Skip to content
Ceiling integrated beam
Ceiling integrated beam

RE6 Halton Rex 600

Flexibel kylbaffel för integrering i undertak för tillämpningar där det krävs höga komfortförhållanden, efterfrågad ventilation och där individuell rumskontroll behövs.

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

Inledning

Halton Rex 600 kylbaffel är:

 • En kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak.
 • Väl lämpad för utrymmen med höga kylbehov, låg luftfuktighetsbelastning och variabla ventilationskrav.
 • En idealisk lösning för installation där högkvalitativa miljömässiga förhållanden, behovsbaserad ventilation och individuell rumsreglering krävs

Vanliga installationer: kontorsrum, kontorslandskap och mötesrum.

Halton Rex 600 kylbaffel är avsedd för montage i normala utrymmen medhög flexibilitet vad gäller justering av luftflödet. Halton Rex 600 kan enkelt anpassas till förändrade förhållanden under hela byggnadens livscykel.

 • Enkel och snabb dimensionering genom Halton HIT Design verktyg.
 • Individuellt justerbara lufthastigheter med Haltons HVC (Velocity Control – hastighetskontroll).
 • Flexibel vid layout förändringar genom Halton Velocity Control (HVC).
 • Individuellt justerbara tilluftsflöden för förändringar i planlösningar via Haltons luftkvalitetskontroll (HAQ).
 • Behovsstyrning av tilluftslöde för effektiv energianvändning i kanalsystem med konstant tryck; när förändringar i luftflödeshastighet inte har effekt på batteriets kyl-/värmekapacitet.
 • Effektiv platslogistik då Rex 600 anslutningsstos lätt kan ändras på arbetsplatsen.
 • Förbättrad livscykelprestanda med optimerade låga luft- och vattenflöden.

Produktmodeller

 • Modell med kombinerad kyl- och värmebatteri
 • Modell med manuell eller motoriserad Halton luftkvalitet (HAQ)
 • Modell med inbyggd avluftningsventil
 • Modell med högkapacitetsbatteri

 

Halton kylbaffel är certifierade av Eurovent Certita.