Skip to content
Wide area ariflow beam
Wide area ariflow beam

Halton CBX – Aktiv klimatmodul för montage i undertak

Avslutad 1.3.2021
-> kommer ersättas av Halton Rex Expander (RXP)

Statisk aktiv klimatmodul.

  • Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs.
  • Fyrvägs luftinblåsning medför ett bra rumsklimat även med höga kyleffekter på grund av effektiv inblandning av rumsluften.

Översikt

Avslutad 1.3.2021
-> kommer ersättas av Halton Rex Expander (RXP)

  • Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs.
  • Fyrvägs luftinblåsning medför ett bra rumsklimat även med höga kyleffekter på grund av effektiv inblandning av rumsluften.
  • Effektivt utnyttjande av takhöjden tack vare kompakt storlek och effektivt don.
  • Med en enkel justering av frontplåten kan luftflödet ökas i t.ex. sammanträdesrum.
  • Används vanligen i kontorsrum, skolor, offentliga utrymmen, butiker etc.

Produktmodeller

  • Tilluft, kylning
  • Tilluft, kylning och värmning

Dimensioner

Inbyggnad i undertak

Vikt

Storlek  Vikt (exklusive vatten) 
CBX 600 12,6 kg
CBX 1200 25,9 kg

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Frontplåt  Förzinkad stålplåt Polyester-lackerad
vit RAL 9003 och RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Polyester-lackerad
 Ram (sida)  Aluminium Polyester-lackerad
vit RAL 9003 och RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Polyester-lackerad
 Ram (gavel)  Aluminium Polyester-lackerad
vit RAL 9003 och RAL 9010 (20 % glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Polyester-lackerad
 Anslutningslåda för
tilluft
 Förzinkad stålplåt
 Beslag  Förzinkad stålplåt
 Batterirör  Koppar
 Batteriflänsar  Aluminium

Tillbehör

 Tillbehör/modell Kod  Beskrivning  Anmärkning
 Kylmodell TC=C Don med cirkulerande
kylvatten i batteriet
 Anslutningsdimensionen på kopparrör för kylvatten
är Ø 12 mm
 Kombinerat batteri
för kylning
och värmning
TC = H Don med cirkulerande
kyl- och värmevatten i
batteriet
 Anslutningsdimensionen på kopparrör för
kyl-/värmevatten är Ø 12/12 mm

Vattenrören för kylning/värmning är av typen Cu12/Cu12 med väggtjockleken 0,9-1,0 mm och uppfyller därmed kraven i den europeiska standarden EN 1057:1996.

Högsta tillåtna driftstryck i kretsen med cirkulerande kallt/varmt vatten är 1,0 MPa.
Anslutningsdiametern för tilluftskanalen är 125 mm.

Funktion

Haltons CBX-don fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Kompakt don för kylning, värmning och tilluft för infällt montage i undertak.

Primärluften förs in i kylbaffelns anslutningslåda. Därifrån sprids den ut till rummet genom dysor. Det finns tilluftsspalter i underkanten på baffelns alla fyra sidor. Primärluftsdysorna skapar ett undertryck så att rumsluften på ett effektivt sätt sugs in. Den insugna rumsluften strömmar genom batteriet där den kyls eller värms. Luftstrålen riktas horisontellt utefter takytan. Tilluften blandas effektivt med rumsluften även vid högre kyl- och värmeeffekter vilket medför ett bra inomhusklimat.

Normalflöde

Max flöde

Justera kyleffekten i Haltons CBX-don genom att sänka frontplåten från normalläget ( 1 ) till max.läget ( 2 ). Detta kan vara lämpligt att göra i t.ex. sammanträdesrum.

Installation

Haltons klimatmodul CBX passar bra för olika tillämpningar tack vare sin kompakta storlek Tänk på vattenrörens och tilluftens anslutningspunkter när du väljer hur donet ska placeras.

Montera kylbaffeln direkt mot takytan (H1 = 220 mm) eller häng upp den i gängade stänger (8 mm). Använd beslagen som sitter på sidan av donet vid takanslutning.

Installera huvudledningarna för kyl- och värmevatten högre än kylbaffeln för att undvika att det uppstår luftfickor.

Kanalanslutningen sitter till höger eller till vänster om röranslutningarna.

Ändra anslutningen på plats till andra sidan genom att vrida batteriet.

Injustering

Kylning

Det rekommenderade kylvattenflödet är 0,02 – 0,10 kg/s, vilket innebär en temperaturstegring på 1 – 4 °C i batteriet. Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på 14-16 °C för att undvika kondens.

Värmning

Det rekommenderade värmevattenflödet är 0,01 – 0,06 kg/s vilket innebär en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet.
Inloppsvattnet till batteriet bör ha en temperatur på högst 35 °C.

Inreglering och styrning av vattenflöden

Justera in kylbaffelns vattenflöden med hjälp av reglerventiler på utloppen från kyl- och värmevattenkretsarna. Kylbaffelns kyl- och värmeeffekt styrs genom inreglering av vattenflödet. Vattenflödet kan styras med en avstängningsventil (ON/OFF) eller med en 2- eller 3-vägs proportionell ventil.

Justering av tilluftsflöde

Varje kylbaffel är försedd med ett uttag för mätning av statiskt tryck, vilket möjliggör snabb och noggrann uppmätning av tilluftsflödet genom baffeln. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Värdet på k bestäms enligt tabellen nedan:

Dysa Storlek k [l/s] k [m3/h]
A 600 0,64 2,30
A 1200 1,03 3,71
B 600 0,85 3,06
B 1200 1,47 5,29
C 600 1,16 4,18
C 1200 1,93 6,95
D 600 1,73 6,23
D 1200 2,95 10,62
E 600 2,87 10,33
E 1200 4,75 17,10

Δpm uppmätt statiskt tryck i anslutningslådan, Pa

Service

Kodbeskrivning
1.  Frontplåt
2.  Batteri
3.  Tilluftsanslutning
4.  Ram

Öppna kylbaffelns frontplåt för att komma åt kanalen och batteriet.
Rengör försiktigt anslutningslådan och batteriets flänsförsedda rör med en dammsugare.

Rengör frontplåten och sidoramarna med en fuktig trasa.

Beskrivningstext

Frontplåten ska kunna öppnas för allmänt underhåll och rengöring.
Specialverktyg ska inte användas.
Luftinblåsningen till rummet ska vara fyrvägs.
Den aktiva kylbaffeln ska vara 595 mm bred och 220 mm hög.
Kylbaffeln ska ha anslutningsstos med diametern 125 mm.
Vattenrörens lägen ska kunna ändras utan specialverktyg genom att batteriet vrids.
Anslutningslådan och frontplåten utförs i förzinkad stålplåt.
Ramen utförs i aluminium.

Alla synliga delar epoxilackeras med vit färg RAL 9003 och RAL 9010 (20 % glansvärde).
Alla rör ska vara av koppar. Anslutningsrören ska ha en väggtjocklek på 0,9 -1,0 mm.
Kylflänsarna utförs i aluminium.
Om batteriet även är avsett för värmning ska det förses med två seriekopplade 12 mm rör.

Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.
Högsta driftstryck i rörsystemet är 1,0 MPa.
Kylbaffeln ska ha ett mätuttag för mätning av luftflöde.

Varje kylbaffel skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
Kanalanslutningen och rörändarna pluggas före transport.
Varje kylbaffel märks med serienummer på etiketter på själva kylbaffeln och på plastförpackningen.

Beställningskod

CBX/S-E-L, TC-CO-ZT

S = Inblåsningsmönster och dystyp
A       Fyrvägs / Dysa 1
B       Fyrvägs / Dysa 2
C       Fyrvägs / Dysa 3
D       Fyrvägs / Dysa 4
E        Fyrvägs / Dysa 5

E = Kanalanslutning
R2N    Höger / 125 / utan spjäll
L2N    Vänster  / 125 / utan spjäll

L = Längd
600 eller 1200

TC = Kyl-/värmefunktioner (batterityp)
C      Kylning
H      Kylning ochVärmning

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
SW   Signalvit (RAL 9003)
W     Kritvit (RAL 9010)
X      Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Exempel på kod

CBX/B-R2N-1200, TC=C, CO=SW, ZT=N

Downloads

Privat: Halton CBX – Comfort unit beam
Data
en
Halton CBX – Jäähdytysyksikkö kattoasennukseen
Data
fi
Halton CBX – Unité de confort 4 directions – Montage en faux-plafond
Data
fr
Halton CBX – Aktiv klimatmodul för montage i undertak
Data
se
Halton CBX 用于吊顶安装的舒适型装置
Data
cn
Halton CBX - fr
Datasheet
fr_FR
1.26 MB
  • Max. file size: 128 MB.

Search