Skip to content
temperaturer calculation

Det första Halton Innovation Hub i Kausala, Finland

Vi innoverar tillsammans med kunden luftkvaliteten inomhus, energieffektiva och säkra inomhusmiljöer.

 • Innovation Hub
 • Varför besöka oss?
 • Begär ett besök

Vad vi gör i vårt Innovation Hub for Buildings

Vi förnyar ventilationslösningar till våra kunder för kommersiella byggnader. Här nämner vi några mätningar av vad vi kan göra.

CFD – Computational Fluid Dynamics

Halton Innovation HUB erbjuder tjänster inom computational fluid dynamics (CFD, datorflödesdynamik) för att simulera inomhusklimatförhållanden och optimera dem. CFD är lämpligt för ett brett utbud av inomhusmiljölösningar och är särskilt användbart när fysiska tester är svåra att organisera. Förmågan att producera exakta simuleringar med Haltons CFD-modeller har validerats genom att jämföra dem med faktiska laboratoriemätningar. Möjligheten att använda exakt information om konstruktionen av och dimensioner för Haltons produkter är en viktig faktor för att skapa korrekta resultat.

Det första steget i en CFD är att definiera den geometriska modellen för den faktiska projektplatsen så exakt som möjligt, med dimensioner, inredning, termiska belastningar och tekniska system vars funktioner matchar planerna och den faktiska platsen så nära som möjligt. Typiskt utrymme är ett enskilt rum eller en utvald del av det när man tänker på till exempel en mycket stor hall.

De grundläggande parametrarna för CFD är:

 • Luftens hastighet (eller annan vätska)
 • Luftens densitet (eller annan vätska)
 • Tryck
 • Temperatur

och andra parametrar som vanligtvis ingår eller beräknas utifrån grundparametrarna är:

 • Värmestrålning
 • Luftens ålder/Luftbyteseffektivitet
 • Migrering av partiklar, droppar etc.
 • Fuktighet
 • Komfortfaktorer (drag, PMV, PPD)

Programvarorna som används är ANSYS CFX eller ANSYS Fluent. De flesta simuleringar kan köras med Haltons egen datorarbetsstation avsedd främst för numeriska simuleringar. För mycket stora fall finns det möjlighet att köpa molntjänsttid från externa tjänsteleverantörer.

Mycket små och enkla CFD-fall tar vanligtvis en dag eller ett par dagar att slutföra, inklusive några timmars datatid. I andra fall kan mycket stora och komplexa fall ta några veckor, vilket inkluderar dussintals timmar datatid.

CFD-hastighetsberäkning