W dzisiejszych czasach zalecenia żywieniowe dla placówek żywienia zbiorowego są bardziej unormowane i rygorystyczne. Zalecenia te są tworzone, by wspierać szkoły w walce z otyłością wśród dzieci poprzez układanie pełnowartościowych i zdrowych jadłospisów dla uczniów. Jadłospisy narzucają również wymagane wyposażenie kuchni.

Na poziomie szkół wyższych - na uniwersytetach, punkty gastronomiczne wykorzystywane są by uczyć zrównoważonego rozwoju, ale również by zapewnić atrakcyjne otoczenie, które zainteresuje studentów i dostarczy szeroką gamę możliwości spożywania posiłków.

Higiena i bezpieczeństwo żywności również narzucają dodatkowe wymagania. Wymagania te, w połączeniu liczbą przygotowywanych posiłków, typem i konfiguracją urządzeń kuchennych to właśnie to, z czym rozwiązania firmy Halton radzą sobie najlepiej.