Skip to content
High cooling beam
High cooling beam

CPT Passiv kylbaffel för frihängande eller montage i undertak

För frihängande eller inbyggd insallation.

Översikt

 • Takmonterad passiv kylbaffel
 • Installation ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak
 • Tyst drift
 • Inga rörliga delar
 • Lämplig för utrymmen som kräver höga kyleffekter med låg lufthastighet i vistelsezonen
 • Idealisk för många olika slags byggnader där det ställs höga kvalitetskrav på klimatmiljö och individuell styrning av klimatet i varje rum
 • Vanligtvis installeras baffeln i kontor, konferensrum och butiker
 • Tre olika batterihöjder för att uppfylla krav på kylkapacitet

Halton är specialiserade på anpassade produkter för att möta speciella krav i projekt. Möjligheter för speciella storlekar och olika typer av integrering.

Inledning

CPT

Passiv kylbaffel


 

 • Takmonterad passiv kylbaffel
 • Installation ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak
 • Tyst drift
 • Inga rörliga delar
 • Lämplig för utrymmen som kräver höga kyleffekter med låg lufthastighet i vistelsezonen
 • Idealisk för många olika slags byggnader där det ställs höga kvalitetskrav på klimatmiljö och individuell styrning av klimatet i varje rum
 • Vanligtvis installeras baffeln i kontor, konferensrum och butiker
 • Tre olika batterihöjder för att uppfylla krav på kylkapacitet

Halton är specialiserade på anpassade produkter för att möta speciella krav i projekt. Möjligheter för speciella storlekar och olika typer av integrering.

 

Dimensioner och vikt

Dimensioner och vikt

Halton CPT 

 WD = Placering av röranslutning
            S       Rak
            U      Uppåt

 

W H w L l (utan ventiler) l (med ventiler)
315 100 136 1200-5000 L-200 L-300
450 100 204 1200-5000 L-200 L-300
585 100 271 1200-5000 L-200 L-300
315 200 136 1200-5000 L-200 L-300
450 200 204 1200-5000 L-200 L-300
585 200 271 1200-5000 L-200 L-300
315 300 136 1200-5000 L-200 L-300
450 300 204 1200-5000 L-200 L-300
585 300 271 1200-5000 L-200 L-300

Ett batteri med en slinga har ett anslutningsrör på ØD 15 mm och med två slingor är anslutningsröret ØD 22 mm.

 

  

 Alternativ:  Fabriksmonterad ventil

 

 Vikter kg/m (inklusive vatten)
 

Bredd (mm)

Höjd (100-300)
315 8,3 (8,5)
450 10.8 (11.9)
585 12.7 (14.1)

 Due to fabric skirts the weight difference between different heights is not remarcable.
 
 

Material

MATERIAL OCH YTBEHANDLING
 

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING
Sidoplåtar brandsäker textil  Uppfyller PES FR
Kylrör i batteri koppar  
Kylflänsar aluminium  

Skärmtextil i brandsäkert polyester

Tillbehör

TILLBEHÖR OCH PRODUKTALTERNATIV
 

 • Röranslutning i änden (WD=S)
 • Röranslutning uppåt (WD=U)
 • Fabriksmonterad styrventil
 • Skärmar, svart textil (SK=100, 200 eller 300)

Kontakta Haltons kundtjänst för andra alternativ

Funktion

FUNKTION

Baffeln fungerar via naturlig konvektion varvid värmen från rummet avlägsnas och ersätts med ett kylluftflöde. Det konvektiva luftflödet ökar respektive minskar i proportion till värmebelastningen i vistelsezonen och säkerställer därvid optimal termisk komfort. Varierande krav på sensibel kyleffekt uppfylls genom att vattenflödet regleras i kylbatteriet. Detta styrs av en rumstermostat tillsammans med en vattenventil. Möjligheterna till fri kylning är stora eftersom systemet körs med förhöjda kylvattentemperaturer (för att undvika latent kyla).
CPT kan levereras med skärmar i tre olika höjder för att uppfylla krav på kylkapacitet. 

Installation

INSTALLATION

Kylbaffeln CPT installeras ovanför ett öppet raster eller perforerat undertak.
För att säkerställa effektiv konvektion, bör baffeln monteras så att avståndet till taket är minst 0,25 x baffelbredden när baffeln inte placeras nära en vägg och 0,5 x baffelbredden när den befinner sig nära en vägg.
Varje kylbaffel fästs i taket med expanderbult och gängade stänger (medföljer inte leveransen). Fyra fästbeslag sitter på en femtedel av baffellängden (L/5) från änden räknat. Det blir sex fästbeslag med en baffellängd på ³ 3500.
Beslagens exakta positioner anpassas till gängstångspositionen.
Kylbaffelns läge kan enkelt justeras både horisontellt och vertikalt. Fästbeslag följer som standard med i paketet.
Installatören tillhandahåller gängstänger och expanderbultar.
 

Avstånd mellan upphängningsstänger

 

 

Avstånd från taket

D = avstånd vägg; upp till 1 x W 

Injustering

INJUSTERING

Driftsättning av kylbaffeln utförs på konventionellt sätt:

 • Fyll och spola igenom huvudledningarna
 • Fyll och lufta rörkretsarna
 • Ställ in börvärdet för vattentemperaturen
 • Justera in vattenflödena i alla huvudledningar med hjälp av reglerventilerna’
 • Ställ in rätt vattenflöde till respektive kylbaffel
   

Service

SERVICE

Kylbaffeln CPT kräver mycket litet underhåll. Det kan vara nödvändigt att göra rent kylbatteriet vart tredje eller femte år. Kylbatteriet kan rengöras med en dammsugare.
 

Specifikation

 

BESKRIVNINGSTEXT

Kapacitet:  90 – 550 W/m
Längd:   1000, +100, .., 5000 mm
Bredd:   315, 450 och 585 mm

Batteriet tillverkas av aluminiumflänsar och kopparrör med nominell ytterdiameter på 15 mm.
Högsta tillåtna driftstryck i kylvattenkretsen är 1,0 MPa. Alla skarvar löds och tryckprovas på fabrik.
 

Produktkod

Produktkod

CPT-H-L-W-NW

L  =  Längd
         1200, 1300, 1400 .., 5000

W  =  Bredd
          315, 450, 585

NW = Antal rörslingor
           1, 2

H  =   Höjd
          100, 200, 300      

Andra alternativ ocg tillbehör

CO = Färg 
          N       Ingen lackering 
          B       Svart (RAL9005)

WD = Placering av röranslutningar
           E       Längst fram
           U      Ovanpå     

CV =  Styrventiler och ställdon
          
N       Nej
           A1     Justerb. kv-värde, fabriksmonterad, inget ställdon
           A3     Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 24-V ställdon
           A5      Justerb.kv-värde, fabriksmonterad, 230-V ställdon
           A7      Konstantflödesinst
           A9      Konstantflödesinst., 24-V ställdon
           A11    Konstantflödesinst., 230-V ställdon

ZT =  Kundanpassad produkt
        
 N         Nej

                    

 Exempel på kod

          CPT-2200-585-1-100, CO=N, WD=E, CV=N, ZT=N

Downloads

Halton CPT – Passive chilled beam
Data
en
Halton CPT – Passiivinen jäähdytyspalkki
Data
fi
Halton CPT – Poutre statique
Data
fr
CPT Passiv kylbaffel för frihängande eller montage i undertak
Data
se
CPT Passive beam for spaces with high cooling loads
Data
de
CPT 用于横向送风的方形送风装置
Data
cn
Halton CPT - fr
Datasheet
fr_FR
807.94 KB
 • Max. file size: 16 MB.

Search