Skip to content
  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Inledning

TCA

Konisk takspridare

  • Horisontell eller vertikal inblåsning av tilluft, passar även för uppvärmning
  • Installeras infälld i undertak eller fritt hängande speciellt i höga utrymmen
  • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
  • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Produktmodeller och tillbehör

  • Modeller inbyggda i en panel för installation i undertak med modulärt bärverk 600 x 600 mm
  • Anslutningslåda med juster- eller mätfunktioner (TRI, PLC)
  • Ställdon (24VAC med 0…10 VDC styrsignal eller vaxställdon ) för styrning av spridningsbilden