Skip to content
Saya Enterprises - Wenbley - United Kingdom

Ventilation av matbehandlingsanläggningar

Ventilationsexpertis och förmågan att tillverka unika lösningar för matbehandlingsanläggningar är kärnan i våra innovationer

I många avseenden har matbehandlingsanläggningar den mest specifika matlagningsutrustningen i hela livsmedelsindustrin. Denna sektor verkar vara ganska långt från kommersiella kök.

Parallellerna med kommersiella kök och vår expertis och den djupa förståelse som Halton har utvecklat på över 50 år inom ventilation har dock bidragit till att tillhandahålla unika lösningar för livsmedelsindustrins processer.

  • Typiska utmaningar
  • Varför välja Halton?
  • Referensfall
  • Produkter
  • Kontakta oss

Typiska utmaningar

Processer för tillverkning av livsmedel i industriell skala kännetecknas av icke-traditionell, typiskt sett specialdesignad matlagningsutrustning, både avseende deras kapacitet och effektbehov. De är ofta baserade på en unik typ av matlagning, till exempel ångbaserad eller stekning. Processen genererar betydande värmebelastningar, liksom stora volymer rök, ånga och fett.

På grund av den fysiska storleken på matlagningsutrustningen, särskilt deras höjd, och användningen av lyftmekanismer eller transportörer installeras utsugssystemen ofta högre upp än vanligt. Förhållandet mellan ventilationssystemets storlek och placering gör det mer utmanande att effektivt avlägsna föroreningarna, samtidigt som systemets form och dimension måste modifieras.

Slutligen är hygien en nyckelfaktor för utsläpp när matbehandlingsanläggningen är belägen nära bostadsområden.