Skip to content
 • Data
 • PDF
 • Request a quote

Inledning

Halton SDE

Cirkulärt brandgasspjäll


 

 • Konstruktionen baseras på EN1366-2-certifierat brand/brandgasspjäll FDE (E120, ES90, EIS15).
 • Typgodkänt av SITAC som brandgasspjäll E 120
 • Kan användas som ett EI60/EI120-spjäll med kanalisolering som tillval (nationella byggbestämmelser, Sverige).
 • Installation i brandavskiljande betongväggar eller murade väggar och bjälklag samt gipsskiveväggar.
 • Installeras i cirkulära kanaler med diametern 100 till 500 mm.
 • Tillverkad i enlighet med kvalitetsnormen ISO 9001.
 • Extern kvalitetskontroll utförs av VTT, Finlands Tekniska Forskningscenter.
 • Höljet till spjället uppfyller kraven för täthetsklass C i EN 1751.
 • In- och utloppsstosar med inbyggda gummipackningar.
 • Lämpligt för bruk i kanaler med maximalt tryck på 3300 Pa.

Produktmodeller och tillbehör

 • Spjället är utrustat med en elektrisk fjäderåtergångsmotor.
 • Ställdonet är försett med synlig positionsindikering.
 • Spjället är stängt när strömmen är av.