Skip to content
square perforated diffuser
square perforated diffuser

Halton DTR – Perforerad takspridare

Estetisk tilltalande design.

 • Kan även användas för tillluft och frånluft
 • Installation i undertak

 

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel i fyra riktningar. Kan även användas för frånluft
 • Installation i undertak. Låg bygghöjd
 • Finns i storlekarna 300×300 mm, 450×450 mm och 600×600 mm.
 • Storleken 600 lämpar sig för installation i undertak med bärverk 600×600 mm
 • Öppningsbar frontplåt för enkel rengöring av spridaren och kanalen

Tillbehör

 • Fördelningsplåt för 1-, 2- eller 3-vägsspridning.
 • Halton TRI-anslutningslåda med mät- och injusteringsfunktioner.

Quick selection

Halton DTR med Halton TRH

Dimensioner

NS W W1 H ØD
100-300 300 259 77 99
100-600 595 259 77 99
125-300 300 259 77 124
125-600 595 259 77 124
160-450 452 411 97 159
160-600 595 411 97 159
200-450 452 411 97 199
200-600 595 554 97 199
250-600 595 554 97 249
315-600 595 554 97 314

NS = kanal strolek – spridare storlek

Vikt

NS Weight
100-300 1.75
125-300 1.73
160-450 3.37
200-450 3.37
200-600 5.20
250-600 5.21
315-600 5.07

NS = kanal strolek – spridare storlek

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Hölje  Galvaniserad stål
 Frontplåt  Perforerat stål
 Fördelningsplåtar  Stål
 Anslutningsstos  Galvaniserad stål
 Packning  Gummi
 Ytbehandling  Epoxilackerad Vit RAL 9003  Specialfärger som tillval

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda med injustering TRI   För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud  (polyesterfiber) (Fig.1)
 Anslutningslåda med injustering TRH   För injustering och utjämning av luftflöde och
dämpning av kanalljud (mineralull, alternativt polyesterfiber) (Fig.2)
 Fördelningsplåtar DP  Sats fördelningsplåtar för val
av 1-, 2-, eller 3-vägsspridning (Fig.3)

 
Fig.1. Halton TRI                                       Fig.2. Halton TRH


Fig.3.  Fördelningsplåtar

Funktion

 • Luften tillförs lokalen horisontellt genom spridarens frontplåt
 • Inblåsningen kan ändras till 1-, 2-, 3- eller 4-vägs inblåsning med maximalt rekommenderad temperaturskillnad mellan tilluft och rumsluft enligt nedan:
  • 10 °C för 3- och 4-vägsspridning
  • 6 °C för 1- och 2-vägsspridning
 • Halton DTR kan även användas för frånluft.

Installation

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar eller alternativt mot Halton TRI-anslutningslådan.
Önskad spridningsbild erhålls genom montage av en fördelningspanel på den perforerade frontplåten.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3xD uppströms spridaren rekommenderas.

När spridaren används för frånluft monteras varken fördelningspanel eller -plåt.

Installation med Halton TRI

Spridarens stos kan installeras internt i Halton TRI-lådan eller externt vid dess botten. Spridarens höjd vid extern installation framgår av tabellen nedan. När stosen installeras internt, minskas totalhöjden H1 med 60 mm.

DTR ØD1 TRI W2 H1
100-300 100 TRI-100-100 270 293-343
125-300 100 TRI-100-125 270 293-343
160-450 125 TRI-125-160 425 343-393
200-450 160 TRI-160-200 425 383-433
200-600 160 TRI-160-200 565 383-433
250-600 200 TRI-200-250 565 433-483
315-600 250 TRI-250-315 565 497-547

Injustering

Det går inte att justera in luftflödet i själva Halton DTR.
Vi rekommenderar att spridaren ansluts till en TRI-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Öppna frontplåten, för in slangarna och ställvredet genom spridarens frontplåt.
Sätt tillbaka frontplåten.

Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan:

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Stoppa tillbaka slangarna och vredet i lådan och sätt tillbaka spridarens frontplåt.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

TRI/S >8XD min 3XD
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Service

Alternativ för anslutningslåda med injustering

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att försiktigt dra i dess axel (inte ställvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.

Öppna spridarens frontplåt och rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.

Specifikation

Spridaren är utförd i vitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål.
Spridarens spridningsbild kan med hjälp av fördelningsplåtar ställas in för 1-, 2- och 3-vägsspridning.

Alternativ 1: Ingen anslutningslåda

Spridaren har ett hölje av varmförzinkat stål med en packningsförsedd stos för anslutning till cirkulär kanal.
Spridaren har en avtagbar perforerad frontplåt som gör det möjligt att komma åt kanalen.

Alternativ 2: Med anslutningslåda

Spridaren ansluts till en anslutningslåda utrustad med ett mät- och injusteringsdon.
Spridaren har en avtagbar frontplåt som gör det möjligt att komma åt mät- och injusteringsdonet.
Anslutningslådan har en packningsförsedd stos för lufttät kanalanslutning.
Anslutningslådan är försedd med ljuddämpningsmaterial av polyesterfiber med tvättbar yta.

Beställningskod

DTR-D-A, WS-CO-ZT

D = Diameter på kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315

 A = Spridarstorlek (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315

Andra altervativ och tillbehör

WS = Undertaksbredd
NA       Inte angivet
600      600×600 (A=300,450)

CO = Färg
SW       Signal white (RAL 9003)
X          Specialfärg (RAL xxxx)

ZT  = Kundanpassad produkt
N         Nej
Y         Ja (ETO)

Tillbehör

Halton TRI          Anslutningslåda
Halton TRH        Anslutningslåda
DP                       Avskärmningsplåt

Kodexempel

DTR-100-300, WS=NA,CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton DTR – Square perforated diffuser
Data
en
Halton DTR – Rei’itetty kattohajottaja
Data
fi
Halton DTR – Diffuseur plafonnier avec façade perforée
Data
fr
Halton DTR – Perforerad takspridare
Data
se
Halton DTR – Perforierter Deckenauslass
Data
de
Halton DTR - fr
Datasheet
fr_FR
1.13 MB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search