Skip to content

PLC Anslutningslåda för spridare

Utgår 1.7.2018

  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Översikt

  • Låda för anslutning av takspridare/frånluftsdon till kanalsystem
  • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
  • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

  • Modell med ljuddämpningsmaterial
  • Borttagbart mät- och injusteringsspjäll finns som tillval