Intelligent val av konstruktion genom att använda Halton H.E.L.P. Mjukvara

Utöver att inneha över 180 patent för produktinnovationer, är Halton ledande inom utformning av datorprogram för att hjälpa tekniker och konsulter att förenkla arbetsprocessen för just deras områden. 

H.E.L.P. (Halton Engineering Layout Program) är ett internt konstruktionsverktyg som beräknar frånluftflödesgraderna som ska användas av Halton Capture Jet™-kåpor och ventilerade kökstak samt Jet frånluftssystem.


HELP beräknar matoset som frigörs av köksapparaterna beroende på vilken typ det är, anslutningseffekt, användningsintensitet (sammanlagringsfaktor), den fria höjden mellan dem och kökskåpa eller ventilerade kökstak, strategi för ersättningsluft (omblandande spridare eller lågimpulsdon) och tillagningsblockens placering (väggmonterade eller köksö).

För att sluta cirkeln, är det mycket viktigt att beakta infångningskapaciteten i de ventilationslösningar som används, vilket inte är fallet i metoder med öppna beräkningar. H.E.L.P. integrerar våra produkters infångningskapacitet, vilka testas i våra  forskningscentra i enlighet med ASTM F 1704-99-protokoll. H.E.L.P. tillhandahåller därefter pålitliga frånluftsflöden. Ett ventilationssystem är aldrig en exakt vetenskap.