Hygieniska och behagliga lösningar för patienter, läkare och vårdpersonal.

Haltons Vita-lösningar erbjuder ett komplett utbud av ventilationssystem av högsta standard för operationsrum.

Nya, unika inomhusklimatlösningar för moderna operationsrum på sjukhus.

Halton Vita OR Space
Högsta möjliga renhetsnivå.

Designad för högriskoperationer (ISO 5). Skapar en nödvändig renluftsnivå för hela operationsrummet. Luftflödet regleras enligt den krävda renhetsnivån utgående från mikrobmängden i operationsrummet.


Garanterad komfort
Våra lösningar omfattar ett optimerat inomhusklimat som garanterar en behaglig, tyst och dragfri miljö för vårdpersonalen. Luftflödena kan anpassas i systemet enligt individuella behov.


Flexibla utrymmen
Systemets unika och innovativa kontroll av luftströmmarna skapar hygieniska förhållanden och säkerhet och ger vårdpersonalen frihet att använda hela rummet.


Energieffektivitet
Tack vare det behovsanpassade och högt automatiserade kontrollsystemet är Halton Vita OR Space exceptionellt energieffektivt.


Tyst operationsmiljö
Den smarta designen garanterar en låg ljudnivå i hela operationsrummet.

Halton Vita OR Zone
Halton Vita OR Zone är en högklassig lågturbulent strömningslösning för ISO 5-högriskomgivningar. Den skapar ett konstant ultrarent luftflöde inom en definierad zon med en traditionell laminär strömningsprincip.

Halton Vita OR Cell
Halton Vita OR Cell skapar ett mobilt, rent mikroklimat lokalt där det behövs. De mobila HEPA-filtreringsenheterna håller luften ultraren kring sårområdet eller instrumentbordet.

 

Benefit on operationsrum

Komplett operationsrumsventilationslösning för ultrarena driftmiljöer

  •  Baserat på principen om kontrollerad utspädning
  •  ISO 5 luftrenlighet för hela rummet
  •  Kort återhämtningstid
  • Justerbar spridningsbild
  • Bekväma termiska förhållanden
  • flexibel användning av utrymmet