Exceptionellt säkra och effektiva arbetsplatser för laboratoriepersonal.

Haltons Vita-lösningar erbjuder intelligent och effektiv hantering av tryckförhållanden och värmekomfort för laboratorier inom hälsovård, forskning, produktion och utbildning.

Halton Vita Lab Solo

Halton Vita Lab Solo ger snabb och exakt hantering av luftflödet i alla typer av dragskåp och utsug i laboratorier där säkerheten måste garanteras under alla förhållanden.
• Lämplig för alla dragskåp och laboratorieutsug
• Konstant säker drift
• Användarvänlig styr- och larmpanel
• Förbättrad energieffektivitet med kontroll av beläggningsgrad

Halton Vita Lab Room

Halton Vita Lab erbjuder intelligent och effektiv kontroll av tryck och värme för optimal komfort i laboratoriemiljön.
• Värmekomfort och säkerhet i hela lokalen
• Energieffektivitet
• Användarvänlig styr- och larmpanel
• Inbyggd temperaturkontroll

Halton Vita Lab Zone

Halton Vita Lab zon ger förbättrad systemstabilitet med integrerad hantering av trycket i olika zoner. Systemet säkerställer konstanta förhållanden för Vita Lab Solo- och Vita Room-lösningarna.
• Förhindrar variation mellan zoner
• Förbättrar säkerheten genom att begränsa det maximala luftflödet
• Lätt att ändra konstruktion och planlösning. Enkelt att installera och underhålla

BENEFITS

 

Importance of fast response time

The time in which stable control velocity is reached after the hood opening has a significant effect on the exposure

•Once the response time exceeds 3 seconds (equals 1s in X-axis) the exposure risk increases significantly
•After 5 seconds from the sash movement, the maximum concentrations at the hood opening may reach the exhaust concentration