För sjukvårdsinrättningar är livsmedels- och brandsäkerhet av yttersta vikt följt av energikostnader. En livsmedelsanläggnings energiintensitet per kvadratmeter är högst av alla kommersiella utrymmen. Detta ger också möjlighet till betydande energibesparingar med korrekt konstruerad och använd ventilation och behovsstyrda system. 

Fördelar

  • Oöverträffad energibesparing och bekvämlighet för personalen
  • En helt kommunikativ styrteknologi som är enkel att använda för personalen
  • Lösningarna är också tillämpliga på befintliga platser