System wentylacji Halton może być serwisowany wyłącznie przez „certyfikowanych" serwisantów firmy Halton. Certyfikowani serwisanci zostali przeszkoleni tak, by radzić sobie z wszelkimi problemami pojawiającymi się w branży wentylacyjnej i stosować jedynie oryginalne części zamienne firmy Halton. Firma Halton dysponuje ogólnokrajową grupą wyszkolonych, certyfikowanych serwisantów gotowych do spełniania potrzeb klientów i realizujących program serwisowy firmy Halton. Podstawą tego programu jest:

Konserwacja

Zorganizowana konserwacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania systemu wentylacji Halton w stanie używalności przez lata bez konieczności serwisowania i jej stosowanie z pewnością się opłaci. Halton oferuje umowę o świadczenie autoryzowanego serwisowania gwarantującą, że sprzęt podlega wymaganej regularnej konserwacji, do której używa się wyłącznie autoryzowanych części zamiennych. 

Wartości

Nasi certyfikowani serwisanci podlegają nieustannemu nadzorowi. Daje to gwarancję, że wartości reprezentowane przez firmę Halton takie jak Uczciwość, Prawość i Skuteczność będą przez nich przestrzegane. Wartości te odgrywają istotną rolę w codziennej pracy fabryk Halton, dlatego pragniemy, aby te same wartości były przestrzegane w naszych zakładach serwisowych. Przywiązujemy dużą wagę do tego, żeby nasi klienci mieli zapewnione solidne i godne zaufania posprzedażowe usługi serwisowe. Halton oferuje najlepsze systemy wentylacyjne dostępne na rynku, dlatego sieć serwisowa firmy stara się, żeby funkcjonowały one prawidłowo przez kolejne lata. Nasi certyfikowani serwisanci są nieustannie szkoleni, nadzorowani i oceniani oraz są zobowiązani umową do pracy na najwyższym poziomie. 

Efektywność

Nasi serwisanci uzyskują certyfikat odbywając zorganizowane szkolenie w naszej firmie, a także są stale zapoznawani z działaniem nowych lub udoskonalonych urządzeń poprzez powiadomienia i biuletyny serwisowe. Szkolenie odbywa się w naszych zakładach wraz z obowiązkiem ponownego przeszkolenia, co dwa lata. Częste kontrole naszych serwisantów przeprowadzane są w firmie przez dział kadr. Ankiety odbywają się przez rozmowy telefoniczne z klientami, którzy korzystali z naszych usług. Te i inne informacje są wykorzystywane w systemie oceny opracowanym przez firmę Halton, zaprojektowanym tak, aby zagwarantować najwyższą, jakość usług naszych serwisantów w tej branży.