Service och underhåll på Haltons ventilationssystem får endast utföras av Haltons "certifierade" servicepartners. Certifierade ombud har utbildats på anläggningen för att hantera alla problem på området som kan uppstå och kommer endast att använda reservdelar som är godkända av Halton. Halton anlitar en grupp certifierade partners över hela landet som är utbildade och redo att tillgodose dina behov. Denna grupp servicepartners följer Haltons serviceprogram och hörnpelarna i detta program är:

Underhåll

Strukturerat underhåll är nyckeln till säkerställande av att Haltons ventilationssystem som du har köpt kommer att fortsätta fungera felfritt under många år och ge bestående värde för restaurangidkaren. Halton kan tillhandahålla ett auktoriserat serviceavtal som kommer att säkerställa att din utrustning har det schemalagda underhåll som krävs och att endast godkända reservdelar används.

Värden

Våra certifierade partners utbildas kontinuerligt för att säkerställa att de upprätthåller Haltons värden rörande ärlighet, integritet och effektivitet. Dessa värden spelar en mycket stor roll i Halton-anläggningarnas dagliga verksamhet och vi kräver samma värden i de serviceföretag vi använder oss av. Det är viktigt för oss att du har en pålitlig och tillförlitlig servicegrupp för att utföra service efter försäljningen. Du har köpt det bästa ventilationssystemet på marknaden och Haltons servicenätverk vill att det ska fungera utan problem i många år framöver, därför utbildas, granskas och bedöms våra certifierade ombud kontinuerligt och är bundna genom avtal att säkerställa att de endast tillhandahåller det allra bästa.

Prestanda

Våra servicepartners är certifierade via strukturerad fabriksutbildning och uppdateras kontinuerligt om ny eller omkonstruerad utrustning via fabriksmeddelanden och servicebulletiner. Utbildning genomförs på våra anläggningar med obligatorisk vidareutbildning vartannat år. Regelbundet återkommande fältrevisioner av våra certifierade ombud genomförs av personal på anläggningen, undersökningar genomförs också via telefonintervjuer med kunder som har använt våra tjänster. Detta och annan information används i ett bedömningssystem som utvecklats av Halton som har utformats för att säkerställa att ombuden vi använder oss av är de bästa i branschen.