Dla placówek służby zdrowia bezpieczeństwo żywności oraz pożarowe mają nadrzędne znaczenie, a zaraz po nich w hierarchii ważności znajdują się koszty zużycia energii. Energochłonność na metr kwadratowy jest w placówce gastronomicznej wyższa niż w jakimkolwiek innym lokalu gospodarczym. Ta sytuacja daje także możliwość znacznej oszczędności energii, dzięki właściwie zaprojektowanej i zainstalowanej wentylacji oraz systemom sterowanym zapotrzebowaniem. 

Korzyści

  • Niezwykła oszczędność energii oraz wygoda dla personelu
  • Przejrzysta technologia sterowania oraz łatwość obsługi
  • Rozwiązania można zastosować również w już istniejących systemach