Skip to content
WR water wash control cabinet
WR water wash control cabinet

WR 水清洗控制柜

浩盾 WR 水清洗控制柜用于控制 KWH 和 KWT 型浩盾厨房烟罩的清洗循环。

 

 • Data
 • PDF
 • Downloads
 • Request a quote

概述

 • 结构紧凑
 • 全自动控制系统
 • 所有控制装置均位于柜门处,便于操控
 • 专为厨房而设计
 • 不锈钢
 • 连续焊接结构
 • 控制 1 – 7 组烟罩
 • 符合 USPHS 设计和制造标准