Halton Vario

 

Bättre energieffektivitet, flexibla planlösningar och nöjda användare

 

Green Buildings är sunda investeringar och bra ställen att arbeta i. De ger bättre arbetsmiljö och långsiktiga ekonomiska fördelar som ökade hyresintäkter, längre kontrakt och högre miljövärden på byggnaden.

Halton Vario är ett koncept för att göra byggnader gröna, mer energieffektiva, lättare att anpassa och mer komfortabla att arbeta i än någonsin tidigare.

Halton Vario är ett totalkoncept för inomhusklimat, från ventilationsprodukter till klimatkontroll av rum, zoner och hela fastigheter. Halton verifierar också systemets prestanda så att du kan vara förvissad om att byggnadens inomhusklimat är exakt som planerat från första dagen.


Minska energiförbrukningen med upp till 50 %


Halton Vario är upp till 50 % energieffektivare än konventionella luftkonditioneringssystem. För första gången i kylbaffelns historia övervakar systemet närvaro och kontrollerar och justerar kylning och ventilation efter behov. Tack vare det smarta styrsystemet hålls kvaliteten på inomhusmiljön på en optimal nivå.


Radikalt lägre omflyttningskostnader med ett fullständigt flexibelt system

 

Med hjälp av Halton Vario-lösningen kan kontorsrum omvandlas till mötesrum (och vice versa) på mindre än femton minuter. Luftflödet justeras automatiskt efter luftkvalitet och beläggning och ökar när ett sammanträdesrum är i bruk.

Det betyder att omflyttningskostnaderna för Halton Vario-systemet är betydligt lägre än för ett traditionellt system. Den avancerade flexibiliteten gör också kortare hyreskontrakt mer lönsamma för fastighetsägarna. Byggnadens planlösning är inte längre en begränsande faktor för användarna.


Halton vario för inomhusmiljöer

 

Halton Vario styr ventilationen och rummens lufttemperatur efter behov. Halton Vario uppfyller kraven för miljökvalitet klass A inomhus enligt tillämpliga internationella standarder (ISO EN 7730, EN 15251 och CR 1752).

Komfortabel värme och inomhusluft med god kvalitet skapar produktiva arbetsförhållanden och nöjda användare. Nöjda hyresgäster stannar längre.


Halton Service tjänster ser till att verksamhetens krav är uppfyllda i installations- och i drifttagningsfasen och gör en slutlig justering av de individuella inomhusförhållandena när byggnaden tas i bruk.

Ett högklassigt inomhusklimat ger nöjda användare


Tack vare Halton Varios behovsstyrda ventilationssystem har du alltid ett inomhusklimat i toppklass, vilket ökar användarnöjdheten och produktiviteten.