Skip to content
Halton Innovation Hub - China - Shanghai - Outdoor view

Expertis inom högpresterande köksventilationslösningar specifika för asiatiska matlagningsprocesser

Halton Innovation Hub, Shanghai, Kina

Shanghai-hubben ansluter till Malaysia och utvecklar ventilationslösningar som tillgodoser kraven och behoven hos de asiatiska tillagningsprocesserna och deras specifika matlagningsutrustning.

  • Innovation Hub
  • Varför besöka oss?
  • Begär ett besök
  • Tillverkning

Specifik matlagningsutrustning kräver specifik expertis, designöverväganden och lösningar.

Wok-brännare med hög ingångseffekt, riskokare med hög kapacitet, dim sum-ångkokare eller tandoriugnar är bara några exempel på tung tillagningsutrustning som kännetecknar den asiatiska matlagningen. Vissa av dem kräver anpassade tillverkningsåtgärder för kåpor eller ventilerade tak som används nedströms ventilationssystemen. ALLA kräver en specifik skicklighet och kunskap för att korrekt bedöma och hantera med värme-, rök- och ångbelastningarna som frigörs för att bestämma utluftens mest effektiva nivåer.

Asien är den region där visningskök används i större utsträckning och också växer, med några av de mest djärva arkitektoniska projekten.

Tillsammans med utbyggnaden av tillverkningskapaciteten för Asien bestämde sig Halton mycket tidigt för att investera i FoU-centra som är dedikerade till denna specifika marknad: det ena i Kina, det andra i Malaysia. De har naturligt utvecklats till ytterligare två Innovationshubbar för att tillgodose den växande efterfrågan för dina specifika behov.