 / 65 432 65 222 8.1
200 200 160 600 0 / 65 592 65 272 10.8
250 250 200 600 0 / 65 592 65 336 11.8
315 250 250 600 0 / 65 592 65 382 13.8

 

De mannelijke of vrouwelijke ingangaansluiting van het uitgangplenum (L2) kan ter plaatse worden geselecteerd. De mannelijke interface wordt gebruikt voor kanaalaansluitingen tussen het uitgangplenum en de Halton HFL-unit of de geluiddemper. De vrouwelijke interface wordt gebruikt voor rechtstreekse aansluitingen tussen het uitgangplenum en de Halton HFL-unit of de geluiddemper. De uitganginterfaces (W2) van het uitgangplenum zijn altijd mannelijke aansluitingen.

Het uitgangplenum is voorzien van een inspectieluikje om reiniging mogelijk te maken.

Montage

Veiligheidsafstanden

Het is aanbevolen het product horizontaal te plaatsen.

Bij de montage van de luchtregelaar dient er rekening gehouden met de vereiste veiligheidsafstanden. De unit moet op een zodanige manier in het kanaal worden gemonteerd dat de luchtstromingrichting door de unit overeenstemt met de richting van de pijl op de behuizing van de unit.Bedrading

De bedrading moet steeds door vaklui worden uitgevoerd en overeenkomstig de plaatselijke voorschriften en reglementen.
Voor alle regelopties moet een veiligheidsisolatietransformator worden gebruikt.

Bedrading van de Halton HFL-regelaaractuator (NM24A-SR) op een derden-regelaar of een gebouwbeheerssysteem

Ingebruikname

Het Halton HFL-luchtdebiet wordt bepaald als een functie van het drukverschil over de regelaar en de regelaarpositie. Het actuele luchtdebiet kan van de onderstaande diagrammen worden afgelezen of kan d.m.v. de onderstaande vergelijking worden berekend.

De minimum- en maximumdebieten kunnen worden ingesteld door de rotatiehoek van de regelaaractuator mechanisch of elektrisch te begrenzen.

Meestal worden mechanische begrenzingen gebruikt als de Halton HFL-unit op een plaatselijke ruimteregelaar is aangesloten. Elektrische begrenzingen worden vooral gebruikt als de Halton HFL-unit op een gebouwbeheerssysteem is aangesloten.

Indien de minimum- en maximumluchtdebieten worden aangepast door de mechanische begrenzingen van de actuator in te stellen, dient de resetknop van de actuator tweemaal ingedrukt te worden om de begrensde rotatiehoek te synchroniseren met een volledig stuursignaalbereik van 0 - 10 VDC. Het werkingsbereik van het 0 - 10 VDC-stuursignal stemt overeen met een regelaarbeweging van 0 - 100%.

Aanbevolen maximale drukverlies is 150Pa.

De regelaarpositie kan worden afgelezen van de actuatorschaal, waarbij

 • actuatorindicatiewaarde 1 = regelaar volledig gesloten (0%)
 • actuatorindicatiewaarde 0 = regelaar volledig open (100%)

 •  

De k-waarde van de regelaar is afhankelijk van de regelaarpositie. De onderstaande tabel bevat de k-waarden voor enkele specifieke regelaaropeningen. Voor posities tussen deze openingen kan de k-waarde worden geïnterpoleerd.

Een voorbeeld ter verduidelijking: de regelaaropening van HFL-160-160 bedraagt 30%:

 • bij 20% bedraagt de k-waarde 4,0
 • bij 40% bedraagt de k-waarde 6,8
 • bij 30% bedraagt de k-waarde dus (4,0 + 6,8)/2 = 5,4

 •  
UNITMAAT  POSITIE %
(Indicatorwaarde)
 
  0% (1) 20% 40% 60% 80% 100% (0)
160-160  0.4 4.0 6.8 9.9 13.5 17.3
200-200  0.7 8.6 13.1 17.8 21.8 24.7
250-250  0.7 11.5 18.0 24.3 30.1 35.1
315-315  0.8 20.1 30.6 42 54.3 66.7


Als de k-waarde en het drukverschil van de meetnippels bekend is, kan het actuele luchtdebiet worden berekend als:

qv         Luchtdebiet [l/s]
k           k-waarde van de actuele regelaarpositie
dP_m    Gemeten drukverschil [Pa]

Onderhound

Schoonmaken van het kanaalwerk

Verwijder het bodempaneel van de Halton HFL door de vleugelmoeren los te schroeven (zie figuur). U zal dan toegang hebben tot het kanaalwerk aan de extractiekant. Het is aan te raden om in het kanaalwerk, aan de toevoerkant van de HFL, een apart toegangsluik te voorzien in een positie geschikt voor het kuisen van het kanaalwerk.

Beschrijving

De regelklep creëert een lineaire luchtstroom in verhouding tot de stuursignaalinput en de regelaarpositie. De unit wordt gebruikt in kanalen met een constante lage druk.

De lineaire-luchtdebietunit is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal.
Ronde kanaalaansluitingen D=160…315 mm omvatten rubber afdichtingsmanchetten.
De behuizing is akoestisch geïsoleerd met polyestervezel van 25 mm dik, om de voortplanting van luchtgeluid in het kanaal en de uitstraling van geluid via de regelaarbehuizing te voorkomen.

De unit is voorzien van een inspectieluikje om reiniging mogelijk te maken.

Indien het gegenereerde geluidsniveau dit vereist, wordt een geluiddemper geleverd. De geluiddempermodule met dezelfde dwarsdoorsnede wordt rechtstreeks op de lineaire regelaar aangesloten en is voorzien van een inspectieluikje.

Voor de uitgang van de unit kan optioneel een uitgangplenum met twee ronde kanaalaansluitingen worden voorzien. Het uitgangplenum is uitgerust met een inspectieluikje.

Productcode

HFL-D

D = Maat van de kanaalaansluiting
      160, 200, 250, 315
 

Andere opties en accessoires 

SA = Geluiddemper
        NA     Niet van toepassing
        P1     Aansluiting 160
        P2     Aansluiting 200
        P3     Aansluiting 250
        P4     Aansluiting 315

OP = Uitgangplenum
        NA    Niet van toepassing
        FC    Ingang 160 uitgang 125+125
        FD    Ingang 200 uitgang 160+160
        FE    Ingang 250 uitgang 200+200
        FF    Ingang 315 uitgang 250+250
 

Codevoorbeeld

          HFL-160, SA=NA, OP=NA