Skip to content
KSA cyclonic grease filter technology for kitchens

KSA cyklonfilter

Mekaniskt fettfilter för kommersiella kök

KSA-cyklonfilter har den högsta extraktionseffektiviteten samtidigt som den bibehåller den lägsta tryckförlusten för en mekanisk filtreringsanordning. Effektiviteten begränsar fettavlagringar inuti frånluftsröret i kåpan, ventilerade tak och kanalsystem.

KSA skapar en kostnadseffektiv lösning och en idealisk förfiltrering för andra system som UV Capture Ray™-tekniken.

Minskar rengöringskostnader och energiförbrukning samtidigt som kökshygienen och brandsäkerheten ökar.

  • Fördelar
  • Hur fungerar det?
  • Andra tekniker

Fördelar

  • KSA-filter är 95 % effektiva på 10 µm partiklar med en rimlig tryckförlust på 120 Pa.
  • Förbättrad hygien och brandsäkerhet tack vare färre fettavlagringar i frånluftsrör och kanaler.
  • Lägre underhållskostnader tack vare lägre rengöringsfrekvens.
  • Förbättrad ljudnivå tack vare låg tryckförlust.
  • Minskar fläktarnas energiförbrukning jämfört med baffelfilter tack vare lägre tryckförlust.
  • Förbättrar prestanda för UV-C Capture Ray™-teknik tack vare dess höga extraktionsgrad.