Skip to content

VHB Kvadratisk aktiv spridare

Motoriserad tilluftsspridare

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

Översikt

 • Aktivt tilluftsdon för montering i undertak
 • Stabil spridningsbild med variabla luftflöden
 • Risken för drag elimineras
 • Stort tilluftstemperaturområde
 • Lämplig i kanalsystem med konstant statiskt tryck
 • Används tillsammans med Halton TRI/V-anslutningslåda
 • Mät- och injusteringsspjäll för inställning av maximalt tilluftsflöde (MSM)
 • Minimalt luftflöde för Halton VHB är: cirka 10…15 l/s för storlekarna 160…250

Tillbehör

 • Utjämningslåda Halton TRI/V med anslutningskabel för Halton VHB