Skip to content
Suspended perforated diffuser
Suspended perforated diffuser

Halton Jaz Rain Ceiling (JRC) – Perforrad takspridare

Halton Jaz Rain Ceiling är en komination av utmärkt inomhusklimat och tidlös design.
Spridaren finns i utförande för både tilluft och frånluft vilket säkerhetsställer det arkitektoniska utseendet av undertaket.

Spridaren har låg bygghöjd, enkel öppningsbar frontplåt och är undertaksanpassad vilket gör Halton Jaz Rain Ceiling enkel att montera.

 • Perforerad spridare för inbyggnad i nedsänkt kassettundertak
 • Utmärkt inomhusklimat med horisontellt riktad tilluft och hög inblandningseffekt

Översikt

 • Perforerad spridare för inbyggnad i nedsänkt kassettundertak
 • Utmärkt inomhusklimat med horisontellt riktad tilluft och hög inblandningseffekt
 • Lämplig för till- och frånluft
 • Installeras direkt mot kanal eller med anslutningslåda
 • Enkelt öppningsbar frontplåt för lättåtkomlig rengöring av spridaren och kanalsystemet
 • Cirkulär kanalanslutning med gummipackning
 • Installationsplåt för montage i modulärt undertak

Tillbehör

 • Fördelningsplåtar för att ställa in rätt spridningsbild
 • Anslutningslåda med mät- och injusteringsspjäll

Snabbval

Dimensioner

NS ØD W H H1
100-420 99 420 112 50
125-420 124 420 112 50
160-420 159 420 112 50
200-420 199 420 112 50
200-600 199 595 132 70
250-600 249 595 132 70
315-600 314 595 132 70

Halton Jaz Rain Ceiling med Halton TRI- anslutningslåda

Rain TRI ØD1 ØD W M M1 K L
100-420 100-100 99 100 420 118 270 282 308
125-420 100-125 99 125 420 118 270 282 308
160-420 125-160 124 160 420 118 300 432 458
200-420 160-200 159 200 420 118 300 432 458
200-600 160-200 159 200 595 138 360 432 458
250-600 200-250 199 250 595 138 410 592 618
315-600 250-315 249 315 595 138 474 592 618

Halton Jaz Rain Ceiling med Halton TRH- anslutningslåda

Rain TRH ØD1 ØD W M M1 K L L1
125-420 100-125 99 125 420 106 258 281 281 141
160-420 125-160 124 160 420 106 286 431 431 216
200-420 160-200 159 200 420 106 318 431 431 216
200-600 160-200 159 200 595 126 338 431 431 216
250-600 200-250 199 250 595 126 371 400 550 355
315-600 250-315 249 315 595 126 421 450 600 378

Material

Del Material Anmärkning
Hölje Förzinkad stålplåt
(EN 10130)
Frontplåt Förzinkad stålplåt
perforerad
Fästfjädrar Fjäderstål
(EN 1.4310)
Anslutningsstos
med packning
Förzinkad stålplåt
(EN 10130)
Gummipackning
Ytbehandling Lackerad med
polyesterpulver,
vit (RAL 9003)
Speciallackering i
RAL-färger som tillval

Tillbehör

Tillbehör  Kod Beskrivning
 Anslutningslådor  TRI Estetiskt tilltalande anslutningslåda
med  mät- och injusteringsspjäll och
ljuddämpning (Fig.1.)
 TRH Anslutningslåda i grundutförande
med mät- och injusteringsspjäll och
ljuddämpning (Fig.2.)
 Fördelningsplåtar  DP En sats fördelningsplåtar för
val av spridningsbild i
1,2 eller 3 riktningar (Fig.3.)


Fig.1. Halton TRI                                       Fig.2. Halton TRH


Fig.3.  Alternativ med fördelningsplåtar

Funktion

Luften tillförs lokalen horisontellt genom spridarens perforerade frontplåt.

Tilluftens spridningsbild kan fördelas radiellt i de önskade riktningarna (1-, 2-, 3- eller 4-vägsspridning) med separata fördelningsplåtar (levereras som tillbehör).

Spridaren kan även användas som frånluftsdon.

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är som följer:

 • 8 °C för 4- och 3–vägsspridning
 • 6 0°C för 2- och 1–vägsspridning

Installation


Fig.4. Installation ovanför listen                   Fig.5. Installation under listen

Spridaren har storleken 595×595 för direkt installation i ett kassettundertak (600×600).

Undertaksinstallation för standardstorlekar kan göras över eller under bärverket (Fig. 4 och 5.).

Spridaren ansluts direkt till kanalen med skruvar eller nitar, alternativt mot Haltons anslutningslåda TRI eller TRH.

Önskad spridningsbild erhålls genom installation av fördelningsplåtar (Fig. 6) på den perforerade frontplåten, så att önskade specifikationer uppfylls (4-vägsriktning som standard, R4).


Fig.6. Alternativ med fördelningsplåtar

Kodbeskrivning
R4    Radiell stråle, 4-vägs
R3    Radiell stråle, 3-vägs
R2    Radiell stråle, 2-vägs
R1    Radiell stråle, 1-vägs
E      Frånluft

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms spridaren rekommenderas.

Installation i nedsänkt undertak

NS ØD W W2
100-420 99 420 385
125-420 124 420 385
160-420 159 420 385
200-420 199 420 385
200-600 199 595 560
250-600 249 595 560
315-600 314 595 560

Rekommenderade öppningsmått vid installation i gipsplatta eller andra panelundertak.

Installation med anslutningslåda

Spridarens stos kan installeras internt i Halton TRI-lådan eller externt vid dess botten. Spridarens höjd framgår av tabellen Dimensioner.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms spridaren rekommenderas.

Tekniska prestanda för kombinationen av spridaren Halton Jaz Rain Ceiling och en Halton-anslutningslåda visas separat för olika installationer..


Fig.7.  Installation med Haltons TRI-anslutningslåda

Öppning av spridaren

Öppna frontplåten med hjälp av något tunt material (som t.ex. ett plastkort – Fig.8.). Skjut kortet i springan mellan frontplåten och höljet utefter den sida där Haltons logotyp sitter (avstånd ca 50 mm från hörnen). Dra lätt för att öppna frontplåten.

Ta bort den öppna frontplåten genom att trycka in gångjärnen från insidan (Fig.9.); återmontera den genom att dra den mot gångjärnen.

Stäng frontplåten genom att trycka in den tills den snäpper fast


Fig.8. Öppna med ett tunt plastkort.


Fig.9. Tryck in gångjärnen från insidan

Injusterning

I spridaren Halton Jaz Rain Ceiling finns det ingen separat luftflödesjusteringsmöjlighet.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till Haltons TRI- eller TRH-anslutningslåda för att möjliggöra mätning och injustering av luftflödet. Tilluftflödet bestäms med hjälp av anslutningslådans mät- och injusteringsspjäll.

Öppna spridarens frontplåt, för in slangarna och ställvredet genom hålet i perforeringen. Stäng därefter frontplåten.

Mät upp differenstrycket med en lämplig manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan:

TRI > 8xD min. 3xD
100 6.0 7.5
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 32.0
250 47.9 51.5
315 78.6
TRH > 8xD min. 3xD
100 6.5 7.5
125 10.8 12.6
160 19.4 21.9
200 29.7 31.0
250 48.8 51.5

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskad inställning. Lås vid behov fast spjälläget med en skruv.

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan.

Service

Öppna spridarens frontplåt och låt den hänga i gångjärnen.

Torka av spridarens hölje och frontplåt med en fuktig trasa. Kontrollera att fördelningsplåtarna sitter som de ska. Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Alternativ för anslutningslåda

Ta bort mät- och injusteringsmodulen genom att försiktigt dra i dess axel (inte i ställvredet eller mätrören). Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Torka även insidan på lådan; ta vid behov bort ljuddämpningsmaterialet.

Sätt tillbaka modulen genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast

Beskrivningstext

Spridaren installeras i nivå med undertaket. Spridaren är utförd i standardvitfärgad (RAL 9003) pulverlackerad förzinkad stålplåt. Luften tillförs genom den perforerade frontplåten för att säkerställa effektiv luftinblandning. Frontplåten är som standard försedd med fördelningsplåt för 4-vägs inblåsning. En sats med fördelningsplåtar kan fås som tillval för att uppnå önskad spridningsbild.

Spridaren har en avtagbar perforerad frontplåt som gör det möjligt att komma åt kanalen och/eller anslutningslådan.

Spridaren ansluts till anslutningslådan eller direkt till kanalen. Anslutningslådan har ett avtagbart mät- och injusteringsspjäll. ljuddämpningsmaterial och rengöringsbar konstruktion.

Beställningskod

JRC-D-A, CO-ZT

D = Kanalanslutningsstorlek (mm)
100, 125, 160, 200, 260, 315

A = Spridarens frontplåtsstorlek (mm)
420, 600

Andra alternative och tillbehör

CO = Färg
SW    Signalvit (RAL 9003)
X        Specialfärg (RAL xxxx)

ZT  = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Tillbehörsprodukter

Anslutningslådor med luftflödesmätning och ljuddämpning
Halton TRI/S för tilluft
Halton TRI/E för frånluft
Halton TRH/S för tilluft

Sats med fördelningsplåtar (DP)

Exempel på kod

JRC-125-420, CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton Jaz Rain Ceiling (JRC ) – Perforated diffuser
Data
en
Halton Jaz Rain Ceiling (JRC) – Rei’itetty hajottaja
Data
fi
Halton JRC – Diffuseur avec façade perforée
Data
fr
Halton Jaz Rain Ceiling (JRC) – Perforrad takspridare
Data
se
Halton Jaz Rain (JRC) - Installation Instructions - Universal
Manual
en_GB
182.88 KB
Halton Jaz Rain - JRC - fr
Datasheet
fr_FR
2.48 MB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search