Skip to content

VSG Halton Vita OR – VSG

  • Data
  • PDF
  • Request a quote

Dimensions and weight

NS L1 L2 L3 H1 H2 H3
400×200 487 456  395 287 256 195 
400×400 487 456   395 487 456 395
500×250 587 556   495 337 306 245 
500×500 587 556  495 587 556 495
600×250 687 656  595 337 306 245
600×600 687 656  595 687 656  595 

 

Obs
Installationsöppningens storlek i väggen är (L2+5mm) x (H2+5mm) och för ventilationskanal (L3+5mm) x (H3+5mm).