Skip to content

XEU Högeffektiv till- och frånluftsenhet, mindre fotavtryck

Eurovent-ackrediterat Extenso XEU-sortiment av kombinerade luftbehandlingsenheter erbjuds som en lösning för de projekt som kräver Pollustop PEU-föroreningskontroll och Aerolys AEU-tilluftshantering och ska tillhandahållas som en enda, kompakt integrerad enhet. Det enda ”fotavtrycket” från Extenso XEU-enheten är hälften av de separata enheterna. Detta kan vara till stor nytta för de projekt där utrymmet i lokalen eller på taket är extra prioriterade.

Extenso XEU-enheten förenklar också kombinationen av både luft-till-luft och luft-till-vatten värmeåtervinning i en enda kompakt enhet. Dra nytta av oöverträffade besparingar!!

Halton's XEU kombinerad till- och frånluftsenhet Fördelar

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av från- och tilluftsaggregat (PolluStop PEU, Aerolys AEU och Extenso XEU).
Diplom: 17.02.277.
Kontrollera löpande certifikatets giltighetstid: www.eurovent-certification.com

Eurovent-ackrediterat Extenso XEU-sortiment av kombinerade luftbehandlingsenheter erbjuds som en lösning för de projekt som kräver PolluStop PEU-föroreningskontroll och Aerolys AEU-tilluftshantering ska tillhandahållas som en enda, kompakt integrerad enhet.
Det enda ”fotavtrycket” som lämnas på Extenso XEU-enheten är endast hälften av de separata enheterna. Detta kan vara till stor nytta för de projekt där utrymmet i lokalen eller på taket är extra prioriterade.

Extenso XEU-enheten förenklar också kombinationen av både luft-till-luft och luft-till-vatten värmeåtervinning i en enda kompakt enhet. Dra nytta av oöverträffade besparingar!

• Eurovent ackrediterad
• Allt-i-en-lösning speciellt utvecklad för kök i täta stadsområden.
• Oöverträffade ekonomiska besparingar genom att kombinera en hållbar energiåtervinning över tiden med M.A.R.V.E.L. Behovsstyrt Ventilationssystem.
• Fett, lukt, fukt, rök och den oundvikliga huvudvärk som är kopplad till brandsäkerhet, hygien och klagomål från grannar blir historia. Etablera ditt kök där du vill!
• Haltons Stadspaket används för att tillföra ren luft fri från avgaser och bakterier. Speciellt lämpad för projekt där kvaliteten på inkommande luft måste hålla en extremt hög standard (sjukhus, vårdhem, offentliga byggnader mm).
• Garanterar en hygienisk användning av tilluften genom att hålla en korrekt balans mellan från- och tilluft.
• Underhålls- och rengöringskostnader reduceras till ett minimum.
• Unikt, användarvänligt och kommunicerande kontrollgränssnitt.

Funktioner

• Modulbyggd konstruktion, brett utbud av enheter, från 3 240 till 38 880 m3 /h.
• Kan konfigureras antingen som staplade (ovanpå varandra) eller bredvid (sida vid sida).
• Se funktioner för PolluStop PEU och Aerolys AEU-enheter.
• Om den är vald kan den innehålla matchade energiåtervinningsbatterier som erbjuder antingen luft-till-luft eller luft-till-vatten värmeöverföring eller en kombination av båda.
• Kontroller ingår i Haltons Foodservice Control Platform (kompatibel med alla Halton High Performance Kitchen-tekniker och lösningar).
• Permanent övervakning av filtrets tryckförlust för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när filtret behöver bytas ut.
• System för fläkthastighetsreglering som möjliggör drift av Extenso XEU-enheten vid konstant luftflödesnivå (eller vid ett balanserat variabelt luftflöde när M.A.R.V.E.L. är tillvalt).
• Permanent övervakning av UV-C-lampornas funktion för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när lamporna behöver bytas ut eller rengöras.
• De tre systemen styrs med ett gemensamt gränssnitt.
• Extra inbyggda spjäll (med Melinexfoder för PolluStop PEU).
• Kommunikation med BMS och fjärrkontrollfunktioner.
• Valbart väderbeständigt tak för utomhusinstallation.
• Antal extra servicemöjligheter, som integration av alla enheters styrsystem, inklusive frekvensvariatorn.
• Extremt tyst konstruktion: Inbyggd akustisk isolering med dubbla skalpaneler, finns i 4 färgalternativ (mörkblå, ljusgrå, mörkgrå eller vit).

Eurovent

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av från- och tilluftsaggregat (PolluStop PEU, Aerolys AEU och Extenso XEU).
Diplom: 17.02.277.
Kontrollera löpande certifikatets giltighetstid: www.eurovent-certification.com

Som en del av detta program har modellboxen av PEU-frånluften testats enligt 6 mål. Resultatet Halton AHU nås på varje mål och beskrivs nedan.

Akustisk isolering [dB]

 Frequency [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 Insulation [dB] 13 17 31 32 33 36 42

1)  Höljesstyrka (CS)

Det är den största deformationen av sidorna på enheten [mm / m] under ett positivt eller negativt tryck av 1000 Pa, ges som en skillnad i avstånd från ett referensplan utanför enheten på den externa enhetens yta med och utan provtryck.
Avböjningen, relaterad till spänningen, definierar höljets styrka.Klassificering:
D1(M)     Max avböjning   CS ≤ 4 mm
D2(M)     Max avböjning   CS ≤ 10 mm
D3(M)     Max avböjning   CS > 10 mm

2) Termisk överföring (TT)

Det är värmeflödet per område och temperaturskillnad [W / m2 K] genom aggregatets hölje.Klassificering:
T1    Max transmittans TT ≤ 0,5 W/m2 K
T2    Max transmittans 0,5 < TT ≤ 1,0 W/m2 K
T3    Max transmittans 1,0 < TT ≤ 1,4 W/m2 K
T4    Max transmittans 1,4 < TT ≤ 2,0 W/m2 K
T5    Inget krav

3) Termisk överbryggningsfaktor (TBF)

Det är förhållandet mellan den lägsta temperaturskillnaden mellan vilken punkt som helst på den yttre ytan och medelvärdet inre lufttemperatur och genomsnittlig luft-till-luft temperaturskillnad.Klassificering:
TB1    Max överbryggning 0,75 < TBF ≤ 1,0
TB2    Max överbryggning 0,60 < TBF ≤ 0,75
TB3    Max överbryggning 0,45 < TBF ≤ 0,60
TB4    Max överbryggning 0,30 < TBF ≤ 0,45
TB5    Inget krav

4) Läckagefaktor, hölje (CAL)

Luftläckaget i volym per tidsenhet [l / s m2], relaterat till det yttre höljet.
Testet utförs under ett negativt tryck av 400 Pa och ett positivt tryck på 700 Pa.Klassificering:
L1(M)    Max läckage CAL400 ≤ 0,15
L2(M)    Max läckage 0,15 < CAL400 ≤ 0,44
L3(M)    Max läckage 0,44 < CAL400 ≤ 1,32L1(M)    Max läckage CAL700 ≤ 0,22
L2(M)    Max läckage 0,22 < CAL700 ≤ 0,63
L3(M)    Max läckage 0,63 < CAL700 ≤ 1,9

5) Filter Bypass Läckage (FBL)

Luftläckage kring filterceller i procent av nominellt luftvolymflöde.Klassificering:
F9(M)    Max läckage FBL ≤ 0,5
F8(M)    Max läckage 0,5 < FBL ≤ 1
F7(M)    Max läckage 1 < FBL ≤ 2
F6(M)    Max läckage 2 < FBL ≤ 4
F5(M)    Max läckage 4 < FBL ≤ 6

Downloads

EXT – Extenso exhaust and supply Air Handling Unit
Data
en
EXT – Extenso exhaust and supply Air Handling Unit
Data
fi
EXT – Centrale extraction et compensation Extenso
Data
fr
XEU Högeffektiv till- och frånluftsenhet, mindre fotavtryck
Data
se
Halton FS Eurovent Certificate
Certificate
English (en)
159.02 KB
Halton FS Halton AHUs Eurovent en
Brochure
English (en)
12.91 MB
  • Hidden
  • Max. file size: 128 MB.

Search