Skip to content
Halton Innovation Hub - Germany - Reit im Winkl - Outdoor view 2

Gå bakom kulisserna med experter inom ventilerade tak som skapar lösningar för öppen matlagning och husets baksida

Halton Innovation Hub, Reit im Winkl, Tyskland

Reit im Winkl Innovation Hub är inbäddad i den naturliga skönheten i nordöstra Alperna och står tillsammans med vårt tillverkningsexcellenscenter inom ventilerade tak, öppna matlagningslösningar och belysningsteknik för kommersiella kök.

  • Innovation Hub
  • Varför besöka oss?
  • Begär ett besök
  • Tillverkning

Lär dig vad som skiljer ventilerade tak från traditionella system och de utmaningar som finns med öppna matlagningslösningar

I synnerhet med ventilerade tak och ventilation för öppna matlagningsområden är det främst en fråga om balans och expertis.

Det finns en balans mellan fördelarna med ideala arbetsförhållanden och graden av energibesparingar vid utformning av ett ventilerat tak. Balansen mellan frånlufts- och tilluftsflödeshastigheter och luftflödesrörelser i ett kök och hur det kan komma i kontakt med matlagningsutrustning är kritiska överväganden för öppna matlagningslösningar. På grund av dessa elements känsliga förhållande kräver det djup expertis.

Våra ingenjörers kunskap och förståelse när det gäller att forma och utforma ventilerade tak och öppna matlagningslösningar formas av mer än 50 års erfarenhet. Vi är glada att dela dem med dig som en del av dina projekt för att tillgodose alla dina behov.