HALTON - SEGMENT BIUR

 

ZWIĘKSZAJĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ, ELASTYCZNOŚĆ ROZKŁADU POMIESZCZEŃ I ZADOWOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

 

„Zielone budynki" to solidne inwestycje oraz dobre miejsca pracy. Przyczyniają się zarówno do dobrego samopoczucia użytkowników, jaki i do długoterminowych korzyści finansowych takich jak wyższy czynsz, dłuższe kontrakty i wyższą wycenę budynku.

Rozwiązanie Halton Vario sprawia, że „zielone budynki" stają się jeszcze bardziej niż dotychczas przyjazne człowiekowi, bardziej oszczędne energetycznie, elastyczne w kontekście zmiany układu pomieszczeń i wygodniejsze.

Halton Vario jest kompleksowym rozwiązaniem środowiska wewnątrz pomieszczeń zarówno jeśli chodzi o wentylację jak i kontrolę parametrów pomieszczeń, stref i kondygnacji. Firma Halton sprawdza i weryfikuje również wydajność Twojego systemu, zatem możesz mieć pewność, że od pierwszego dnia klimat pomieszczeń w Twoim budynku jest zgodny z zaprojektowanym.


REDUKUJĄ ZUŻYCIE ENERGII DO 50%


Halton Vario to rozwiązanie do 50% wydajniejsze energetycznie niż tradycyjne rozwiązania klimatyzacyjne. Po raz pierwszy w historii zastosowania belek chłodzących, dzięki systemowi stałej kontroli wykorzystania pomieszczeń, możliwa jest płynna regulacja systemów chłodniczych i wentylacyjnych według zapotrzebowania użytkowników. Dzięki innowacyjnym regulatorom zespolonym w inteligentnym systemie kontroli, parametry środowiska wewnętrznego są utrzymywane na optymalnym poziomie.


ZNACZĄCO OBNIŻAJĄ KOSZTY REORGANIZACJI DZIĘKI PEŁNEJ ELASTYCZNOŚCI SYSTEMU

 

Dzięki zastosowaniu systemu Halton Vario, w 15 minut lub krócej- przestrzeń biurowa może być przekształcona w salę konferencyjną . Przepływ powietrza jest regulowany automatycznie w zależności od parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego która jest determinowana - ilością osób przebywających w pomieszczeniu.

W wyniku czego koszty reorganizacji przestrzeni w systemie Halton Vario są znacząco niższe w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacji. Zawansowana technologia systemu, jego elastyczność sprawia, że krótkoterminowy najem powierzchni staje się opłacalny dla właścicieli nieruchomości, a aranżacja przestrzeni w budynku nie jest już czynnikiem ograniczającym najemców.


HALTON VARIO- ŚRODOWISKO POMIESZCZEŃ KATEGORII A

 

Halton Vario reguluje wentylację i temperaturę w pomieszczeniu w oparciu o zapotrzebowanie na chłód/ ciepło. Halton Vario zapewnia jakość środowiska wewnętrznego pomieszczeń kategorii A, która jest określona według międzynarodowych standardów (ISO EN 7730, EN 15251 oraz CR 1752).

Komfortowe warunki termiczne i jakość powietrza wewnętrznego stwarzają produktywne środowisko pracy, a skargi na warunki panujące w budynku są minimalizowane. Zadowoleni najemcy zostają na dłużej.


Usługi Haltona (w zakresie walidacji i badania) gwarantują dotrzymanie zarówno warunków wstępnych(także w trakcie odbiorów w instalacjach), jak i końcowe dostosowanie środowiska wewnętrznego w zajmowanych budynkach do indywidualnych potrzeb.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ POWODUJE, ŻE ICH UŻYTKOWNICY STAJĄ SIĘ AMBASADORAMI HALTON VARIO


Dzięki systemowi Halton Vario- wentylacji dostosowanej do potrzeb, środowisko Twoich pomieszczeń będzie zawsze doskonałe, sprzyjające zadowoleniu i wydajności pracowników.