Wizja, Misja i Wartości firmy Halton

Wizją firmy Halton jest być światowym liderem pod względem jakości w segmentach biur i służby zdrowia. Rozwiązania firmy Halton poprawiają dobre samopoczucie pracowników, dostarczają elastycznych rozwiązań dla zmieniających się wymagań oraz zwiększają wartość budynków. Firma Halton jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych dostarczycieli rozwiązań klimatu wewnątrz pomieszczeń w wybranych segmentach.

Pasją firmy Halton jest stworzenie komfortowego i bezpiecznego środowiska wewnątrz pomieszczeń w sposób wydajny energetycznie. Firma Halton specjalizuje się w produktach, usługach i rozwiązaniach klimatu i środowiska wewnątrz pomieszczeń.

Wyzwania, którym trzeba sprostać

Środowisko budynku powinno być bezpieczne i komfortowe, niestwarzające zagrożeń dla zdrowia jego użytkowników; ani poprzez słaby projekt i konstrukcję budynku, ani poprzez słabą obsługę, konserwację i funkcjonowanie budynku. Znacząca ilość energii jest zużywana w budynkach w celu zapewnienia osiągnięcia tych wymagań.

To musi się zmienić. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określone zostały cele dotyczące maksymalnego zużycia energii w budynkach. Do końca 2020 roku wszystkie nowe budynki jak i istniejące budynki poddane renowacji mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Jednakże powinny być zagwarantowane dobre warunki klimatyzacyjne wewnątrz pomieszczeń: oszczędności energetyczne nie powinny być osiągane kosztem jakości środowiska wewnątrz pomieszczeń.  However, good indoor climate conditions should be guaranteed: energy saving should not happen by sacrificing indoor environment quality. 

Zobowiązanie do współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji (BRI)

Firma Halton ściśle współpracuje ze światowej klasy uniwersytetami i instytutami naukowymi, w celu poprawy jakości środowiska wewnętrznego, w sposób wydajny energetycznie. Partnerami badań naukowych są np. Technical University of Denmark/Dania, KTH Royal Institute of Technology/Szwecja, Aalto University/Finlandia, Finnish Institute of Occupational Health /Finlandia, Massachusetts Institute of Technology/USA, National University of Singapore/Singapur, Université de La Rochelle/Francja, Technical University of Prague/Czechy.

Firma Halton jest mocno zaangażowana w projekt BRI na poziomie europejskim i programy wymiany pracowników naukowych. W ciągu ostatnich lat kilkunastu studentów pracowało w Centrum Innowacji Halton (Halton Innovation Hub).

W chwili obecnej firma Halton prowadzi program badawczy „Środowisko Wewnętrzne" w ramach działalności Strategicznego Centrum Nauki, Technologii i Innowacji ds. Środowiska Budowlanego w Finlandii (Strategic Centre for Science, Technology and Innovation for Built Environment - RYM). Program ten realizuje obszerne, wspólne i multidyscyplinarne prace badawcze realizowane wspólnie przez przedsiębiorstwa, uniwersytety i centra naukowe. Głównym celem programu badawczego „Środowisko Wewnętrzne" jest wypracowanie nowych rozwiązań dla środowiska wewnętrznego, służących zwiększeniu dobrego samopoczucia użytkowników, satysfakcji, produktywności i zdolności uczenia się w sposób ekologiczny i zrównoważony, poprzez stworzenie nowatorskiej super-jakości dla użytkowników i właścicieli środowiska wewnętrznego. Prace badawcze będą prowadzone przez 31 partnerów z branży przemysłowej oraz 13 partnerów ze środowiska naukowego.

Udział w organizacjach

Firma Halton była i jest aktywnym członkiem międzynarodowego towarzystwa środowiska wewnętrznego i wydajności energetycznej. Kilka osób pracowało w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (European Committee for Standardisation - CEN). Firma Halton brała również aktywny, dobrowolny udział w opracowaniu schematów klasyfikacji Eurovest.

Firma Halton aktywnie uczestniczyła w opracowaniu nowych wytycznych projektowych. W ramach REHVA i ASHRAE firma Halton była zaangażowana m.in. w opracowanie wytycznych projektowych i raportów technicznych nt. wentylacji mieszającej, belek chłodzących, wentylacji przenośnej i budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Research Questions of RYM- Indoor Climate