Skip to content
Basic chilled beam
Basic chilled beam

Halton Rex 600 Basic (R6B ) – Aktiv kylbaffel

En ny medlem i Halton Rex kylbaffelfamilj i basutförande!

  • En basversion för kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak
  • Väl lämpad för utrymmen standardlösningar passar

Översikt

  • En basversion för kombinerad kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak
  • Väl lämpad för utrymmen standardlösningar passar
  • Gör effektiv platslogistik möjlig

Vanliga installationer: kontorsrum och kontorslandskap.

Produktmodeller och tillbehör

  • Modell med kombinerad kyl- och värmebatt

Haltons kylbafflar är certifierade av Eurovent Certita

Link to Certificate

Dimensioner

Totallängd 1200, 1800 and 2400 mm

Totallängd 3000 mm

  ØD  125
  Batteriets längd  1000, 1600, 2200, 2800
  L-5  1195, 1795, 2397, 2995
  kg/m  14

 

Integration med undertak

Material

 Del  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Frontplåt  Förlackerat
galvaniserat stål
 Polyester
– målad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
 Specialfärger
inte tillgängliga
 Sidoplåtar  Förlackerat
galvaniserat stål
 Polyester
– målad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
 Specialfärger
inte tillgängliga
 Ändplåtar  Galvaniserat stål  Polyester
– epoxi
– målad
vit (RAL 9003 eller RAL 9010, 20% glans)
 Specialfärger
inte tillgängliga
 Tilluftskammare  Galvaniserat stål
 Fästbeslag  Galvaniserat stål
 Batterirör  Koppar
 Batteriflänsar  Aluminium

Tillbehör

 Tillbehör / modell Kod  Beskrivning  Anmärkning
 Kombinerat kyl- och
värmebatteri
TC = H  Batteri med
varmvattencirkulation
 Kylning/uppvärmning
kopparvattenrörens
anslutningar är Ø 15/10 mm

Halton Rex 600 Basics vattenröranslutningar för kylning/uppvärmning är Cu15/Cu10 med godstjocklek på 0,9-1,0 mm och uppfyller den europeiska standarden EN 1057:1996.

Maximalt drifttryck för kall-/varmvattenkretsen är 1,0 MPa.
Tilluftskanalens anslutning är 125 mm.

Funktion

Halton Rex 600 Basic kylbaffel är avsedd att monteras infälld i ett undertak.

Den primära tilluften kommer in i den aktiva kylbaffelns kammare. Därifrån sprids luften ut i rummet genom dysorna.

Tilluftens dysor inducerar på ett effektivt sätt rumsluft som sedan riktas horisontellt längs undertaket. Den sekundära luften sugs genom perforeringenpå  baffelns botten. Luften cirkulerar sedan genom värmeväxlaren, där den kyls eller värms innan den sprids in i rummet.

Installation

Halton Rex 600 Basic aktiv kylbaffel är särskilt lämpad för montering undertak som löper parallellt den yttre i rummet.

Kylbaffeln kan fästas direkt mot bjälklaget (H1 = 195 mm) eller hängas upp i gängade stänger (8 mm). Varje baffel är utrustad med rörliga fästen  på båda sidor av baffeln. Det rekommenderas att fästena placeras på en fjärdedel av enhetens längd (L/4)  från baffelns ände.

Installera huvudledningarna för kyl- och varmvattenrör över kylbaffelns nivå för att möjliggöra luftning av rörledningarna.

Kanalanslutningen finns på mitten av långsidan. Kanalanslutningenkan ändras på plats genom att vrida på baffeln.

Injustering

Kylning

Rekommenderad hastighet för kylvattnet är från 0,02–0,10 kg/s, vilket resulterar i en temperaturökning på 1–4 °C i batteriet. För att undvika kondensation, är rekommenderad vatteninloppstemperatur för  batteriet lägst 14 °C.

Uppvärmning

Rekommenderad massflödeshastighet för varmvattnet är från 0,01–0,04 kg/s, vilket resulterar i en temperatursänkning på 5–15 °C i batteriet. Maximal rekommenderad temperatur för vatteninlopp för värmeväxlaren är 35 °C.

Balans och kontroll av vattenflöden

Balansera vattenflöden i Halton Rex 600 Basic kylbaffel med injusteringsventilerna som är installerade på utloppssidan av kyl- och varmvattenrören. Kyleffekt och värmekapacitet på kylbaffeln styrs genom att reglera vattnets vattenflödet. Vattnets vattenflödet kan regleras genom användning av en On/Off-ventil eller en två- eller trevägs proportionalventil. Ventiler ingår inte vid leverans av bafflarna.

Injustering av tilluftsflödet

Anslut en manometer till mätuttagen och mät det statiska trycket i Halton Rex 600 Basic kylbaffel. Luftflödet beräknas enligt nedanstående formel.

Luftflödet för dysa (qv)

eff            Längden på batteriet [m]
Δpm          Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]

Dysa k (l/s) k (m3/h)
A 0,71 2,56
B 0,99 3,56
C 1,36 4,90
D 2,09 7,52
E 3,33 11,99

Service

Kodbeskrivning:
1.   Frontplåt
2.   Hölje
3.   Tilluftsanslutning
4.   Värmebatteri

Öppna frontplåten (1) på kylbaffeln. Vid längre bafflar än 2400 mm kan frontplåten öppnas i två sektioner.

Rengör tilluftskammaren och lamellerna på batteriet (4) med en dammsugare, se till att inte skada lamellerna. Rengör frontplåten och andra synliga lackerade plåtar med en fuktig trasa.

Beskrivningstext

Den aktiva kylbaffeln ska ha en inbyggd returluftskanal genom den perforerade frontplåten.
Frontplåten kan öppnas från båda sidor för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
Frontplåten kan avlägsnas utan specialverktyg.
Den aktiva kylbaffeln är 595 mm bred och 195 mm hög.
Den aktiva kylbaffeln har en kanalanslutning med diametern 125 mm.

Kanalanslutningen kan ändras på plats genom att vrida på baffeln.
Ramen, front- och sidopaneler ska vara gjorda av galvaniserad stålplåt.
Alla rör är tillverkade av koppar, och anslutningsrören med en godstjocklek på 0,9–1,0 mm. Lamellerna är tillverkade av aluminium.
Eventuellt kan uppvärmningen inkorporeras inuti batteriet via två seriekopplade 10-mm rör.
Lamellerna är tillverkade av aluminium.

Eventuellt kan uppvärmningen inkorporeras inuti batteriet via två seriekopplade 10-mm rör.
Alla skarvar är lödda och fabrikstrycktestade.
Rörsystemets maximala drifttryck är 1,0 MPa.
Den aktiva kylbaffeln har ett mätuttag för att tillåta luftflödesmätning.

Aktiva kylbafflar skyddas av ett borttagbart plastöverdrag.
Kanalanslutningen och rörändarna är förseglade under transport.
De aktiva kylbafflarna identifieras med etiketter fästa både på baffeln och plastförpackningen.

Beställningskod

R6B-S-L, LD-TC-CO-ZT

S = Dystyp
A     Dubbelriktat / Dysa 1
B     Dubbelriktat / Dysa 2
C     Dubbelriktat / Dysa 3
D     Dubbelriktat / Dysa 4
E     Dubbelriktat / Dysa 5

L = Total längd
1200, 1800, 2400, 3000

Andra alternativ och tillbehör

LD = Kanalanslutning/Kanalstorlek/Spjäll
L2N    Vänster / 125 / Utan spjäll

TC = Kyl- / värmefunktioner (batterityp)
C       Kyla
H       Kyla och värme

CO = Färg
SW     Signalvit (RAL 9003)
W       Kritvit (RAL 9010)
X        Specialfärg

ZT = Kundanpasssad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Kodexemple

          R6B-A-3000, LD=L2N,TC=C,CO=SW,ZT=N

Downloads

Halton Rex 600 Basic (R6B) – Chilled beam
Data
en
Halton Rex 600 Basic (R6B ) – Ilmastointipalkki
Data
fi
Halton Rex 600 Basic (R6B) – Poutre active
Data
fr
Halton Rex 600 Basic (R6B ) – Aktiv kylbaffel
Data
se
Halton Rex 600 Basic - R6B - fr
Datasheet
fr_FR
1.07 MB
Eurovent Certification for Chilled Beams
Certificate
en_GB
160.47 KB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search