Skip to content

PRI Anslutningslåda för galler

Utgår 28.02.2017
kommer ersättas av Halton PRL

 • Data
 • PDF
 • Request a quote

Översikt

 • Låda för anslutning av till-/frånluftsgaller till kanalsystem.
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsgallret.
 • Robust och lufttät konstruktion med estetiskt tilltalande utseende.
 • Flexibel gallerinstallation tack vare teleskopisk konstruktion.
 • Till- och frånluftsspjäll I rensbart utförande.
 • Effektiv ljuddämpning
 • Åtkomst för kanalrengöring.
   

Produktmodeller och tillbehör

 • Modeller med alternativa kanalanslutningspositioner.
 • Plugg för tryckprovning.