Jeden z najbogatszych zbiorów rozwiązań, łączący komfort, trwałość i rentowność...

Wydajność energetyczna, bezpieczeństwo, jakość powietrza wewnętrznego i kontrola emisji są czterema filarami Wysokowydajnej Kuchni Halton.

Ich harmonijne połączenie na tak różnorodnych przestrzeniach, jak kuchnie profesjonalne, stanowi codzienne wyzwanie. Jednakże dzięki największemu wyborowi rozwiązań wentylacji w kuchniach profesjonalnych na rynku staje to się łatwe.

 

Jakie są rozwiązania dla kuchni wysokowydajnych Halton?

Kuchnia profesjonalna to bardzo wymagające środowisko, w którym wentylacja jest zawsze wyzwaniem. Każda technologia, system lub produkt opracowany przez firmę Halton jest tworzony, aby osiągnąć jeden lub więcej z poniższych celów:
- Efektywność energetyczna;
- Jakość środowiska wewnętrznego (IEQ);
- Bezpieczeństwo żywności i przeciwpożarowe;
- Kontrola emisji.

Mając to w pamięci dostarczamy zawsze najlepszych, dostosowanych do użytkownika rozwiązań w wentylacji kuchni, dobierając je z największego i najbardziej zaawansowanego technologicznie zbioru. Zbiór ten tworzy potężną synergię, co jest niezbędne do uzyskania kuchni wysokowydajnej. Spośród ogromu rozwiązań ręcznie dobieramy najlepszą kombinację, aby stworzyć środowisko kuchenne, którego wydajność jest tak wielka, jak jego komfort.
 

Efektywność energetyczna

Branża gastronomiczna to najbardziej energochłonna branża w Stanach Zjednoczonych (zużycie energii 800 kWh/m² (1), większe niż sektor szpitali - 600 kWh/m²) zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i domowych. Ta wartość jest podobna w Europie i większości innych krajów rozwiniętych. Dlatego efektywność energetyczna jest najważniejszym aspektem kuchni wysokowydajnych Halton..

Technologie M.A.R.V.E.L.Capture Jet­™ mają największe znaczenie dla uzyskania tej efektywności w kuchniach profesjonalnych.

(1) Energy Efficiency in Buildings, Transforming the Market (WBCSD World Business Council for Sustainable Development)

Bezpieczeństwo (higiena i bezpieczeństwo pożarowe)

Wiele restauracji po wypadku związanym z bezpieczeństwem nie jest otwierana ponownie. Właściciele i operatorzy muszą się borykać nie tylko z przerwą w działalności, ale także z odpowiedzialnością wobec innych mieszkańców budynku, klientów, stron trzecich oraz ze złą prasą. Bezpieczeństwo jest bardzo ważną kwestią w kuchniach profesjonalnych.

Środki zapobiegawcze w projektowaniu i produkcji okapów i sufitów wentylacyjnych Capture Jet™ zwiększają ich bezpieczeństwo. Technologia Capture Ray wbudowany system przeciwpożarowy Halton (FSS) oraz system monitorowania bezpieczeństwa kanałów (KGS) odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu bezpieczeństwa kuchni.

Jakość powietrza wewnętrznego (IEQ)

Brak personelu jest jednym z największych problemów komercyjnego cateringu. Stosunkowo niskie zainteresowanie stanowiskiem kucharza może być spowodowane niekomfortowymi warunkami pracy - potencjalnych kandydatów odstrasza dyskomfort termiczny. Warunki te są związane z temperaturą i prędkością powietrza, ciepłem emitowanym przez urządzenia kuchenne i wilgotnością. Jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) jest pojęciem szerszym, które obejmuje również jakość oświetlenia, poziomy ciśnienia akustycznego i komfort wizualny.

Jednakże sama redukcja natężenia przepływu powietrza wyciąganego stanowi doskonały początek na drodze do uzyskania dobrego i zrównoważonego IEQ.   Ujmując rzecz prościej, redukcja natężenia przepływu powietrza wyciąganego minimalizuje przeciągi i poprawia poziomy ciśnienia akustycznego.   Z reguły, jeżeli poprawiona zostanie efektywność energetyczna kuchni, IEQ również się poprawia.

Dalsza poprawa IEQ w miejscu pracy jest, więc połączeniem różnych czynników, które nie zależą wyłącznie od wybranych produktów i technologii.   Jednakże sufity wentylacyjne z technologią Capture Jet™ połączone z jednostkami przepływu laminarnego (LFU) lub jednostkami nawiewu o niskiej prędkości (LVU) są niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym na stworzenie najlepszego możliwego IEQ.

Kontrola emisji

W każdej kuchni profesjonalnej wytwarzane jest wiele zanieczyszczeń, spośród których tłuszcz (we wszystkich postaciach) i zapachy stanowią największy problem z punktu widzenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla otoczenia. Jest to szczególnie istotne na gęsto zaludnionych obszarach miejskich oraz w punktach gastronomicznych takich, jak foodcourty i kuchnie centralne.

Przyszłe ustawodawstwo może z dużym prawdopodobieństwem postanowić, że jakość „świeżego" powietrza użytkowanego w jakimkolwiek rodzaju komercyjnego cateringu będzie musiała być taka sama przy wyrzucaniu na zewnątrz, jak przy czerpaniu. Kontrola emisji jest, zaraz po efektywności energetycznej, najważniejszym trendem dla kuchni profesjonalnych.

Aby usunąć problemy związane z bezpieczeństwem, promować świadomość otoczenia i móc założyć restaurację w dowolnie wybranym miejscu, najlepsze będzie pełne rozwiązanie w postaci połączenia technologii  Capture Ray™ i Pollustop