Restauracje szybkiej obsługi (QSR), sieci restauracyjne, food courty, sprzedaż detaliczna

Znalezienie pracowników jest dzisiaj dla restauracji sporym wyzwaniem, podobnie jak projekt wentylacji. W rzeczywistości te dwie kwestie są ze sobą powiązane. Jednym z powodów małego zainteresowania pracą w kuchni są niezadowalające warunki termiczne. Koszty pracy obecnie wynoszą 18% w strukturze kosztów, np. w restauracji szybkiej obsługi. W celu zmniejszenia rotacji pracowników, poziomu absencji i redukcji kosztów rekrutacji należy polepszać warunki pracy, podnosząc jednocześnie produktywność personelu. Wiąże się to z właściwym projektem systemu wentylacyjnego, który utrzymuje komfort w pomieszczeniu, a jednocześnie redukuje koszty jego działania.

Korzyści

  • Niższe koszty eksploatacyjne
  • Elastyczność pracy
  • Łatwość konserwacji
  • Dane robocze na wyciągnięcie ręki