Skip to content

TSS Kvadratisk virvelspridare för montage i undertak

Utgår 1.7.2018

  • Data
  • PDF
  • Downloads
  • Request a quote

Översikt

  • Horisontell radiell inblåsning av tilluft
  • Lufthastigheten sänks kraftigt genom hög luftomblandningseffekt
  • Alla storlekar finns i anpassad version för installation i modulärt undertak med bärverk 600×600 mm
  • Cirkulär kanalanslutning med packning

Tillbehör

  •  Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner
  • Fästbeslag för installation av anslutningslåda