Skip to content

THB Rektangulär perforerad spridare

Avslutad 31.12.2016
kommer ersättas av Halton Jaz JDA

  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Översikt

  • Horisontell inblåsning av tilluft , kan även användas för frånluft
  • Installeras direkt mot kanal eller mot anslutningslåda
  • Öppningsbar frontplåt för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet
  • Avskärmningsplåtar för 1-, 2-, 3- eller 4-vägs spridning
  • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning

Tillbehör

  • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
  • Installationsplåt för montage i undertak med bärverk 600×600 mm