Idag är näringsmässiga riktlinjer för restaurangskoleprogram mer reglerade och strängare. Dessa riktlinjer utformas till exempel för att hjälpa skolor göra sin del i kampen mot barnfetma genom att utforma hälsosamma menyer av hög kvalitet för sina studenter. Menyerna bestämmer också vilken utrustning kökets matlagning kräver.

På eftergymnasial nivå, använder högskolor och universitet sitt restaurangforum för att lära ut hållbara metoder, men också för att tillhandahålla en tilltalande arbetsmiljö som engagerar studenter och ger ett stort utbud av olika måltidsupplevelser.

Hygien och matsäkerhet bestämmer också ytterligare viktiga krav. Dessa krav i kombination med antalet måltider som tillagas, typ av och form på köksutrustning kan användas till många av Haltons lösningar.