Skip to content

TRB Cirkulär konspridare för installation i undertak

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

Översikt

 • Horisontell eller vertikal inblåsning av tilluft, passar för såväl kylning som uppvärmning
 • Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften
 • Installeras infälld i undertak eller fritt hängande (speciellt i höga utrymmen)
 • Justerbar spridningsbild och tryckfall
 • Cirkulär kanalanslutning; packning i storlekar 100 … 400
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Tillbehör

 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner.