Skip to content
  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Inledning

TCE    Avslutad 25.03.2013

Konisk takspridare
 


 

  • Radiell inblåsning av tilluft, kan även användas för frånluft
  • Installeras infälld i undertak eller fritt hängande speciellt i höga utrymmen
  • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
  • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Produktmodeller och tillbehör

  • Modeller inbyggda i en plåt för installation i undertak med modulärt bärverk på 450×450, 600×600 eller 675×675 mm