Skip to content
Aluminium conical diffuser
Aluminium conical diffuser

DFA Kvadratisk konspridare för installation i undertak

Avsedd för hög installationshöjd.

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Installeras i undertaket, utförande i lätt aluminium
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Tillbehör

 • Halton TRI-anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner 

Inledning

Halton DFA

Konisk takspridare

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Installeras i undertaket, utförande i lätt aluminium
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet
 •  

Tillbehör

 • TRI-Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
 •  

Dimensioner

NS  W  W1  H  ØD 
125  295×295 150×150 63 124
160  370×370 225×225 63 159
250-445  445×445 300×300 63 249
250-520  520×520 375×375 63 249
400  595×595 450×450 100 399

 

Material

KOMPONENT  MATERIAL  YTBEHANDLING  ANMÄRKNING 
Ram Aluminium Polyesterlackerad /
vit RAL 9003/
30% glansvärde
Epoxilackerad (100%) som tillval
Frontplåt Aluminium Polyesterlackerad /
vit RAL 9003/
30% glansvärde
Epoxilackerad (100%) som tillval
Perforerad plåt Galvaniserad stål 45 % perforering  
Anslutningslåda / stos Galvaniserad stål    

 

 

Tillbehör

 

TILLBEHÖR  KOD  BESKRIVNING 
Anslutningslåda med injustering TRI För balansering och utjämning av luftflöde
(med don för injustering och mätning)
Ljuddämpning IN Polyesterfiber i TRI-lådan
Don för mätning
och injustering av luftflöde
MSM För tilluftsinstallation

Fig.1.  Halton DFA diffuser with Halton TRI plenum

 

Funktion

Luften tillförs horisontellt i rummet genom spalterna i den koniska frontplåten . Den inblåsta luften blandas med rumsluften utanför spridaren.

Spridarens fasta koner är konstruerade för att få luften att strömma utefter taket.
DFA-spridaren kan även användas som frånluftsdon.
 

Installation

KOD  BESKRIVNING

1  FRONTPLÅT
2 RAM
3 PERFORERAD PLÅT

Spridaren ansluts antingen direkt till kanalen eller via en TRI-anslutningslåda.
 

Installation med Halton TRI-anslutningslåda

DFA (ØD)  ØD1  TRI  W2  H1 
125  100 TRI-100-125 235 272-322
160  125 TRI-125-160 310 302-352
250-445  160 TRI-160-250 385 342-392
250-520  200 TRI-200-250 460 392-442
400  250 TRI-250-400 535 456-506

Installation i kanalsystem

Om DFA-spridaren monteras utan TRI-anslutningslåda, rekommenderar vi att en rak kanalsträcka på minst 3xD installeras före själva spridaren.
 

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till en TRI-anslutningslåda utrustad med ett MSM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet justeras med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Öppna frontplåten, för in slangarna och ställvredet genom spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.
 

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Stoppa tillbaka slangarna och vredet i lådan och sätt tillbaka frontplåten.

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan
 

TRI  >6xD  min 3xD 
100  6.0 7.5
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6

 

Service

Fatta tag i mittdelen och dra försiktigt ut frontplåten (mittkonerna).
Ta loss den perforerade plåten från tilluftskanalen och stosen.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka den perforerade plåten på plats.
Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.
 

Alternativ: med Halton TRI-anslutningslåda + MSM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in frontplåten på plats så att klämmorna snäpper fast.
 

Specifikation

Spridaren utförs i strängpressad aluminium, anodiserad eller polyesterlackerad i vit standardfärg (RAL 9003).
De sneda hörnfogarna i ytterramen och mittkonen är svetsade så att de nästan är osynliga.
Spridaren förses med övergång av förzinkat stål för anslutning till cirkulär kanal. Stosen har en inbyggd gummipackning som sluter lufttätt mot kanalen.
Spridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda som är försedd med polyester med tvättbar yta som ljuddämpningsmaterial.

Anslutningslådan levereras med ett don för mätning och injustering av luftflödet.
Spridarens frontplåt kan tas bort för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.
 

Produktkod

DFA-D-A; FI-CO-ZT

   D = Diameter på kanalanslutning   
     125, 160, 250, 315, 400

   A = Spridarstorlek
    D=125: 295
    D=160: 370
    D=250: 450, 520
    D=315: 520
    D=400: 595
 

Specialutförande och tillbehör

   FI = Ytbehandling
    PN  Lackerad

    CO = Färg
    SW  Vit (RAL 9003)

ZT = Kundapassad produkt
     N   Nej
     Y    Ja (ETO)
 

Tillbehörsprodukter

   TRI  Anslutningslåda (spridare)

Kodexempel

   DFA-125-295, FI=PN,CO=SW, ZT=N
 

Downloads

Halton DFA – Square conical diffuser
Data
en
Halton DFA – Neliömäinen kartiohajottaja
Data
fi
DFA Diffuseur plafonnier multidirectionnel
Data
fr
DFA Kvadratisk konspridare för installation i undertak
Data
se
Halton DFA - fr
Datasheet
fr_FR
610.51 KB
 • Max. file size: 16 MB.

Search