Halton Vita Iso

Halton Vita Iso jest to rozwiązanie dla środowisk gdzie wymagana jest izolacja pacjenta. System może być przeznaczony dla izolatek septycznych jak i aseptycznych. Rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi jak i personelowi medycznemu poprzez zapewnienie dokładnej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami.

System także może zarządzać poziomem komfortu oraz zapewniać idealne warunki termiczne.