Skip to content
Water Wash technology for hoods and ventilated ceilings - Self cleaning filters

Vattentvättsteknik

Automatisk fettfilterrengöringsteknik i Capture Jet™-kåpor och ventilerade tak. Spara på filtrens rengöringskostnad samtidigt som säkerhetsnivån förbättras.

Vattentvättstekniken tvättar automatiskt fettfilter utan att personal behöver göra något. Det tar också bort den mödosamma uppgiften att manuellt demontera/rengöra/återmontera filtren. Personalen kan sedan helt fokusera på matlagningen. Hygien och brandsäkerhet förbättras också.

Vattentvättstekniken eliminerar också behovet av att köpa en andra uppsättning filter, samt sparar pengar på rengöringskostnader och ger tidsvinster för att fokusera på kärnverksamheten.

  • Fördelar
  • Hur fungerar det?
  • Relaterade produkter
  • Andra tekniker

Fördelar

Den mest betydande fördelen med vattentvättstekniken är att spara in betydande driftkapital på rengöringskostnaderna för filter, särskilt om ett externt tjänsteföretag har uppdrag att utföra dessa aktiviteter.

Om kökspersonalen hanterar städningen uppstår dessutom den ytterligare fördelen att den tiden frigörs. Personalen kan ägna sig helt åt sin kärnverksamhet: skapa och laga mat till gästerna. Detta är mer akut i stora kök med utökade drifttider.

Vanligtvis är det nödvändigt med en andra uppsättning filter för att kunna rotera dem för rengöring samtidigt som de driften fortsätter. Med vattentvättstekniken behövs inte längre en investering i en andra uppsättning filter, vilket påskyndar återbetalningstiden.