Skip to content

Halton HFB – Spjäll (VAV)

Cirkulärt tryckoberoende variabel-/konstantflödespjäll.

Översikt

 • Reglerspjäll för styrning av varierande luftflöde och kanaltryck
 • Tryckoberoende drift
 • Tillverkat i galvaniserad stål
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggda gummipackningar

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med avstängningsfunktion; täthetsklass 4/C enligt kraven i EN 1751 (HFB/G och HFB/I).
 • Modell med utvändig isolering
 • Flera modeller på ljuddämpare
 • Flera alternativ för luftflödesstyrning
 • Alternativ för elektriska eftervärmningsbatterier
 • Fabriksinställda luftflödesgränser (min./max.-luftflöden)

Dimensioner

Halton HFB/G, HFB/H

NS L L1 ØD
100 370 298 99
125 370 298 124
160 370 298 159
200 470 398 199
250 470 398 249
315 470 398 314
400 625 553 399
500 625 553 499

Halton HFB/I, HFB/J

NS L L1 ØD
100 365 293 99
125 365 293 124
160 365 293 159
200 465 393 199
250 465 393 249
315 465 393 314
400 675 603 399
500 675 603 499

Material

 Komponent  Material
 Hölje  Galvaniserad stål
 Spjällblad  Galvaniserad stål
 Axel  Zinkbelagt stål
 Lager  Plast
 Bladpackning  Silikon
 Kanalpackning  EPDM-gummi (endast HFB/G)
 Mätsond  Aluminium
 Utvändig isolering  Mineralull (modellerna HFB/I, HFB/J)

Kanalanslutningspackningarna är fastvulkade i höljet.

Funktion

Luftstyrningsspjället Halton HFB innehåller en mätsond för beräkning av medelluftflöde, ett reglerspjäll och ett ställdon. Luftflödet konstanthålls genom att spjällbladens läge anpassas efter det verkligt uppmätta flödet. Börvärdet för luftflödet kan ändras mellan de på fabriken inställda minimi- och maximivärdena med hjälp av t.ex. en rumsstyrenhet med analog signal (0…10 eller 2…10 VDC). Luftstyrningsspjället Halton HFB konstanthåller önskat luftflöde oberoende av kanaltrycksvariationer.

I funktionen spjäll för styrning av statiskt tryck, upprätthålls önskat konstant kanaltryck baserat på en mätning av det statiska trycket.

Produktmodeller

Luftstyrningsspjället Halton HFB finns i flera versioner.
Bladpackningen gör att spjället är lufttätt i stängt läge och den utvändiga isoleringen dämpar ljudtransmissionen.

 Modell  Funktion  Täthet
 HFB/G  Med bladpackning  EN 1751, klass 4/C
 HFB/I  Med bladpackning och 50 mm utvändig isolering  EN 1751, klass 4/C
 HFB/H  Ingen bladpackning  EN 1751, klass C
 HFB/J  Ingen bladpackning, med 50 mm utvändig isolering  EN 1751, klass C

Lägsta vridmomentskrav för Halton HFB-produktmodeller:

 Produkt 5 Nm 10 Nm
 HFB/G ja HFB/I 100…250  x
 HFB/G ja HFB/I 315…500  x
 HFB/H ja HFB/J 100…500  x

Styrenheter (CU)

Luftstyrningsspjället Halton HFB kan förses med flera olika slags enheter för styrning av luftflöde eller kanaltryck.

Luftflödesstyrning

 • För tillufts- och frånluftsinstallationer
 • Fullständig avstängningsfunktion (HFB/G och HFB/I)
 • Maximalt differenstryck över spjället är 1000 Pa
 • Driftsområde: omgivningstemperatur 0 till 50 ºC
 • Omgivande relativ luftfuktighet <95%, icke-kondenserande

Alternativ för luftflödesstyrning:
EM      Halton LMV-D3-MF-F.1 HI (5 Nm) (NS 100…250)
EK      Halton NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)
EC      Halton LMV-D3-MP-F.1 HI (5 Nm)(NS 100…250)
EE      Halton NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm)
ED      Belimo VRD2 + NM24A-V (10 Nm)
EG      Siemens GLB181.1E/3 (10 Nm)

I styrenheten ED ingår två potentiometrar för börvärdesinställning av minimi- och maximiluftflöde (områden: minimum = 0…80% och maximum = 30…100%).

Det injusterbara området för luftflödesstyrning visas i tabellen nedan. För styrenheterna EM, EK, EC, EE och EG gäller att högsta tillgängliga minimiluftflöde är lika med det specificerade maximiluftflödet.

För styrenheten ED gäller att högsta minimiluftflöde är 80% av det specificerade maximiluftflödet.

Tryckstyrning

 • För tillufts- och frånluftsinstallationer
 • Fullständig avstängningsfunktion (HFB/G och HFB/I)
 • Börvärdesinställning för statiskt tryck 30…100 Pa eller 90…300 Pa
 • Maximalt differenstryck över spjället är 500 Pa
 • Driftsområde: omgivningstemperatur 0 till 50 ºC
 • Omgivande relativ luftfuktighet <95%, icke-kondenserande

Alternativ för styrning av statiskt tryck:
ES     Belimo VRP-STP + VFP-100 + NM24A-V
(börvärdesområde: 30…100 Pa)
ER    Belimo VRP-STP + VFP-300 + NM24A-V
(börvärdesområde: 90…300 Pa)

I båda styrenheterna, ES respektive ER, ingår en potentiometer för inställning av börvärde för statiskt tryck (område: 30…100%).

Ljuddämpare

Ljuddämparna som finns med alternativa utloppsdiametrar har mineralull (MW) eller polyesterfiber (PEF) som ljuddämningsmaterial och är 600 mm eller 1000 mm i längd. Som alternativ kan ljuddämparen förses med en rens- och inspektionslucka.

H1…H8   Ljuddämpare utan renslucka
H11…H18  Ljuddämpare med renslucka

Anslutningen (D1) är av invändig typ för direktanslutning till luftstyrningsspjället HFB. Kanalanslutningen (D2) är av utvändig typ och i spjällstorlek eller en storlek större. Den tekniska informationen baseras på den större kanalanslutningen (D2).

Diameter
D1<= D2
Material Längd
mm
Renslucka
H1 D1 = D2 MW 600 Nej
H2 D1 = D2 MW 1000 Nej
H3 D1 = D2 PEF 600 Nej
H4 D1 = D2 PEF 1000 Nej
H5 D1 < D2 MW 600 Nej
H6 D1 < D2 MW 1000 Nej
H7 D1 < D2 PEF 600 Nej
H8 D1 < D2 PEF 1000 Nej
H11 D1 = D2 MW 600 Ja
H12 D1 = D2 MW 1000 Ja
H13 D1 = D2 PEF 600 Ja
H14 D1 = D2 PEF 1000 Ja
H15 D1 < D2 MW 600 Ja
H16 D1 < D2 MW 1000 Ja
H17 D1 < D2 PEF 600 Ja
H18 D1 < D2 PEF 1000 Ja

Dimensioner på ljuddämpare

På bilden ovan visas en tilluftsinstallation. I en frånluftsinstallationen är luftflödesriktningen omvänd dvs. från D2 till D1.

D1/D2 D1/D2 L
nominell
L
mm
L2
mm
W
mm
H
mm
MW
Vikt
kg
PEF
Vikt
kg
100/100 600 626 22 252 154 5.1 4.6
1000 1036 22 252 165 7.8 7.0
125/125 100/125 600 626 22 265 179 5.7 5.1
1000 1036 22 265 179 8.6 7.6
160/160 125/160 600 626 22 282 214 6.5 5.7
1000 1036 22 282 214 9.8 8.6
200/200 160/200 600 626 22 341 254 8.2 7.2
1000 1036 22 341 254 12.3 10.7
250/250 200/250 600 626 32 392 304 10.0 8.8
1000 1036 32 392 304 14.8 12.8
315/315 250/315 600 626 32 458 369 12.3 10.7
1000 1036 32 458 369 18.0 15.4
400/400 315/400 600 626 57 519 455 18.9 16.9
1000 1036 57 519 455 27.6 24.1
500/500 400/500 600 626 57 702 555 28.6 24.2
1000 1036 57 702 555 39.1 36.1
500/630 600 626 67 832 685 32.3 28.4
1000 1036 67 832 685 50.3 43.8

Ljuddämpningsdata

Material: mineralull (MW), frekvensband (Hz)

L = 600 L = 1000
D2 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100 8 14 18 30 46 47 41 33 12 20 27 42 50 50 50 50
125 6 12 16 27 47 46 40 27 13 15 23 41 50 50 50 35
160 8 10 13 25 37 39 28 20 9 12 21 35 44 50 46 30
200 9 15 13 22 33 34 25 17 9 11 21 36 45 50 33 19
250 6 7 11 18 27 27 18 14 8 9 19 29 41 40 21 16
315 5 5 11 15 19 15 12 8 7 7 18 25 38 28 18 12
400 3 2 9 14 20 15 9 7 4 6 15 22 34 22 13 12
500 4 6 7 10 15 11 8 5 5 8 13 28 44 40 25 18
630 2 3 8 17 25 20 16 12 4 6 16 22 27 22 19 11

Material: polyesterfiber (PEF), frekvensband (Hz)

L = 600 L = 1000
D2 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
100 9 12 15 20 33 34 37 29 15 17 24 32 43 40 41 40
125 9 11 14 18 33 29 32 24 14 16 23 29 43 43 44 37
160 8 10 12 17 30 24 26 20 12 13 17 25 37 40 39 30
200 6 8 10 18 28 26 23 17 9 12 17 28 40 41 34 23
250 6 7 9 16 22 22 18 12 9 10 15 24 34 36 27 19
315 5 6 10 17 20 17 13 8 8 10 15 25 31 28 20 13
400 2 3 8 11 17 13 8 6 4 6 12 19 27 21 11 10
500 4 6 7 10 14 11 8 5 5 8 10 17 24 19 10 9
630 2 3 6 9 12 10 7 5 4 6 9 14 21 17 10 9

Eftervärmningsbatterier

Det elektriska eftervärmningsbatteriet HFB finns i kanalstorlekarna 100…400 mm, och det är alltid en enfas värmare (230 V~, mindre än 16 A).

Det finns två alternativa elektriska eftervärmningsbatterier, nämligen

 • RM = Elektriskt eftervärmningsbatteri utan inbyggd värmestyrenhet, PWM styrsignal (230 V~, pulsbreddsmodulering).
 • RC = Elektriskt eftervärmningsbatteri med inbyggd värmestyrenhet, styrsignal 0…10 V~.

Båda värmarna (RM och RC) har två internt seriekopplade överhettningsskydd, en med automatisk och en med manuell återställning. På detta sätt ökas säkerheten i systemet.

Värmaren RC innehåller även ett inbyggt larmrelä med potentialfri växlingskontakt för fjärrövervakning av larmet. Larmet löses ut av den manuella överhettningsskyddet eller vid strömavbrott till värmaren.

När du väljer spjäll och värmebatteri, se till att lufthastigheten ligger över 2 m/s för att styrningen ska fungera ordentligt.

Driften av en elektrisk kanalvärmare ska alltid förreglas med fläkten eller med den mätning av luftflödet som sker i den. Strömmen till kanalvärmaren måste slås av om fläkten stängs av eller om luftflödet är för lågt. Denna funktion kan anslutas till kanalvärmarens strömtillförsel (omkopplare I för såväl värmare RM som RC), eller om det rör sig om en RC-värmare även via den potentialfria kontakten P.

Dimensioner

Storlek D (mm) L (mm) L1 (mm)
100 99 375 291
125 124 375 291
160 159 375 291
200 199 375 291
250 249 375 291
315 314 375 291
400 399 375 291

Värmekapacitet

NS Effekt
W
qv_min
v
m/s
qv
l/s
qv
m 3 /h
dT (max)
K
qv_max exempel
v
m/s
qv
l/s
qv
m 3 /h
dT (max)
K
100 600 2.0 16 57 32 6.0 47 170 11
125 900 2.0 25 88 31 6.0 74 265 10
160 1500 2.0 40 145 31 6.0 121 434 10
200 2100 2.0 63 226 28 6.0 188 679 9
250 3000 2.0 98 353 25 6.0 295 1060 8
315 3000 2.1 156 561 16 6.0 468 1683 5
400 3000 2.0 251 905 10 6.0 754 2714 3

Elektrisk information

Kod Beskrivning
Halton     Levereras av Halton
Annan      Levereras av annan leverantör
S              Allpolig omkopplare för strömtillförsel
I                Förreglingsomkopplare för fläkt
P              Förreglingsomkopplare för luftflöde eller kanaltryck
H              Styrenhet för värmeeffekt
L1             230 VAC fas
N               Nolla
0               Skyddsjord

 Strömomkopplare till värmare (S)  Allpolig omkopplare, 230 VAC, max. 16 A
 Förreglingsfunktion för fläkt (I)  230 VAC, max. 16 A
 Förregling för luftflöde eller kanaltryck (P)
– Indikering
– Öppen kontakt
– Sluten kontakt
 Potentialfri kontakt
10 V, max. 500 mA
Värmning avaktiverad
Värmning aktiverad
 Styrenhet för värmeeffekt H
– Spänning
– On/off-cykel
 PWM
230 VAC, max. 16 A,
efter värmeeffekt
60 s rekommenderas
 Ingående styrsignal 9, 10
– Spänning
– Inre impedans
0…10 VDC
100 ohm
 Larmutgång 11, 12 (NC) och 13, 14 (NO)
– Max. indikeringsspänning
– Max. ström
– NC
– NO
 Potentialfri kontakt
230 VAC
500 mA
Kontakten sluts om manuellt överhettningsskydd
lösts ut eller om strömavbrott inträffat
Kontakten öppnas om manuellt överhettningsskydd
lösts ut eller om strömavbrott inträffat
 Överhettningsskydd
– Automatisk återställning
– Manuell återställning
Utlöst vid 60 °C, återställd vid 48 °C
Utlöst vid 120 °C

Installation

Säkerhetsavstånd

Styrspjället installeras så att föreskrivna säkerhetsavstånd uppfylls. Installera donet i kanalsystemet på sådant sätt att luftflödesriktningen genom donet överenstämmer med pilen på donets hölje.

När spjället används för tryckstyrning är minsta säkerhetsavståndet för det statiska tryckmätningsuttaget efter spjället 5 x D. Vanligtvis placeras dock trycksensorn halvvägs in i eller i den sista tredjedelen av kanalavgreningslängden. Se arbetsritningarna.

Kabeldragning

Kabeldragning utförs enligt gällande bestämmelser och av behöriga tekniker.

I alla styralternativ måste en säkerhetsisolerad transformator användas.

1 A  HFB; CU=EM / EK / EC / EE
1 B  HFB; CU=EM / EK / EC / EE
1 C   HFB; CU=EM / EK / EC / EE
1 D   HFB; CU=EM / EK / EC / EE
1 E   HFB; CU=EM / EK / EC / EE

2 A   HFB; CU=ED
2 B   HFB; CU=ED
2 C   HFB, CU=ED

3 A   HFB; CU=EG
3 B   HFB; CU=EG

4 A  HFB; CU=EM / EK / EC / EE, RH=RM
4 B   HFB; CU=EM / EK / EC / EE, RH=RC

Styrenheter

EM      Halton LMV-D3-MF-F.1 HI    (5 Nm)
EK      Halton NMV-D3-MF-F.1 HI    (10 Nm)
EC      Halton LMV-D3-MP-F.1 HI    (5 Nm, Belimo MP-bus)
EE      Halton NMV-D3-MP-F.1 HI    (10 Nm, Belimo MP-bus)
ED      Belimo VRD2 + NM24A-V    (10 Nm)
EG     Siemens GLB181.1E/3     (10 Nm)
ES      Belimo VRP-STP + VFP-100 + NM24A-V (10 Nm, 30…100 Pa)
ER      Belimo VRP-STP + VFP-300 + NM24A-V (10 Nm, 90…300 Pa)

1A & 1B HFB; CU=EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI), CU=EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– typiska och andra alternativ för kabeldragning

Kod beskrivning
Halton     Levereras av Halton
Annan     Levereras av annan leverantör
ACD        HFB
1 ( ^ )       24 VAC systemnolla
2 (~)        24 VAC fas
3 (w)        2…10 eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)      2…10 eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflöde
*)             Diod 1N 4007

Driftsläge

 2…10 V  0…10 V A B C D E
 STÄNG  qv_min Av Av Av Av
 qv_min  qv_min Av Av Av Av Av Konstant flöde
 Variabel
qv_min…qv_max
 Variabel
qv_min…qv_max
Av Av Av Av
 0,5 x (qv_max –
qv_min)+qv_min
 0,5 x (qv_max –
qv_min)+qv_min
Av Av Av Av Konstant flöde
 qv_max  qv_max Av Av Av Av Konstant flöde
 ÖPPEN  ÖPPEN Av Av Av Av

Det finns två styrlägen: 0…10 VDC och 2…10 VDC. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa lägen ligger i funktionerna för styrning av lågt luftflöde och avstängning.

Avstängning med styrsignal w:
Utöver situationer med kommandona för reläförbikoppling, stänger spjället helt i följande fall:

 • 0…10 V= : Minimiflödet i HFB ställs in på 0% (0 dm 3 /s eller 0 m 3 /h) och styrsignalen w sjunker under 0,5 VDC
 • 2…10 V= : Styrsignalen i HFB w sjunker under 0,1 VDC
 • Både 0…10 VDC och 2…10 VDC: spänningens börvärde för luftlödet sjunker under ett värde som motsvarar en lufthastighet på mindre än 1,5 m/s
 Läge Spänning
AV w, V=
 Funktion
 0…10 VDC  0,0…0,5  Minimiluftflöde (stängd om qv_min = 0%)
 0,5…10,0  Modulerande, qv_min … qv_max
 10,0  Maximiluftflöde
 2…10 VDC  0,0…0,1  Stängt spjäll
 0,1…2,0  Minimiluftflöde
 2,0…10,0  Modulerande, qv_min…qv_max
 10,0  Maximiluftflöde

1C & 1D Exempel:
HFB; CU=EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI), CU=EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– variabel luftflödesstyrning med rumsstyrenhet eller styrsystem för byggnaden


 1C                                                                  1D

Kod beskrivning
Halton      Levereras av Halton
Annan      Levereras av annan leverantör
ACD         HFB
1 ( ^ )        24 VAC systemnolla
2 (~)         24 VAC fas
3 (w)         0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)       0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflödet
RC            Rumsstyrenhet
PLC          Styrsystem för byggnaden
C (AO)      Styrsignal för börvärdet för luftflöde
F (AI)        Ingående ärvärde för luftflödet

1E. Exempel:
HFB; CU=EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI), CU=EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
-parallell luftflödesstyrning med styrsystem för byggnaden

Kod beskrivning
Halton       Levereras av Halton
Annan       Levereras av annan leverantör
ACD1        HFB tilluft
ACD2        frånluft
1 ( ^ )         24 VAC systemnolla
2 (~)          24 VAC fas
3 (w)          0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)        0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflödet
PLC           Styrsystem för byggnaden
C (AO)       Styrsignal för börvärdet för luftflöde
F (AI)         Ingående ärvärde för luftflödet

2A, 2B & 2C
HFB; CU=ED (VRD2 + NM24-V)
– vanligt, dominerande och konstant luftflöde


 2A                                         2B                                          2C

Kod beskrivning
Halton        Levereras av Halton
Annan        Levereras av annan leverantör
ACD            HFB
1 ( ^ )          24 VAC systemnolla
2 (~)           24 VAC fas
3 (w)           2…10 eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)         2…10 eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflöde
6 y             Ställdonssignal
7 z             Dominerande ingång
*)               Diod 1N 4007

 Dominerande A B C
 STÄNGD Av Av
 Variabelt flöde Av Av Av
 Min.flöde Av Av
 Max.flöde Av Av
 Konstant flöde D E
 STÄNGD Av
 Min.flöde Av Av
 Max.flöde Av

3A & 3B HFB; CU=EG (GLB181.1E/3)
– vanlig VAV-applikation och konstant luftflöde


 3A                                                                 3B

Kod beskrivning
Halton        Levereras av Halton
Annan        Levereras av annan leverantör
ACD           HFB
2 (G0)        24 VAC systemnolla
1 (G)          24 VAC fas
8(YC)         2…10 eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
9 (U)          2…10 eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflöde
6 (Y1)         Dominerande ingång
7 (Y2)         Dominerande ingång

 Konstant flöde A B
 STÄNGD Av
 Min.flöde Av Av
 Max.flöde
 ÖPPEN Av

4A HFB; CU=EM, EK, EC, CU=EE, RH=RM
– kylning med luftflöde och värmning med elektriskt värmebatteri


4A

Kod beskrivning
Halton           Levereras av Halton
Annan           Levereras av annan leverantör
RH= RM        Elektriskt värmebatteri
1 ( ^ )             24 VAC systemnolla
2 (~)              24 VAC fas
3 (w)              2…10 eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)            2…10 eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflöde
RC                 Rumsstyrenhet
C                   Styrsignal för börvärde för luftflöde, kylning
F                    Ingående ärvärde för luftflödet
S                   Allpolig omkopplare för strömtillförsel
I                     Förreglingsomkopplare för fläkt
H                   Värmningseffekt, 230 VAC PWM, 60-sekunders cykeltid rekommenderas
L1                  230 VAC fas
N                   Nolla
0                   Skyddsjord

4B HFB; CU=EM, EK, EC, CU=EE, RH=RC
– kylning med luftflöde och värmning med elektriskt värmebatteri


4B

Kod beskrivning
Halton           Levereras av Halton
Annan           Levereras av annan leverantör
RH =RC        Elektriskt värmebatteri
1 ( ^ )            24 VAC systemnolla
2 (~)             24 VAC fas
3 (w)              2…10 eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)            2…10 eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflöde
RC                Rumsstyrenhet
C                  Styrsignal för börvärde för luftflöde, kylning
F                   Ingående ärvärde för luftflödet
S                  Allpolig omkopplare för strömtillförsel
I                    Förreglingsomkopplare för fläkt
H                  Värmningseffekt, 0…10 VDC
P                   Förreglingsomkopplare för luftflöde eller kanaltryck
L1                 230 VAC fas
N                  Nolla
0                   Skyddsjord
9                   24 VAC systemnolla
10                 Värmningseffekt, 0…10 VDC
11,12            Larmutgång (NC), potentialfri, kontakten stängs vid larm
13,14            Larmutgång (NO), potentialfri, kontakten öppnas vid larm
21,22            Förreglingsindikering för luftflöde eller kanaltryck

5A & 5B HFB; CU=ES eller CU=ER
– styrning av kanaltryck


5A                                                                5C

Kod beskrivning
Halton       Levereras av Halton
Annan       Levereras av annan leverantör
ACD          HFB
1 ( ^ )         24 VAC systemnolla
2 (~)          24 VAC fas
3 (w)          2…10- eller 0…10 VDC ingående börvärdessignal för tryck
5 (U5)        2…10- eller 0…10 VDC utgående ärvärdessignal för tryck
6 y            Ställdonssignal
7 z             Dominerande ingång
*)               Diod 1N 4007
**)             Fabriksinstallerad bygel 2-4 för potentiometerbörvärde;
avlägsnas om ingång w1 med 2…10 VDC används.
**)             Minsta säkerhetsavståndet för tryckuttag efter tryckstyrningsspjället är 5 x D

 Dominerande A B
 STÄNGD Av
 Tryck styrning Av Av
 ÖPPEN Av

Tryckstyrningsenheten har en potentiometer för börvärdesinställning av trycket.

Driftsättning

Luftflödesstyrning

Nominella luftflöden i Halton HFB visas i tabellen.

NS qv_nominell
l/s
qv_nominell
m 3 /h
NS qv_nominell
l/s
qv_nominell
m 3 /h
100 70 251 250 538 1936
125 115 414 315 885 3188
160 211 758 400 1555 5600
200 340 1226 500 2449 8818

Det verkligt uppmätta luftflödet (qv) kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal (U eller U5) och det nominella luftflödet (qv_nom).

Signal  Formel  Styrenhetstyp och läge  Terminaler system
neutral
 Terminaler signal
 0…10
VDC
 qv=qv_nom*U/10  HFB;CU=EM, EK, EC eller EE
(LMV-D2-MP/MF HI eller NMV-D2MP/MFHI),
mode 0…10 V
HFB;CU=EG
(GLB181.1E/3)
1 (GND)

2(G0)

5 (U5)

9(U)

 2…10
VDC
 qv=qv_nom*(U-2)/8  HFB;CU=EM, EK, EC eller EE
(LMV-D2-MP/MF HI eller NMV-D2-MP/MF
HI),
mode 2…10 V
HFB;CU=ED
(VRD2+NM24A-V)
1 (GND)

1 ( ^ )

5 (U5)

5 (U5)

Verkligt luftflöde kan även avläsas i bilden.

Det verkliga luftflödet kan även beräknas som funktion av differenstrycket i mätsonden och koefficienten k. Korrekt koefficient k återfinns i anslutning till produkten.

qv       verkligt luftflöde [l/s]
        koefficienten k
Δpm    uppmätt tryckskillnad [Pa]

Luftflödesstyrenheterna EM, EK, EC, EE och EG är försedda med en dynamisk differenstryckssensor med ett litet luftflöde genom trycksensorn. En manometer för manuell avläsning av differenstryck kan därför inte anslutas parallellt med styrenheten. Om en manometer ska användas, stänger man av strömmen till styrenheten för att spjället inte ska röra sig under uppmätning av luftflödets differenstryck i sonden. Observera att kanaltrycket kan variera under mätningen.

Luftflödesstyrenheten EG är försedd med en trycksensor med ett statiskt membran och automatisk nollpunktskalibrering och det finns då inget luftflöde genom styrenhetens differenstryckssensor. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-avgreningar) och båda mätningarna kan fortgå parallellt under kontinuerlig styrning.

Styrning av kanaltryck

Det verkligt uppmätta luftflödet kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal och det nominella luftflödet.

 Signal  Formel  Styrenhetstyp och läge  Terminaler system neutral  Terminaler signal
2…10
VDC
 Pst=100 Pa * (U-2)/8
Pst=300 Pa * (U-2)/8
 HFB;CU=ES
(VRP-STP+VFP-100)
HFB;CU=ER
(VRP-STP+VFP-300)
1 (GND)

1 (GND)

5 (U5)

5(U5)

Det verkliga statiska trycket kan även avläsas i bilden.

Specifikation

Det tryckoberoende styrspjället för variabelt luftflöde utförs i galvaniserad stål med luftflödesmätdon i aluminium.

Styrspjällets täthet i stängt läge uppfyller kraven i EN1751/4C.
Kanalanslutningarna innefattar inbyggda lufttäta gummipackningar.

I spjällenheten ingår anordningar för mätning och styrning av luftflödet samt ett spjällställdon.

På fabriken förinställs luftflödesgränserna.
Styrenhetsinställningarna kan justeras på plats med hjälp av en PC eller en handdator.
Luftflödesstyrenheten har en ingående styrsignal på 0…10 VDC eller 2 …10 VDC och utgångssignal på 0…10 VDC för återföring av luftflödesdata.
Enheten ansluts till 24 VAC.

Spjället förses med ljuddämpare för att klara rummets ljudnivåkrav. Som tillval kan ljuddämparen förses med en rens- och inspektionslucka.

I spjällenheten sitter ett elektriskt eftervärmningsbatteri som ansluts till 230 V~. Det elektriska eftervärmningsbatteriet har en inbyggd överhettningstermostat med såväl automatisk som manuell återställning. Som tillbehör kan värmebatteriet förses med en opto-isolerad styrsignal på 0…10 V=.

Beställningskod

HFB/S-D

S = Modell
    G      Spjäll med gummipackning på bladet
H      Spjäll utan gummipackning på bladet
I        Gummipackning på bladet,isolerad 50 mm
J       Utan gummipackning på bladet,isolerad 50 mm

D = Diameter på kanalanslutning
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Andra alternativ och tillbehör

MA = Material
CS     Stål

CU = Styrenhet
EM     LMV-D3-MF HI
EK     NMV-D3-MF HI
EC     LMV-D3-MP-F HI (Belimo MP-bus)
EE     NMV-D3-MP-F HI (Belimo MP-bus)
ED     VRD2+NM24A-V (Belimo)
EG     GLB181.1E/3 (Siemens)
ES     VRP-STP+VFP-100+NM24A-V
ER     VRP-STP+VFP-300+NM24A-V

FS = Fabriksinställda luftflödesgränser (min./max.-luftflöden)
NA      Nej
Y         Ja

SA = Ljuddämpare, anslutningsstorlekar
NA      Ej angivet
H1      L=600mm; Utgående=inkommande; mineralull
H2      L=1000mm; Utgående=inkommande; mineralull
H3      L=600mm; Utgående=inkommande; polyesterfiber; renslucka
H4      L=1000mm; Utgående=inkommande; polyesterfiber; renslucka
H5      L=600mm; Utgående>inkommande; mineralull
H6      L=1000mm; Utgående>inkommande; mineralull
H7      L=600mm; Utgående>inkommande; polyesterfiber
H8      L=1000mm; Utgående>inkommande; polyesterfiber
H11    L=600mm; Utgående=inkommande; mineralull; renslucka
H12    L=1000mm; Utgående=inkommande; mineralull; renslucka
H13    L=600mm; Utgående=inkommande; polyesterfiber; renslucka
H14    L=1000mm; Utgående=inkommande; polyesterfiber; renslucka
H15    L=600mm; Utgående>inkommande; mineralull; renslucka
H16    L=1000mm; Utgående>inkommande; mineralull; renslucka
H17    L=600mm; Utgående>inkommande; polyesterfiber; renslucka
H18    L=1000mm; Utgående>inkommande; polyesterfiber; renslucka

RH = Elektriskt värmebatteri
NA      Ej angivet
RM     Elektrisk värmare med PWM kontroll inkommande signal (23
RC      Elektrisk värmare med 0…10-VAC kontroll inkommande sign

Kodexempel

HFB/G-100, MA=CS,CU=EE,SA=NA,RH=NA

Downloads

Privat: Halton HFB – Airflow management damper
Data
en
Privat: Halton HFB – Pyöreä ilmavirtasäädin
Data
fi
Halton HFB – Régulateur à débit d’air variable
Data
fr
Halton HFB – Spjäll (VAV)
Data
se
Halton HFB - fr
Datasheet
fr_FR
1.43 MB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search