Skip to content
square multi-nozzle diffuser
square multi-nozzle diffuser

Halton DKS – Dysdon

Dysdon med ställbar spridningsbild.

  • Luften omblandas effektivt tack vare de inriktningsbara dysorna med dubbla luftvägsspalter
  • Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften

Översikt

  • Horisontell lufttillförsel. Vertikal spridningsbild är även möjlig
  • Tilluftens spridningsbild kan varieras fritt i max. fyra riktningar eller radiellt som virvelstråle
  • Luften omblandas effektivt tack vare de inriktningsbara dysorna med dubbla luftvägsspalter
  • Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften
  • Öppningsbar frontplåt för enkel rengöring av spridaren och kanalen

Tillbehör

  • Halton TRI-anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner.

Snabbval

Halton DKSHalton DKS with TRH plenum

Dimensioner och vikt

NS W W1 H ØD
100-300 300 259 77 99
100-300-600 595 259 77 99
125-300 300 259 77 124
125-300-600 595 259 77 159
160-300 300 259 77 159
160-300-600 595 259 77 159
160-450 452 411 97 159
160-450-600 595 411 97 159
200-450 452 411 97 199
200-450-600 595 411 97 199
250-600 595 554 97 199
250-450 452 411 97 249
250-450-600 595 411 97 249
250-600 595 554 97 249
315-600 595 554 97 314
400-600* 595 554 97 399

NS = Connection size – Diffuser size
*     = size available only with airflow pattern S (1,2,3 or 4 directions)

Vikt

NS kg
100-300 1.75
125-300 1.77
160-300 1.77
160-450 3.59
200-450 3.55
250-450 5.32
200-600 3.55
250-600 5.35
315-600 5.33
400-600 5.40

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Ram  Galvaniserad stål
 Frontplåt  Stål
 Dysa  Polyacetal POM  Färgalternativ:
Vit, Grå och Svart
 Anslutningsstos  Galvaniserad stål
 Packning  Gummi
 Ytbehandling  Epoxilackerad,
Vit (RAL 9003)
 Specialfärger som tillval

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Anslutningslåda
med injustering
TRI För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud  (polyesterfiber)
Anslutningslåda
med injustering
TRH För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud
(mineralull, alternativt polyesterfiber)

Funktion

Luften tillförs lokalen såväl horisontellt som vertikalt genom spridarens frontplåt.

Luftens spridningsbild kan riktas radiellt i önskad 1-, 2-, 3- eller 4-vägsspridning genom att dysorna vrids (modell DKS/S). Horisontell virvel- och vertikal spridningsbild kan även uppnås genom inställning av dysorna (modell DKS/W).

Inblåsningsriktningen har ingen effekt på tryckfallet eller luftflödet

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är 10 °C.
Rekommenderad max. temperatur för plastmaterial är 60°C.

Dysa injustering

                           300×300                  450×450                             600×600

Installation

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar, eller alternativt mot Halton TRI eller TRH-anslutningslådan.

Ta bort frontplåten genom att dra den försiktigt nedåt och låt den hänga i gångjärnen. Ändra spridningsbilden så att den uppfyller specifikationerna genom att vrida varje dysa för sig.

Sätt tillbaka frontplåten genom att svänga upp den och trycka in den tills den snäpper fast.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3xD uppströms spridaren rekommenderas.

Installation med anslutningslåda Halton TRI

Spridarens stos kan installeras internt i Halton TRI-lådan eller externt vid dess botten. Spridarens höjd vid extern installation framgår av tabellen nedan. Om spridaren installeras med stosen inne i Halton TRI-lådan kan totalhöjden H1 minskas med 60 mm.

NS Ø D1 TRI W2 H1
100-300 100 TRI-100-100 270 293-343
125-300 100 TRI-100-125 270 293-343
160-300 125 TRI-125-160 270 323-373
160-450 160 TRI-160-160 425 385-435
200-450 160 TRI-160-200 425 385-435
250-450 200 TRI-200-250 425 435-485
200-600 200 TRI-200-200 565 435-485
250-600 250 TRI-250-250 565 499-549
315-600 250 TRI-250-315 565 499-549
400-600 250 TRI-250-400 565 499-549

Injustering

Det går inte att justera in luftflödet i själva Halton DKS.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till en Halton TRI eller TRH-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Öppna frontplåten, för in slangarna och ställvredet genom plastdysan. Sätt tillbaka frontplåten.

Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan:

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts. Lås fast spjälläget med en skruv.

Stoppa tillbaka slangarna och vredet i lådan och sätt tillbaka spridarens frontplåt.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd
(D= kanaldiameter)

TRI/S >8xD min 3xD
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Service

Ta bort spridarens frontplåt genom att dra den försiktigt nedåt och låt den hänga i gångjärnen. Varje dysa kan enkelt tas bort genom att trycka in spärrarna och trycka ut dysan genom frontplåten. Torka av dysorna och frontplåten med en fuktig trasa. Dysorna sätts tillbaka i frontplåten genom att de trycks in. Sätt tillbaka frontplåten.

Alternativ för anslutningslåda med injustering

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte ställvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.

Beskrivningstext

Spridaren är utförd i standardvitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål. Luften tillförs genom plastdysor med dubbelspalt för att garantera effektiv inblandning av rumsluft. Dysorna är individuellt justerbara för hög flexibilitet vid inställning av spridningsbilden.

Alternativ 1: Ingen anslutningslåda

Spridaren har ett hölje av varmförzinkat stål med en packningsförsedd stos för anslutning till cirkulär kanal.
Spridaren har en avtagbar perforerad frontplåt som gör det möjligt att komma åt kanalen.

Alternativ 2: Med anslutningslåda

Spridaren ansluts till en anslutningslåda utrustad med ett mät- och injusteringsdon.
Spridaren har en avtagbar frontplåt som gör det möjligt att komma åt mät- och injusteringsdonet.
Anslutningslådan har en packningsförsedd stos för lufttät kanalanslutning.
Anslutningslådan är försedd med ljuddämpningsmaterial av polyesterfiber med tvättbar yta.

Beställningskod

DKS/S-D-A, WS-CO-ZT

S = Spridningsbild
S       1-, 2-, 3- eller 4-vägsspridning
W      Virvelspridning

D = Diameter på kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

A = Spridarstorlek (mm)
300×300, 450×450, 600×600

Andra alternativ och tillbehör

WS = Undertaksbredd
 NA       Inte angivet
 600     600×600 (A=300, 450)

CO = Färg
SW     Signal white (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL 9003)

ZT = Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Tillbehör

Halton TRI      Anslutningslåda
Halton TRH     Anslutningslåda

Kodexempel

DKS/S-100-300, WS=NA,CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton DKS – Square multi-nozzle diffuser
Data
en
Halton DKS – Neliönmuotoinen monisuutinhajottaja
Data
fi
Halton DKS – Diffuseur plafonnier carré multi-buses
Data
fr
Halton DKS – Dysdon
Data
se
Halton DKS – Square multi-nozzle ceiling diffuser
Data
de
DKS 方形可扩展散流器
Data
cn
Halton DKS - fr
Datasheet
fr_FR
1.29 MB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search