Nie należy zakładać, że wentylacja w kuchni automatycznie stanie się wydajna - lepiej dmuchać na zimne!

Technologia Schlieren umożliwia tworzenie wizualizacji zanieczyszczeń cieplnych wytwarzanych przez urządzenia kuchenne. Jest to narzędzie do dokładnego pomiaru efektywności wyciągów i sufitów wentylacyjnych.

Pozwala na obiektywne określenie natężenia przepływu powietrza wyciąganego wymaganego dla wyciągu w dowolnej kuchni.

Chcesz poznać inne aspekty naszej Pasji dla Innowacji?
 Powrót do Nauki i innowacji  >  Pasja dla innowacji  /  Globalna sieć badawczo-rozwojowa  /  Modelowanie komputerowe  /  Obrazy Schlieren  

Technologia Schileren pozwala widzieć to, co ukryte

Fotografia Schlieren to proces wizualny wykorzystywany do fotografowania przepływu płynów o różnej gęstości. Jest często stosowana w inżynierii lotniczej do fotografowania przepływu powietrza wokół obiektów. Podstawowy system optyczny Schlieren wykorzystuje światło z pojedynczego źródła „współliniowego" (tzn. takiego, w którym promienie są równoległe i ulegają minimalnemu rozproszeniu) padającego na cel (lub świecącego zza celu). Różnice we współczynniku załamania spowodowane gradientami gęstości w płynie powodują zniekształcenie promienia światła. Zniekształcenie to powoduje zróżnicowanie przestrzenne w natężeniu światła, co można bezpośrednio zwizualizować za pomocą wykresu cieniowego.

W skrócie, technologia Schlieren pozwala nam widzieć to, co niewidoczne gołym okiem. Zastosowanie jej w rozwiązaniach wentylacji kuchennej umożliwia tworzenie wizualizacji zanieczyszczeń cieplnych wytwarzanych przez urządzenia kuchenne - ciepła, pary, cząstek i innych.

Uwaga: Pokazany niżej film wykonany w technologii Schlieren prezentuje ciepło uwalniane z otworu pieca konwekcyjnego.

Nasze stanowiska badawcze wykorzystujące technologię Schlieren spełniają wymagania ASTM i są przygotowane na nadchodzące rozporządzenia Unii Europejskiej.

Technologia Schlieren pozwala obserwować okolice okapów lub sufitów wentylacyjnych i określić czy dym ulatnia się, czy nie. Poprzez stopniowe zmniejszanie lub zwiększanie natężenia przepływu powietrza wyciąganego można łatwo określić tzw. punkt „wychwytywania i zatrzymywania". Odpowiada to minimalnemu natężeniu przepływu wymaganemu do wychwycenia, zatrzymania i usunięcia zanieczyszczeń emitowanych przez urządzenia kuchenne.

Powyżej tego punktu okap lub sufit wentylacyjny marnuje energię. Poniżej tego punktu następuje wyciek i jakość powietrza szybko się pogarsza.

Nasze dwa główne laboratoria spełniają wymagania ASMT (amerykańskiego stowarzyszenia badań i materiałów) - Protokół F 1704-99 „Metoda badania wydajności systemów wentylacji w kuchniach komercyjnych". Są one również przygotowane na nadchodzące rozporządzenie Unii Europejskiej w tej sprawie.

Nasze okapy są testowane na podstawie protokołu ASTM F 1704-99.

Uwaga: Badanie Schlieren obok pokazuje różnicę w wydajności dla dwóch różnych konfiguracji.

H.E.L.P. puts ALL the odds in your favour!

H.E.L.P. (Halton Engineering Layout Program) is an internal designing tool which calculates the exhaust airflow rates to be used by Halton Capture Jet™ hoods and ventilated ceilings as well as by Jet Extraction Systems.

H.E.L.P. calculates the "thermal plumes" released by the cooking appliances depending on their type, input power, the intensity of usage (simultaneous factor), the free height between them and the hood or ventilated ceilings, the makeup air strategy (mixing diffusers or low velocity units) and the position of the cooking blocks (wall mounted or island).

To close the circle, it is vital to consider the capture efficiency of the ventilation solutions used, which is not the case in open calculation methods. H.E.L.P. integrates the capture efficiency of our products, tested in our research centres, in accordance with ASTM F 1704-99 protocol. H.E.L.P. then provides reliable exhaust airflow levels. A ventilation system is never an exact science.

Put all the odds in your favour with H.E.L.P. reports.