Skip to content

TRC Gradängdon för montage på golv

Avslutad 31.12.2016
-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

 • Data
 • PDF
 • Request a quote

Översikt

 • Lågimpulsdon för installation under stolar i hörsalar, teatrar, konserthallar o.dyl.
 • Goda termiska och akustiska egenskaper
 • Anslutning till gradäng (fördelnings- och utjämningskammare) med övertryck eller till kanalsystem
 • Tryckfallet i donet medför att injusteringen av luftflödet blir självbalanserande
 • Cirkulär kanalanslutning
 • Borttagbar frontplåt förenklar rengöring av donet


Produktmodeller

 • Modell med anslutning till tryckutjämningslåda under golvet
 • Modell med anslutning till kanalsystem