Skip to content
Suspended nozzle diffuser
Suspended nozzle diffuser

Halton Jaz Sky Ceiling (JSC) – Dysdon

Halton Jaz Sky Ceiling kombinerar ett flexibelt, justerbart inomhusklimat med tidlös design.
Spridaren finns i utförande för både tilluft och frånluft vilket säkerhetsställer det arkitektoniska utseendet av undertaket.

Spridaren har låg bygghöjd, enkel öppningsbar frontplåt och är undertaksanpassad vilket gör Halton Jaz Sky Ceiling enkel att montera.

 • Takspridare för inbyggnad i nedsänkt kassettundertak
 • Utmärkt och riskfritt inomhusklimat med fritt justerbar spridningsbild och hög inblandningseffekt.

Översikt

 • Takspridare för inbyggnad i nedsänkt kassettundertak
 • Utmärkt och riskfritt inomhusklimat med fritt justerbar spridningsbild och hög inblandningseffekt.
 • Lämplig för till- och frånluft
 • Installeras direkt mot kanal eller med anslutningslåda
 • Enkelt öppningsbar frontplåt för lättåtkomlig rengöring av spridaren och kanalsystemet
 • Cirkulär kanalanslutning med gummipackning

Tillbehör

 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsspjäll

Snabbval

Dimensioner

 NS       ØD       W H     H1       N
100-420-36 99 420 112 50 36
100-600-16 99 595 112 50 16
125-420-36 124 420 112 50 36
125-600-16 124 595 112 50 16
160-420-36 159 420 112 50 36
160-600-36 159 595 112 50 36
200-420-36 199 420 112 50 36
200-600-81 199 595 112 50 81
250-600-81 249 595 112 50 81
315-600-81 314 595 112 50 81

 N = Antal dysor

Halton Jaz Sky Ceiling med Halton’s TRI-anslutningslåda

Sky TRI ØD1 ØD W M M1 K L
100-420 100-100 99 100 420 118 270 282 308
100-600 100-100 99 100 595 118 270 282 308
125-420 100-125 99 125 420 118 270 282 308
125-600 100-125 99 125 595 118 270 282 308
160-420 125-160 124 160 420 118 300 432 458
160-600 125-160 124 160 595 118 300 432 458
200-420 160-200 159 200 420 118 340 432 458
200-600 160-200 159 200 595 118 340 432 458
250-600 200-250 199 250 595 118 390 592 618
315-600 250-315 249 315 595 118 454 592 618

Halton Jaz Sky Ceiling med Halton’s TRH-anslutningslåda

Sky TRH ØD1 ØD W M M1 K L L1
125-420 100-125 99 125 420 106 258 281 281 141
125-600 100-125 99 125 595 106 258 281 281 141
160-420 125-160 124 160 420 106 286 431 431 216
160-600 125-160 124 160 595 106 286 431 431 216
200-420 160-200 159 200 420 106 318 431 431 216
200-600 160-200 159 200 595 106 318 431 431 216
250-600 200-250 199 250 595 106 351 400 550 355
315-600 250-315 249 315 595 106 401 450 600 378

Material

Del Material Anmärkning
Hjölje Förzinkad stålplåt
(EN 10130)
Frontplåt Förzinkad stålplåt
(EN 10130)
Anslutningsstos
med packning
Förzinkad stålplåt
(EN 10130)
Gummipackning
Dysor Plast
(Polyacetal POM)
Standardfärger:
Vit, svart och grå
Ytbehandling Lackerad med
polyesterpulver,
vit (RAL 9003)
Speciallackering i
RAL-färger som tillval

Rekommenderad högsta temperatur för plastmaterialet i dysorna är 60 °C

Tillbehör

Tillbehör  Kod Beskrivning
Anslutningslådor  TRI Estetiskt tilltalande anslutningslåda
med mät- och injusteringsspjäll
och ljuddämpande isolering
 TRH Anslutningslåda i grundutförande
med mät- och injusteringsspjäll och
ljuddämpande isolering

 
Fig.1.  Halton TRI                                      Fig.2.  Halton TRH

Funktion

Luften tillförs lokalen genom de justerbara dysorna i spridarens frontplåt.

I varje dysa finns två separata flödeskanaler som möjliggör en stor fri area för tilluft och effektiv inblandningseffekt. Tilluftens spridningsbild kan fritt riktas radiellt i önskad 1-, 2-, 3- eller 4-vägsspridning genom att dysorna vrids. Horisontell virvel- eller kompakt spridningsbild kan även uppnås genom justering av dysorna.

Riktningen på inblåsningen påverkar inte ljudnivån, tryckfallet eller luftflödets storlek.

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är 10 °C.

Installation

  
Fig.3.  Installation ovanför listen                   Fig.4. Installation under listen
Spridaren har storleken 595×595 för direkt installation i ett kassettundertak (600×600, T-profil 24 mm).

Undertaksinstallation för standardstorlekar kan göras över eller under bärverket.

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar, alternativt mot Haltons anslutningslåda TRI eller TRH.

Ställ in spridningsbilden så att den uppfyller specifikationerna genom att vrida varje dysa för sig (4-vägs som standard).

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms spridaren rekommenderas.

Installation i nedsänkt undertak

NS ØD W  W2
100-420 99 420 385
125-420 124 420 385
125-600 124 595 560
160-420 159 420 385
160-600 159 595 560
200-420 199 420 385
200-600 199 505 560
250-600 249 595 560
315-600 314 595 560

Rekommenderade öppningsmått vid installation i gipsplatta eller andra panelundertak.

Installation med anslutninglåda

Spridarens stos kan installeras internt i TRI-lådan eller externt vid dess botten. Spridarens höjd framgår av tabellen Dimensioner.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms spridaren rekommenderas.

Tekniska prestanda för kombinationen av spridaren Halton Jaz Sky Ceiling och en Haltons anslutningslåda visas separat för olika installationer.


Fig.3.
Installation med Haltons TRI anslutningslåda

Öppna spridaren

Öppna frontplåten med hjälp av något tunt material (som t.ex. ett plastkort – Fig.4.). Skjut kortet i springan mellan frontplåten och höljet  utefter den sida där Haltons logga sitter (avstånd ca 50 mm från hörnen). Dra lätt för att öppna frontplåten.

Ta bort den öppna frontplåten genom att trycka in gångjärnen från insidan (Fig.5); återmontera den genom att dra den mot gångjärnen.

Stäng frontplåten genom att trycka in den tills den snäpper fast.


 Fig.4.  Opna med ett tunt plastkort.


Fig.5.  Tryck in gångjärnen från insidan.

Injustering

I spridaren Halton Jaz Sky Ceiling finns det ingen separat injusteringsmöjlighet.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till Haltons TRI- eller TRH-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftflödet bestäms med hjälp av anslutningslådans mät- och injusteringsspjäll.

Öppna frontplåten, för in slangarna och ställvredet genom plastdysan. Sätt tillbaka frontplåten.

Mät upp differenstrycket med en lämplig manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan:

TRI > 8xD min. 3xD
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 32.0
250 47.9 51.5
315 78.6
TRH > 8xD min. 3xD
100 6.5 7.5
125 10.8 12.6
160 19.4 21.9
200 29.7 31.0
250 48.8 51.5

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskad inställning. Lås vid behov fast spjälläget med skruven på mät- och injusteringsspjället.

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan.

Service

Öppna spridarens frontplåt och låt den hänga i gångjärnen. Varje dysa kan enkelt tas bort genom att trycka in spärrarna och trycka ut dysan genom frontplåten. Torka av spridarens hölje, dysorna och frontplåten med en fuktig trasa.

Sätt tillbaka dysorna i frontplåten genom att trycka in dem. Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Alternativ för anslutningslåda

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte i ställvredet eller mätrören).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Torka även insidan på lådan; ta vid behov bort ljuddämpningsmaterialet.

Sätt tillbaka spjället genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.

Beskrivningstext

Spridaren installeras jäms med undertaket. Spridaren är utförd i standardvitfärgad (RAL 9003) pulverlackerad förzinkad stålplåt. Luften tillförs genom plastdysor med dubbelspalt för att garantera effektiv luftinblandning. Dysorna är även individuellt justerbara för att uppnå hög flexibilitet vid inställning av spridningsbild.

Spridaren har en avtagbar frontplåt som gör det möjligt att komma åt kanalen och/eller anslutningslådan.

Spridaren ansluts till anslutningslådan eller direkt till kanalen. Anslutningslådan har ett avtagbart mät- och injusteringsspjäll, ljuddämpningsmaterial och rengöringsbar konstruktion

Beställningskod

JSC-D-A-N, CO-ZT

D =  Kanalanslutningsstorlek (mm)
100, 125, 160, 200, 260, 315

A = Spridarens frontplåtsstorlek (mm)
420, 600

N = Antal dysor
16, 36, 81

Andra alternativ oc tillbehör

CO = Färg
SW     Signalvit (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL xxxx)

ZT  = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Underprodukter

Anslutningslådor med luftflödesmätning och ljuddämpning
Halton TRI/S  för tilluft
Halton TRI/E  för frånluft
Halton TRH/S för tilluft

 Exempel på kod

 JSC-125-420-36, CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton Jaz Sky Ceiling (JSC) – Nozzle diffuser
Data
en
Halton Jaz Sky Ceiling (JSC) – Suutinhajottaja
Data
fi
Halton JSC – Diffuseur carré multi-buses
Data
fr
Halton Jaz Sky Ceiling (JSC) – Dysdon
Data
se
Halton Jaz Sky (JSC) - Installation Instructions - Universal
Manual
GB
640.87 KB
Halton Jaz Sky - JSC - fr
Datasheet
fr_FR
1.48 MB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search