Skip to content
Halton-in-1969

Historik

Värdeskapande för kunder sedan 1969

Sedan starten 1969 har Halton-koncernen vuxit från ett litet nationellt företag till en ledande global verksamhet inom inomhusklimatteknik. Haltons konkurrenskraft bygger på kundfokuserade produkter och lösningar för ett utvalt sortiment av krävande applikationer. Tekniskt och lokalt fokuserad verksamhet tillsammans med internationell expansion har varit drivkrafterna för det familjeägda företaget.

För att fira det första halva århundradet av sin verksamhet 2019 publicerade Halton en jubileumsbok:

  • 1969-1979
  • 1980-1989
  • 1990-1999
  • 2000-2009
  • 2010-2019
  • 2020-

1969–1979 | Etablering av företaget

Grundaren av Haltonkoncernen, Seppo Halttunen, hade visionen om ett internationellt företag med egna produkter, produktion, FoU och ett gott rykte bland kunderna. Företagets verksamhet baserades på stark kundorientering från första början. Från första början stod butiksmöbler för en stor del av företagets verksamhet. Detta säkerställde kontinuiteten i verksamheten och lade grunden för långsiktig framgång.

Halton växte ursprungligen i Finland, men började snart exportera. Internationell framgång uppnåddes först på den nordiska marknaden, och sedan utvidgade företaget snabbt sin verksamhet till Centraleuropa. 1978 grundade Halton sitt första utländska dotterbolag, Oston Ltd., som tillverkade kassadiskar för butiker i Kanada.

Haltons nettoomsättning ökade lönsamt med i genomsnitt 30 % per år under 70-talet. Företagets framtid ansågs dock redan ligga i inomhusluftprodukter och stora investeringar började göras inom FoU.