Skip to content

VHC Kvadratisk aktiv spridare med lådafor integrated installation to the modular suspended ceiling

Utgår 15.1.2016
-> kommer ersättas av Halton Jaz for Vario, JDS

  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Översikt

  • Aktivt tilluftsdon för montering i undertak
  • Stabil kastlängd med variabla luftflöden, aktiv spaltöppning
  • Risken för drag elimineras
  • Stort tilluftstemperaturområde
  • Lämplig i kanalsystem med konstant statiskt tryck
  • Anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner, effektiv ljuddämpning